Królowa niebios w Biblii

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Królowa nieba w Biblii

Księga Jeremiasza 7.18:

BW "Dzieci zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać."

BT "Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety ugniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla królowej nieba, a nadto wylewają ofiary z płynów dla obcych bogów, by Mnie obrażać."

Księga Jeremiasza 44.17-19:

BW "Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego. Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu. A jeżeli spalamy kadzidło królowej niebios i wylewamy dla niej ofiary z płynów, to czy czynimy to bez zgody naszych mężów, że wypiekamy dla niej ciasta, z kształtu do niej podobne, i wylewamy dla niej ofiary z płynów?"

BT "Raczej wprowadzimy w czyn wszystko, co postanowiliśmy sobie: składać ofiary kadzielne królowej nieba, składać na jej cześć ofiary płynne, podobnie jak to czyniliśmy my, nasi przodkowie, nasi królowie oraz nasi przywódcy w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy. Wtedy mieliśmy pod dostatkiem chleba, powodziło się nam dobrze i nie spotkało nas nic złego. Od czasu, gdy zaprzestaliśmy składać królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, cierpimy niedostatek wszystkiego i giniemy od miecza lub głodu. A kobiety powiedziały: Ilekroć składamy królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, czyż nie za wiedzą naszych mężów przygotowujemy dla niej ciastka z jej wizerunkiem albo wylewamy płynne ofiary?"

Królowa nieba o której mowa nie jest przedstawiona z nazwy, wiemy jednak że w czasach tych czczono królowe niebios które zajmowały miejsce Boga Ojca. Fałszywe wierzenia powodowały, że Izraelici porzucali wiarę w Stworzyciela na rzecz pogańskich wierzeń. W miastach oraz na pagórkach tworzono kapliczki, ludność modliła się do figur przedstawiających boginie. Czy kult bogini matki przetrwał do dzisiaj ? Oczywistym jest że tak. Przejdźmy jednak do bogini nieba z Pisma Świętego. Biblia wskazywać może na:

Isztar - początek kultu królowej niebios

Bogini babilońska była boginią miłości i wojny. Od niej wywodzą się pozostałe boginie, stworze na jej wzór. Utożsamiana była z miłosierną matką, która wysłuchuje modlitw i wstawia się za ludźmi u bogów. Była królową wszystkich ludzi, nazywano ją również "Dziewicą", "Świętą Dziewicą" czy "Dziewicą Matką".

Aszera

Żona Baala, matka bogów, nazywana "Królową Nieba" - kult mocno rozprzestrzeniony w Starożytnym Izraelu.

Asztarte

Bogini-matka czczona uważana za żonę Baala, była królową płodności i wojny. Zwana również "Panią Nieba" i "Królową Niebios" - kult mocno rozprzestrzeniony w Starożytnym Izraelu. Na odnalezionej rzeźbie na kolanach trzyma dziecko.

Izyda

Bogini-matka czczona głównie w Egipcie by później przenieść się na rejony Morza Śródziemnego, docierając nawet do północnej Europy. W Rzymie czczona na równi z boginią Wenus. Izyda była boginią płodności i miłości. W rzeźbach i figurach najczęściej przedstawiana jest jako matka opiekująca się małym dzieckiem bogiem - Horusem bogiem nieba. Łudząco podobny jest kult maryjny w którym bogini nieba trzyma na rękach boga.

Pozostałe boginie:

Afrodyta

Bogini miłości czczona głównie w Grecji.

Wenus

Bogini miłości czczona głównie w Rzymie.

Królowa Diana Efeska

Bogini-matka zwana "Królową Niebios", "Zbawicielka", "Madonna", "Dziewica" - od niej wywodzi się kult maryjny, choć tak jak poprzednie bogini wszystkie nawiązują do Isztar.


zdj. www.flickr.com/photos/paullew/

Wszystkie powyższe bogini brały początek od jej babilońskiej poprzedniczki którą była Isztar. W Biblii Babilon utożsamiany jest ze zwiedzeniem, złem które zostanie zniszczone wraz z odrodzeniem nowej ziemi. Bóg wielokrotnie upominał Izraelitów by nie wierzyli w pogańskie kulty co było przyczyną ich upadku. Jak czytamy w Nowym Testamencie Paweł został zaatakowany przez wyznawców Artemity Efeskiej. To właśnie tam zbudowano świątynię dla królowej niebios, by po jej zburzeniu na jej miejscu powstała nowa świątynia z kultem maryjnym.

Po wielu latach od śmierci apostołów uznano, że to w Efezie została pochowana Maryja wraz z opiekującym się nią apostołem Janem. Kilkusetletnie kulty bogini, które były czczone przez niezliczoną ilość pogan nie dało się ot tak nagle wytępić.

Gdy w 320 roku Konstanty ogłosił że chrześcijanizm staje się religią państwowo coś trzeba było zrobić z całą masą pogańskich wierzeń. Lepiej by było dla ówczesnego chrześcijanina by Rzym nie nawracał się w taki sposób. Wierzenia pogańskie wręcz hurtowo przeniknęły do ówczesnych świątyń - kościołów chrześcijańskich, czego Bóg kategorycznie zabraniał. Lepiej mieć 1 prawdziwego wyznawcę niż 1.000.000 letnich. Więcej o tym na: A tak, żeś letni ... wypluję cię z ust moich.

W Efezie w którym czczono Królową Niebios odbył się trzeci sobór. Ustalono na nim, że Maryja nazywana będzie Matką Boską co jest przeciwne ze słowem bożym, gdyż jak czytamy w Biblii Jezus urodził się jako człowiek a nie Bóg.  List do Filipian 2.6-7" On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka".

Kult maryjny jaki jest teraz czczony sięga czasów babilońskich by w późniejszym pogańskim Rzymie przeistoczyć się w obecny. Zapraszam do przeczytania ciekawego artykułu o Królowej Niebios <- link. Kult Maryjny jest o tyle niebezpieczny, że zaniża miłość Jezusa i Jego ofiarę na krzyżu. Bóg powiedział, że tylko przez Niego człowiek może dostąpić łaski zbawienia. Podważanie słowa Chrystusa przez kult maryjny stawia Jezusa w roli kłamcy i zabiera mu miłość - nie potrzebny jest pośrednik. Jezus cierpiał za nas, stał się człowiekiem i dlatego On będzie sądzić świat, co jest zgodne z decyzją Boga Ojca. Każdy inny pośrednik jest zwiedzeniem, tak jak zwiedzeniem jest kult maryjny, który rozpoczął się w pogańskim Babilonie a rozkwitł w bestialskim Rzymie, który również w Biblii wskazany jest jako jedna z bestii która niszczy świat.

W nawiązaniu do powyższego artykułu zapraszam do obejrzenia bardzo ciekawego filmu o objawieniach maryjnych pod kątem biblijnym.