Homoseksualizm w Piśmie Świętym

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Homoseksualizm w Polsce i na świecie rośnie w niebezpiecznym tempie. Coraz więcej krajów pozwala na taki ślub a także adopcję dzieci a wszystko rzekomo w imię miłości i wolności. Zapominamy że związek małżeński został ustawiony dla osób odmiennej płci i tylko taki jest błogosławiony przez Boga. Instytucja małżeńska która była przeznaczona tylko dla normalnych związków została splugawiona. Prosty przykład: W szkołach, stypendia zarezerwowane są dla najlepszych uczniów. Tym mniej zdolnym to się nie podoba i żądają by oni też dostawali stypendia. Szkoła ulega naciskom i od tej pory każdy uczeń dostaje stypendium w tej samej wysokości. Czy wtedy takie wyróżnienie w nauce ma sens ? W imię wolności zniszczono małżeństwo, dostają je osoby dla których nie zostało ono stworzone!

Co o homoseksualizmie mówi Pismo Święte ? Czy Biblia potępia homoseksualizm ?

Trzecia Księga Mojżeszowa 18.22-29 "Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością. ... Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które Ja przed wami wypędzam. Także i ziemia została skalana, przeto ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła ziemia swoich mieszkańców ... Albowiem wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy tej ziemi, którzy tu byli przed wami, i ziemia ta stała się nieczystą, aby was ziemia ta nie wyrzuciła, gdy ją zanieczyszczacie, tak jak wyrzuciła naród, który tu był przed wami. Gdyż wszyscy, którzy uczynią którąkolwiek z tych wszystkich obrzydliwości, będą wytraceni spośród ludu swego, ci co je uczynią."

Trzecia Księga Mojżeszowa 20.13-23 "Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich ... Będziecie przestrzegać wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw i będziecie je wypełniać, aby nie wyrzuciła was ziemia, do której Ja was prowadzę, abyście w niej mieszkali. A nie postępujcie według ustaw ludu, który Ja wypędzam przed wami, gdyż to wszystko czynili i obrzydziłem ich sobie".

Jedną z przyczyn dla których Bóg wypędził Kanaanejczyków był owy jawny homoseksualizm. Sodoma i Gomora to idealny przykład na to jakie Bóg ma zdanie o uprawianiu tej sprośności:

List Judy 1:7 czytamy: "Tak też Sodoma i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to." 

W Starym Testamencie podobnych przykładów jest więcej, co natomiast mówi o tym zagadnieniu Nowym Testament: 

List do Rzymian 1.26-27 "Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie."

1 List do Tymoteusza 1.8-11 " Wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje, rozumiejąc, że Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzysięzców i [dla popełniających] cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką, w duchu Ewangelii chwały błogosławionego Boga, którą mi zwierzono."

 1 List do Koryntian 1.9-11 "Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego."

W powyższym cytacie mamy zdanie które jest błogosławieństwem dla wszystkich tych którzy popadli w homoseksualizm. W każdej chwili możecie porzucić ten haniebny proceder i oddać się Bogu a On wam wybaczy tak jak zostało to przebaczone Koryntianom. Nie musisz skazywać się na wieczne potępienie, słowa zawarte w Piśmie Świętym są wyraźne: każdy kto odbywa stosunki seksualne z osobą o tej samej płci nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Zauważ, że homoseksualizm w Piśmie Świętym często wymieniany jest obok innych mocnych niemoralnych zachować jak np.: bezbożnych, matkobójców, ojcobójców, handlarzy niewolników. Wydawać by się mogło, że jest to tylko indywidualna sprawa danej osoby ale tak nie jest, swoim zachowaniem przyczyniają się do upadku moralnego społeczeństwa.

Z ogromną ohydą patrzę jak tęczą którą Bóg stworzył po potopie na znak przymierza Boga z człowiekiem, wykorzystywana jest przez homoseksualistów jako znak wolności, a ogromna część społeczeństwa nawet nie ma o tym pojęcia, oraz to w którym miejscu Pisma Świętego jest tekst o tym mówiący. 

W Starym Testamencie czytamy, że osoby takie miały być wytracane ze społeczeństwa. Izraelici byli narodem wybranym, mieli wyróżniać się na tyle innych narodów. Bóg (a przynajmniej część Jego chwały) mieszkała wśród nich w Namiocie/Świątyni, okazywała się w formie słupa ognia czy obłoku. Cały naród miał być uświęcany, niedopuszczalne było by móc przebywać tak blisko Boga i jednocześnie postępować tak nieczysto. Wraz z upływem lat Izrael staczał się moralnie, stał się gorszy od ludów które niegdyś zamieszkiwały Kanaan. Standardy Boże pozostały niezmienione, dalej powinniśmy mieć odrazę do homoseksualizmu i go potępiać oraz negatywnie patrzeć na wszelkie parady gejów i lesbijek, publiczne afiszowanie się z tym grzechem. Nie rzucajmy kamieniami i nie wyrządzajmy tym ludziom krzywdy, Jezus mówił wyraźnie, że kto jest bez winy niech pierwszy rzuci kamieniem. Karą za grzech jest śmierć. W taki czy inny sposób grzeszy każdy z nas, nie wyżywajmy się więc na takich osobach, bo sami również zasługujemy na potępienie a tylko łaska Jezusa Chrystusa może nas uratować od śmierci wiecznej.

Należy za to piętnować, publiczne całowanie, trzymanie się za rękę, śluby oraz adopcje dzieci, czyli to co najbardziej wywołuje zgorszenie i upadek ludzkości. Tolerancja ma swoje granice, jeśli para która fizycznie nie może, mieć dziecka, bierze ślub i adoptuje dziecko, wkracza w sferę zarezerwowaną dla normalnych stosunków ludzkich. Jest to wypaczenie i trzeba je niszczyć. Obecny świat coraz bardziej przypomina Sodomę i Gomorę, a ludzie coraz mniej się gorszą gdy widzą parę gejów/lesbijek publicznie trzymających się za ręce, czy o zgrozo całujących. Fuj!

Artykułem tym nie chcę atakować ludzi będących pod wpływem homoseksualizmu, ale ich praktyk które deprawują społeczeństwo, czyli śluby, publiczne całowanie, adopcje dzieci oraz specjalne wystawianie się na pokaz w celu pokazania że jest się homoseksualistą. Bóg daje każdemu szansę i pomoże wyrwać się z tego upadku, trzeba jednak zwrócić się do Jezusa o pomoc. Stwórca przebacza ale również leczy. Proś Boga by zwalczył w tobie ten grzech, wierz że się uda a tak się stanie.

Wszystkim którzy trwają w takim związku, potrzebne jest oczyszczenie. Poniżanie, wyzwiska, wyśmiewanie, straszenie, karanie itp. nie jest rozwiązaniem. To że nie wejdą do Królestwa Niebieskiego jest największą karą, jaka może ich spotkać. Jezus do każdego podchodził  z miłością, przyszedł ratować grzeszników (każdy z nas nim jest) a nie sprawiedliwych. Trzeba być wyrozumiałym i tolerancyjnym, ale również stanowczym, czyli nie pozwalać na to co wcześniej pisałem. Nie traktować homoseksualistów z góry, nie uważać że są gorsi od nas lub są jakimiś odmieńcami. Owszem są zniewoleni grzechem, ale czy jest człowiek, który nie ma wad ? Oni mają słabość do tej samej płci, my mamy za to słabość do innych nieczystości, które powodują że grzeszymy.