Psalm 15 - interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie

Dla lepszego zrozumienia zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

Psalm ten przedstawia osoby wierzące w Boga i czyniące jednocześnie dobro, nie zaś tzw. "osoby dobre" ale niewierzące w przeciwnym razie stałby on w sprzeczności z tym co naucza Biblia, że zbawienie otrzymujemy dzięki łasce bożej a nie dzięki uczynkom. Na życie wieczne nie możemy sobie zapracować uczynkami w przeciwnym razie niebo ponownie zostałoby skalane grzechem. Postawa godna podziwu a jakiej czytamy poniżej, jest konsekwencją wiary tzn. nie można być dobrym chrześcijaninem i jednocześnie złym człowiekiem, jedno z drugim się wyklucza. Będąc dobrym chrześcijaninem stajesz się w konsekwencji dobrym człowiekiem.

(1) Psalm Dawidowy. Panie! Kto przebywać będzie w namiocie twoim? Kto zamieszka na twej górze świętej?
(1) Psalm. Dawidowy. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, kto zamieszka na Twojej świętej górze?

Tytuły niektórych psalmów wraz z nagłówkiem mogą wskazywać na rodzaj tonacji, melodii jaka miała być grana podczas śpiewania danego psalmu. Psalm Dawidowy to psalm którego autorstwo przypisuje się królowi Dawidowi.

Dawid pyta się kto po śmierci będzie mógł przebywać w obecności Boga. W wersecie tym nie ma wprawdzie słowa śmierć, ale z kontekstu jasno wynika, że psalmista ma na myśli tzw. życie po życiu. Namiot i święta góra w tym przypadku są symbolem a nie rzeczywistym określonym miejscem na ziemi. Symbolem tym jest miejsce przebywania Pana, czyli niebo w którym Jezus przygotował miejsce zbawionym.

(2) