Psalm 29 - interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie

Dla lepszego zrozumienia zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

Uznaje się, że Psalm ten przedstawia moc i chwałę należną Bogu na przykładzie burzy którą obserwował król Dawid. Drugie znaczenie jest takie: wersety 1-4 przedstawiają chwałę bożą celem nawrócenia niewiernych, wersety 5-9 ukazują siłę jaką dysponuje Bóg, wersety 10-11 przedstawiają Pana po okazaniu swej mocy. Niektórzy komentatorzy sugerują, że Psalm ten przedstawia bitwę jaka się rozegra przy powtórnym przyjściu Pana.

(1) Psalm Dawidowy. Oddajcie Panu, synowie Boży, Oddajcie Panu chwałę i moc!
(1) Psalm. Dawidowy. Przyznajcie Panu, synowie Boży, przyznajcie Panu chwałę i potęgę!

Psalm Dawidowy to psalm którego autorstwo przypisuje się królowi Dawidowi.

W Księdze Joba 1.6 Synami Bożymi nazwani zostali aniołowie, wśród których zasiadał również Szatan. Ponieważ psalmy są wieloznaczeniowe i ponadczasowe, tekst ten równie dobrze może odnosić się do nas, jesteśmy dziećmi bożymi, czyli synami Boga.

(2) Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego! Złóżcie Panu pokłon w świętej szacie!
(2) Przyznajcie Panu chwałę Jego imienia, na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana!

Dawid wie, że Bogu należy się cześć i chwała. Namawia nas byśmy przyłączyli się do ludu bożego i uznali Pana za naszego miłującego opiekuna.

Przywdziana święta szata wskazuje na osoby mające serce skierowane ku Bogu, radość sprawia im przebywanie z Panem. Według Objawieniu Jana 7.13-14 białą świętą szatę dostanie każda zbawiona osoba. 

(3) Głos Pana nad wodami, Bóg chwały zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi.
(3) Głos Pański ponad wodami, zagrzmiał Bóg majestatu: Pan ponad wodami niezmierzonymi!

Burza którą obserwuje Dawid prawdopodobnie nadciąga od strony morza. Głosem Pana w psalmie tym jest potężny grzmot pioruna. Bóg grzmi nad niewiernym ludem by ten w porę się opamiętał.

Morze w Biblii kojarzone jest również z ogromną ilością ludzi, przeważnie nieprzyjaźnie nastawionych do Pana, np. w Apokalipsie Jana 13.1 bluźniercza Bestia zwodząca narody wyszła z morza. 

(4) Głos Pana potężny, Głos Pana wspaniały.
(4) Głos Pana pełen potęgi! Głos Pana pełen dostojeństwa!

Odgłos uderzenia pioruna roznosi się na mniej więcej 20-25 kilometrów. O ileż bardziej potężny musi Pan.

(5) Głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu.
(5) Głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu,

Cedry Libanu to drzewa bardzo dobrej jakości rosnące na terenach ówczesnego Libanu. Z cedrami Libanu kojarzona jest Świątynia Jerozolimska, do budowy której król Salomon kupował drzewo od Chirama, króla Tyru. Co ciekawe ołtarz stojący przed miejscem najświętszym, zbudowany był z cedru libańskiego a następnie pokryty złotem.

Łamanie cedr Libanu w połączeniu z wersetami 6-9 wskazywać może, na pewien rodzaj wymierzania kary dla niewiernych narodów. Z kart Biblii wiemy, że ościenne narody oddawały chwałę Baalowi, uprawiały wróżbiarstwo, składały dzieci w ofierze oraz czyniły inne okrutne rytuały.

(6) Sprawia, że Liban skacze jak cielę, A Syrion jak młody bawół.
(6) sprawia, że Liban skacze niby cielec i Sirion niby młody bawół.

Głos Pana jest tak potężny, że aż cała kraina wraz z górą podskakuje od Jego potęgi. Nieważne jak potężny byłby przeciwnik, to Pan i tak z nim sobie poradzi.

Syrion to inaczej góra Hermon, oddzielająca dziś od siebie Izrael, Liban i Syrię.

(7) Głos Pana krzesze płomienie ogniste.
(7) Głos Pana rozsiewa ogniste strzały,

W Psalmie 18.15 Pan używa błyskawic jako strzał by rozproszyć siły zła. Ogniste strzały występują np. w Psalmie 7.13 w którym Bóg ukazuje to, co spotka ludzi gdy się nie nawrócą, czyli utracą życie wieczne.

(8) Głos Pana wstrząsa pustynią, Pan wstrząsa pustynią Kadesz.
(8) głos Pana wstrząsa pustynią, Pan wstrząsa pustynią Kadesz.

Moc boża jest tak potężna że jest w stanie poruszyć pustynię.

Pustynia Kadesz znajduje się na zachodnio-południowej granicy Izraela.

(9) Głos Pana wykorzenia dęby I obnaża lasy, A w świątyni jego wszystko woła: Chwała!
(9) Głos Pana zgina dęby, ogałaca lasy: a w Jego pałacu wszystko woła: Chwała!

Zwykła burza nie wyrządzi w lesie większych szkód, połamane zostaną co najwyżej stare lub słabe drzewa. Wyrywanie drzew z korzeniami w takich ilościach że las zostanie aż ogołocony spowodować może za to huragan. Dawid pokazuje nam, jak wielką mocą dysponuje Bóg.

(10) Pan zasiadł na tronie nad wodami potopu, Pan zasiadać będzie jako król na wieki.
(10) Pan zasiadł na tronie nad potopem i Pan zasiada jako Król na wieki.

Werset ten przedstawia Pana siedzącego na tronie po tym jak umilkły echa burzy. Siedzenie nad wodami potami, wskazywać może na świat oczyszczony z grzechu. Biblia mówi jasno i wyraźnie, że gdy śmierć zostanie zniszczona, to Jezus będzie naszym królem.

(11) Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
(11) Niech Pan udzieli mocy swojemu ludowi, niech Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem.

Pan Bóg Stworzyciel świata obiecał nam radość i pokój. Widzimy tutaj błogosławieństwo jakie otrzymamy gdy będziemy mu wierni. Jest to kolejny Psalm Dawidowy kończący się łaską bożą.

piorun
zdj. https://pixabay.com/photos/lightning-storm-arizona-monsoon-1158027/