Księga Jeremiasza 7.20 w różnych przekładach:

Biblia Warszawska: "Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto mój gniew zawzięty wyleje się na to miejsce, na ludzi i na bydło, na drzewa polne i na płody rolne - płonąć będzie i nie zgaśnie."

Biblia Tysiąclecia: "Dlatego to mówi Pan: Oto się żar gniewu mojego rozlewa na to miejsce, na ludzi i na zwierzęta, na drzewa polne i na owoce ziemi - płonie i nie zagaśnie."

Biblia Warszawsko-Praska: "I dlatego oto, co mówi Pan: Zobaczcie, jak żar mego gniewu obejmuje całe to miejsce, wszystkich ludzi i zwierzęta, drzewa leśne i wszystkie owoce ziemi. Płonie ten żar i nic nie jest w stanie go ugasić."

Biblia Gdańska: "Przetoż tak mówi panujący Pan: Oto gniew mój i popędliwość moja będzie wylana na to miejsce, na ludzi i na bydlęta, i na drzewa polne, i na owoce ziemi, i zapali się, a nie ugaśnie."

Przekład Nowego Świata: "Dlatego tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: 'Oto mój gniew i moja złość zostają wylane na to miejsce, na ludzi i na zwierzęta domowe, na drzewa polne i na plon ziemi; i płonąć będą, i nie zostaną ugaszone'."

Słowa te zostały napisane przed najazdem Babilonu na Judeę. We wcześniejszych jak i późniejszych wersetach Księgi Jeremiasza Bóg wielokrotnie woła o opamiętanie ludu izraelskiego. Ten jednak nie słucha głosu proroka. Następuje klęska ziemi judzkiej.

Czym jest gniew zawzięty Pana ?

Sprawiedliwością która nie zostanie cofnięta jeśli się nie opamiętają. Izraelici w tym czasie składali na ofiarę innym bogom, swoich synów i córki (przeczytaj werset 31 tego rozdziału), ich serca były okrutne, brak w nich było miłości. Cały naród był wewnętrznie zniszczony, dusze takich ludzi i tak będą zniszczone podczas Sądu Ostatecznego. Czy Bóg miał patrzeć jak Jego naród wybrany dalej brnie w moralnym bagnie ? Cofnął swoją ochronę i wydał ich w ręce Babilończyków. 

Słowa pisane w Starym Testamencie nie zawsze czytamy tak jak powinniśmy. Wiele osób odbiera gniew boży czy mściwość bożą na sposób ludzki. To co u ludzi jest mściwością i gniewem, nie jest tym samym u Boga. Gniew Boga to troska o przyszłość ludzi których kocha. Złośliwcy i ślepi duchowo i tak tego nie pojmą.

W Księdze Psalmów 141.5 Dawid pisze: "Gdy sprawiedliwy mnie karze, to jest to łaska, A gdy mnie karci, to jest to jak wyborny olej na głowę, Przed którym głowa moja wzdrygać się nie będzie". Dawid karę uznaje za akt łaski. Jest jeszcze wiele takich tekstów, również w Nowym Testamencie, choć tam w większości dotyczą one sytuacji w których wierzący będzie cierpiał z powodu miłości do Boga bo źli ludzie będą mu za to sprawiać ból, tutaj cierpienie spowodowane jest grzesznym życiem tego którego ono dotyka ale ma ono pomóc mu w opamiętaniu.

Czy jeśli twoje dziecko zostanie porwane i spalone żywcem w ofierze bogom będziesz stać bezczynnie?
Czy jeśli twoje dzieci będą palić inne dzieci będziesz stać bezczynnie?
Czy jeśli twoje dzieci będą mordować, gwałcić i okradać inne dzieci będziesz stać bezczynnie?
Czy jeśli te dzieci podrosną i dalej będą czynić to samo to będziesz stać bezczynnie?
Czy jeśli stale je będziesz upominać a one i tak będą ciebie lekceważyć to będziesz stać bezczynnie?

W tych przypadkach powinno się modlić do Boga o pomoc. Do kogo ma modlić się Bóg ? Sam do siebie ? Dlaczego więc Pan miałby dalej patrzeć na to co wyprawiają jego dzieci które kocha ? Dla dobra następnych pokoleń, zesłał na nich Babilończyków. Judea gdy została podbita a mieszkańcy wzięci do niewoli, oprzytomnieli. 70 lat musiało minąć by swym sercem zwrócili się do Boga a ich wnętrza zostały choć trochę oczyszczone z brudów. Ostrzeżenia wysyłane przez Boga do nich nie trafiały, odrzucali je, pozostała ostatnia możliwość naprawy ich serc. Niewolnictwo w Babilonie.

Dlaczego gniew wylano na zwierzęta, drzewa i owoce ziemi ?

O tym dlaczego cierpią zwierzęta znajdziesz w temacie: Dlaczego cierpią zwierzęta, pomocny może być również artykuł Dlaczego cierpimy i Dlaczego małe dzieci umierają ?.

Gniew boży wylany był bezpośrednio na zdemoralizowanych Judejczyków ale jak wiemy wśród nich żyły też zwierzęta jak i rosły drzewa i uprawy rolne. Zniszczenie jakie przyjdzie na mieszkańców z pewnością dotknie też zwierzęta. Jest to konsekwencja ich grzechów. W tym przypadku gniew skierowany na zwierzęta i przyrodę dotyczy tego, że Babilończycy atakując ziemie Judei zniszczą również roślinności i zgarną lub pozabijają zwierzęta. Gniew nie był skierowany na nie, ale one również odczują skutki ataku.

Babilon gdy najechał Judeę ścinał wiele drzew, chociażby po to by budować maszyny oblężnicze, wozy, czy chociażby stawiać tymczasowe budowle potrzebne podczas oblężeń. Szacuje się, że w Judei było minimum 46 miast warownych oraz mnóstwo małych osad czy wiosek które zostały podbite. Lasy karczowano również po to by podupadło lokalne społeczeństwo.

Tysiące wojowników musiało coś jeść. Żywność ściągano z daleka jak również z okolicznych terenów. To co posiali Żydzi, zostało zrabowane przez nieprzyjaciela. Ziemia została zniszczona.

Zwierzęta leśne jak i domowe były zabijane by armia mogła się wyżywić. Gdy na danym terenie stacjonuje tak ogromna liczba wojska, zwiększa się zapotrzebowanie na mięso, tym samym większa część zwierząt została zabita. I choć one nie zawiniły to ich też dosięgło zniszczenie.