Stworzenie świata wg Pisma Świętego - dzień siódmy
i zamiana soboty na niedzielę

Pierwsza Księga Mojżeszowa 2.1-3 "Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu."

Po stworzeniu świata Bóg odpoczął dnia siódmego. Z całą pewnością nie mógł to być odpoczynek po zmęczeniu fizycznym ale radość z pracy bądź stworzenia czegoś nowego. Według Biblii dniem siódmym jest sobota a nie niedziela, to w pogańskim Rzymie w IV wieku zmieniono sobotę na dzień szósty wstawiając w jej miejsce niedzielę.

Stworzyciel nadając sobocie szczególne znaczenie wskazał nam, że jest to ważny dzień i powinniśmy go spędzać inaczej niż pozostałe dni tygodnia. Każdemu potrzebny jest odpoczynek i to zarówno fizyczny jak i psychiczny. W pogoni za życiem zapominamy o Bogu, nie mamy dla Niego czasu, a to właśnie w sobotę powinniśmy kierować myśli w Jego stronę a nie wybierać się na zakupy. Dziś sobota jest dniem w którym dokonuje się najwięcej zakupów.

O tym że Bóg do odpoczynku dał nam sobotę a nie inny dzień tygodnia, mówi nam dekalog w którym wyraźnie mamy napisane:

Druga Księga Mojżeszowa 20.8-11 "Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go."

a w najstarszej polskiej Biblii Jakuba Wujka czytamy:

"Pamiętaj, abyś dzień Sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz, i będziesz czynił wszystkie dzieła twoje; Ale dnia siódmego Szabath Pana, Boga twego, jest: nie będziesz czynił żadnej roboty weń, ty i syn twój i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bronami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię i morze, i wszystko, co w nich jest, i odpoczął dnia siódmego: i przetóż błogosławił Pan dniowi Sobotniemu i poświęcił go."

Nie ma tutaj mowy o tym by świętować jakikolwiek inny dzień wolny w tygodniu ale jest wskazanie na konkretny dzień, czyli sobotę!

Dlaczego zamieniono sobotę na niedzielę?

Mało kogo dzisiaj obchodzi dlaczego niedziela jest obecnie dniem siódmym a i podczas rozmów ludzie potrafią się wykłócać, że ów niedziela od początku była dniem ostatnim a wystarczy przecież choć raz przeczytać Pismo Święte by wielokrotnie natknąć się na teksty mówiące o tym, że dniem świętym a zarazem siódmym jest sobota.

Żydzi po upadku Jerozolimy w 70 roku byli mocno znienawidzonym narodem. W prowincjach rzymskich wzrastały prześladowania i dotykały one również chrześcijan wierzących w Jezusa Chrystusa a to m.in. za sprawą tego, że religia ta wywodziła się od Żydów więc byli z nimi utożsamiani oraz to że chrześcijanie czcili wtedy sabat czyli sobotę, w Rzymie zaś głównym świętem była niedziela, mocno rozpowszechniony był wtedy Kult Słońca - dzień Mitry skąd pochodzi nazwa niedziela - Sunday (Sun - słońce, Day - dzień, Synday -dzień słońca). Powodów do prześladowań było wprawdzie więcej, np. brak uznawania wielobóstwa wyznawanego w Cesarstwie Rzymskim. Wiele buntów przeciwko chrześcijanom zostało zainspirowanych przez samych Żydów nie uznających Jezusa Chrystusa jako Boga. W ten sposób Żydzi tępili chrześcijan a jednocześnie kręcili bat na samych siebie.

Z Mitrą wiążą się jeszcze inne pogańskie praktyki. 25 grudnia uznawano za dzień narodzin Mitry. Przejmując jego świąteczną niedzielę na rzecz biblijnej soboty, przejęto jednocześnie dzień jego narodzin czyli wspomniany 25 grudzień. Nietrudno się domyślić, że wstawiono w to miejsce narodziny Jezusa Chrystusa! Jest to temat na osoby artykuł, a że o nim jeszcze nie pisaliśmy, to więcej o tym przeczytasz m.in. na: Jezus nie urodził się w grudniu. Innym pogańskim zwyczajem wprowadzonym wraz z kultem słońca jest m.in. krzyż solarny (okrąg nad głową) najczęściej występujący na witrażach i obrazach.


zdj. https://www.flickr.com/photos/giopuo/3285602968/in/photostream/


Mitra wg. wierzeń urodził się 25 grudnia, w to miejsce wstawiono narodziny Jezusa Chrystusa.
zdj. https://www.flickr.com/photos/carolemage/15545697037

Chrześcijanie nie wyznający judaizmu wiele lat po śmierci Jezusa traktowali sobotę jako dzień święty przez co byli traktowani na równi z Żydami i by się od nich odróżnić część z nich zaczęła wmawiać innym, że dniem świętym powinna być niedziela. Argumenty wysuwano najróżniejsze i to w tak podstępny sposób, że do dzisiaj uznaje się je za słuszne. To nie apostołowie zamienili sobotę na niedzielę, jak to na siłę próbuje się wmówić wysuwając nawet cytaty z Pisma Świętego, ale ludzie pokroju papieży z czasów Średniowiecza. Sam Paweł w Listach stale pisał o tym, że wśród wierzących są zwodziciele i mąciciele a co gorsza zajmujący odpowiedzialne stanowiska. Już w pierwszych zborach chrześcijańskich powstawały podziały i kłótnie a nawet słowa żyjących jeszcze apostołów były często podważane.

