Psalm 23 - interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie

Dla lepszego zrozumienia zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

Dla lepszego zrozumienia tego psalmu należałoby przyjrzeć się owcom pasących się na łąkach i pasterzem od którego są zależne i bez niego stałyby się bezbronne. Pasterz prowadzi owce na łąki, znajduje im wodę i chroni przed atakami. Owce bez opiekuńczego pasterza szybko uległyby wymarciu. Bóg jest naszym pasterzem i bez łaski Jezusa zginęlibyśmy śmiercią wieczną.

(1) Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie.
(1) Psalm. Dawidowy. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.

Tytuły niektórych psalmów wraz z nagłówkiem mogą wskazywać na rodzaj tonacji, melodii jaka miała być grana podczas śpiewania danego psalmu. Psalm Dawidowy to psalm którego autorstwo przypisuje się królowi Dawidowi.

Tak jak pasterz jest opiekunem owiec, tak Bóg jest opiekunem człowieka. Psalmista ma tego pełną świadomość i wie, że gdy ma Boga nad sobą to otrzyma wszystko co potrzebuje.

(2) Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie.
(2) Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:

Odpoczynek w życiu człowieka jest niezwykle ważny o czym przeczytać możemy już na wstępie Pisma Świętego podczas stworzenia świata. Bóg z całą pewnością nie zmęczył się fizycznie po sześciu dniach stwarzania. Siódmy dzień czyli sobotę (Stworzenie świata wg Pisma Świętego) dał dla naszego dobra, byśmy odcięli się od pędu tego świata, odpoczęli umysłowo jak też fizycznie.

(3) Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Ze względu na imię swoje.
(3) orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię.

Stworzyciel pokrzepia każdego kto tego pragnie. Pod pojęciem prowadzenie ścieżką sprawiedliwości rozumieć możemy okazywanie ogromniej miłości, uczenie nas miłości do Boga i bliźnich, okazywania uczuć jak również napomnienia i kary które mają otworzyć nam oczy i ruszyć nasze sumienie gdy postępujemy źle. Tak jak rodzic miłuje i upomina swoje dzieci gdy źle czynią, tak samo robi Pan dla naszego dobra.

(4) Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.
(4) Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza.

Werset ten w komentarzach przyrównany jest do śmierci. Lepszą wersję przekładu znajdziemy w Biblii Gdańskiej "Choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego, albowiemeś ty ze mną", lub w Biblii Warszawsko-Praskiej "I choćbym musiał zstąpić w otchłań bez światła, nie zlęknę się niczego, bo Ty jesteś przy mnie".

Chrześcijanin nie powinien bać się śmierci bo jak pisał Paweł śmierć jest zyskiem. List do Filipian 1.21-24 "Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga: pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej; lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza." Każdy kto wierzy w Jezusa i moc przebaczenia grzechów w rzeczywistości mógłby radować się ze śmierci bo nie będzie już musiał żyć na tej piekielnej ziemi. Wiele osób wierzących boi się śmierci tak jakby po życiu nie czekało na nich dobro lecz zło. Jeśli tak jest, to najczęściej oznacza to, że noszą w sercu niewypowiedziany grzech, boją się że Bóg im tego nie wybaczy. Pan powiedział, że wybaczy wszystkie nasze grzechy jeśli będziemy je żałować. Warunkiem zbawienia jest miłość do Boga a nie nasze uczynki.

Chrześcijanin mający Pana w sercu nie powinien bać się tego, że zło go przezwycięży. Jezus będąc na ziemi wygrał walkę z Szatanem, jeśli brak nam sił zawsze możemy prosić Pana o interwencję.

Laska i kij wskazują na pasterza który za ich pomocą kierował stadem owiec jak również gdy zaszła taka potrzeba mógł je upomnieć lub ochraniać przed drapieżnikami.

(5) Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się.
(5) Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity.

Werset ten można by przenieść w czasy powtórnego przyjścia Zbawiciela. Jezus obiecał nam, że zabierze nas do nieba na 1000 lat by potem powrócić z nami na ziemię. Po 1000 letniej ciemności zstąpimy wraz z Panem na ziemię do obozu świętych, miasta umiłowanego (Apokalipsa rozdział 20) które zostanie zaatakowane przez Szatana i upadłych ludzi. Bóg ochroni nas w tej walce i zniszczy wówczas wszelkie zło.

W starożytności gospodarz domu obdarowywał gości drogim olejkiem który nacierali sobie czoła, dzięki czemu zostali wyróżnieni. Pełen kielich wskazuje na to, że Bóg zapewni nam wszystko co będzie nam potrzebne. Jak piękny musi to być widok, gdy gospodarzem jest Jezus a my Jego umiłowanymi gośćmi. Tym razem nie będzie to ostatnia wieczerza po której przyszły prześladowania ale życie wieczne z Jezusem.

(6) Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą Przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni.
(6) Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy.

Werset ten interpretowany jest na dwa sposoby. Pierwszy mówi, że mowa jest o życiu wiecznym gdzie ludzie zbawieni będą mieszkać na odrodzonej ziemi i radować się życiem wiecznym bez grzechu wraz z Jezusem królem ziemi. Interpretacja ta pasuje do kontekstu całego Psalmu oraz do dzisiejszych czasów i naszego postrzegania domu bożego.

Druga interpretacja mówi, że Dawid ma na myśli świątynię ziemską (za czasów Dawida był Namiot Zgromadzenia, świątynię zbudował jego syn Salomon) i na dowód tego cytuje się Psalm 27.4 "O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam: Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, By oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię jego."

Obie interpretacja mogą być właściwe bo jak wiemy chociażby z poprzednich psalmów, często można je interpretować na dwa sposoby: np. Dawid pisze o sobie jak również o Jezusie, Dawid pisze o walce ziemskiej a zarazem duchowejDawid raduje się Bogiem a Jezus mówi do Boga oraz inne dwuznaczeniowe psalmy.

 
zdj. https://pixabay.com/pl/owiec-rolnik-pasterz-rolnictwo-690198/