Stworzenie świata wg Pisma Świętego - dzień pierwszy

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Biblijne stworzenie świata - dzień pierwszy

I Księga Mojżeszowa 1.1-5

Biblia Warszawska: Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień pierwszy.

Biblia Tysiąclecia:  Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy.

Odpowiedź na to czy dzień pierwszy trwał 24 godziny czy miliony lat znajdziesz w temacie Ile dni Bóg stwarzał świat.

W Biblii napisane jest wprost: Bóg stworzył niebo i ziemię. Nie ma tam miejsca na wielki wybuch czy miliony lat ewolucji i jeśli wierzysz ludzkim teoriom o stworzeniu świata to jednocześnie nie wierzysz w prawdomówność Stwórcy, stawiając Go tym samym w roli kłamcy. Chrześcijanin powinien w pełni zaufać Panu i odrzucić wszelkie ludzkie twierdzenia jeśli stoją one w sprzeczności z Pismem Świętym. Niestety ale presja ze strony świata jest coraz większa i ogromna część ludzi przyjmuje niebiblijne nauki. Wiara w jednodniowe stworzenie świata jest niemodna, często wręcz wyśmiewana, ale gdy Bóg jest dla ciebie najważniejszy zawsze należy stać na straży prawdy i nie uginać się pod wpływem otoczenia. Dla przypomnienia: Biblia podaje - Bóg stworzył świat. Nie ma tu miejsca na hybrydę Bóg i wielki wybuch.

Czym było pustkowie i chaos ? Pustowie w tym znaczeniu jest wodą która wypełniała całą ziemię (lądy powstały dopiero trzeciego dnia). Problematyczne wydaje się stwierdzenie że wśród bezmiaru wód istniał chaos czy bezład. Woda sama w sobie jest spokojna. Chaosem w sensie fizycznym mogą być ogromne burze, wichry czy huragany. Chaos ten może wskazywać na zrzucenie zbuntowanych aniołów wraz z Lucyferem (Szatanem) na ziemię. Biblia opisuje wielką walkę w niebie oraz wygnaniem przez Michała (Jezusa) buntowników na naszą planetę. Zło w sercu Lucyfera jak i buntowanie aniołów trwało wcześniej, Bóg znający przyszłość mógł tuż przed ich strąceniem stworzyć ziemię by w tym czasie Syn Boży przemógł przeciwnika.

Nadejście Boga zwiastowane być może również przez naturę w postaci wiatru o czym wspomina 1 Księga Królewska rozdział 19.11-13 "A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały szedł przed Panem; lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos: Co tu robisz, Eliaszu?". Już sama zapowiedź obecności przyjścia Boga mogła powodować wichry wśród rozległych wód.

Sprzeczne wydaje się stworzenie światłości dnia pierwszego a słońca, księżyca i gwiazd dnia czwartego. Czym jest wspomniana światłość która jest dobra ?

Biblia nie wyjaśnia tego wprost ale z pewnością nie jest to słońce które powstało później o czym sam pisał autor księgi. Nienormalne by było przeczyć samemu sobie i to jeszcze w tak krótkim odstępie tekstowym. W czasach pisania Ksiąg Mojżeszowych widocznie nie było problemów z interpretacją tego wersetu. Pomocny może być 2 List Pawła do Koryntian 4.6 w którym czytamy: "Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym." wskazywać może, że światłością jest poznanie chwały Bożej która wtedy rozświetlała ziemię tak jak teraz czyni to słońce. Bóg nie potrzebuje słońca by móc rozświetlać ziemię i kosmos, może czynić to swoją mocą. Wiara w Boga jest dla nas światłością, porzucenie tej wiary prowadzi nas do ciemności.