Wierzący by odróżnić się od Żydów zaczęli stopniowo przechodzić na niedzielę ale główną siłą napędową było ogłoszenie przez cesarza Konstantyna, że dniem świętym i wolnym od pracy będzie niedziela. W ten chytry sposób udało się zachować Dzień Słońca - Mitry jako główny dzień obchodzenia świąt. To nie z powodu śmierci Jezusa zmieniono sobotę na niedzielę, był to tylko pretekst. Czy dziś jest możliwe by dzień wolny (niedziela) zamienić na sobotę? Jasnym jest, że możliwe jest tylko w teorii a w praktyce rzecz to nierealna. Tak samo było w czasach rzymskich. Ludność rzymska obchodziła niedzielę jako dzień święty, przeniesienie Kultu Słońca Mitry na sobotę wywołałoby zamieszki, łatwiej było przenieść sobotę na niedzielę, posłużono się Jezusem a Nasz Pan nigdy nie mówił, że przyszedł zmieniać przykazania boże, a wręcz przeciwnie, uznał że są ponadczasowe. Niektóre cytaty z Pisma Świętego:

Psalm 111.7-8 "Wierność i prawo są dziełami rąk jego, Wszystkie jego nakazy są niezawodne, Ustanowione na wieki wieków, Pełnione w wierności i prawości."

Ewangelia Mateusza 5.17-19 "Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie."

1 List do Koryntian 7.19 "Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych."

1 List Jana 2.3-7 "A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku; a tym przykazaniem dawnym jest to Słowo, które słyszeliście."

Kościół rzymskokatolicki z całą bezwzględnością tępił tych co uznawali dzień sobotni za święty. Tortury, palenia żywych ludzi, prześladowania i morderstwa były na porządku dziennym a wszystko po to by zachować władzę kościelną. Czy zabijanie chrześcijan za to, że nie uznawali supremacji papieskiej i wyższości kościoła rzymskokatolickiego a woleli świętować sobotę i wyznawać nieskażone nauki biblijne jest powodem do tego by ich tępić i mordować? Niemal wszystkie kościoły w obecnym świecie uznają niedzielę jako dzień święty bo tak czyniono w Rzymie i ciężko by było przenieść się teraz na sobotę. Jak by zareagowali wyznawcy danego kościoła, gdyby ich przywódcy ogłosili że przez lata czczono niewłaściwy dzień tygodnia? Nastąpiłby natychmiastowy odpływ wierzących, bo skoro mylono się w tak ważnej kwestii to kościół taki przestałby być wiarygodny. Inna sprawa że większość wierzący to letnicy (A tak, żeś letni ... wypluję cię z ust moich) więc tym trudniej jest przejść na sobotę.

Pismo Święte jest natchnione, skoro więc jest w nim napisane że przykazania boże są ustanowione na wieki wieków a w przykazaniu tym napisane jest, że dniem świętym jest sobota, to znaczy że Bóg się pomylił a człowiek jest od Niego mądrzejszy? Nie daj się zwieść, że dniem świętym jest niedziela, w całym Piśmie Świętym dniem tym jest sobota. Świętując niedzielę uznajesz wyższość słowa człowieczego nad słowem bożym.

Dla jasności: nie należy potępiać tych co świętują niedzielę, a wręcz przeciwnie, cieszyć się że w tak zepsutym świecie zachowują dzień wolny. Najważniejsze jest to, jak podchodzimy do danego dnia, jeden wierzy że dniem świętym jest sobota a inny że niedziela. Jeśli sumienie nie daje o sobie znać i serce mówi, że dobrze czynisz czcząc niedzielę to Bóg i tak oceni twoje intencje, wiarę w Boga i miłość w sercu. Warto jednak znać historię i studiować słowo boże, wielu przelało krew po to byśmy dziś mogli swobodnie czytać Biblię.

Problemem Żydów gdy weszli do ziemie obiecanej było to, że naginali nadane im prawa boże i zamiast odrzucać nauki pogańskie stopniowo zaczęli je przyciągać do siebie. W ten sposób została skażona czyta wiara i zaczął być uprawiany miks religijny, coś jakby starodawna ekumenia. Z pozoru wygląda to pięknie, w imię miłości łączymy się w jedną wielką religię, tylko czy to jest właściwe? Przeczytaj Pismo Święte a dowiesz się jak wiele razy Bóg przed tym przestrzegał bo droga taka prowadzi do jednego: upadku moralnego a taki niewątpliwie jest ówczesny świat chrześcijański. Bóg zawsze stawia na jakość a nie ilość. Bądź wśród jakości a nie ilości.

Wracając do początku tematu, o stworzeniu świata, warto obejrzeć film o tym jak skomplikowany jest nasz świat: Bóg cudów - film.


zdj. https://www.flickr.com/photos/lenbo/2032842547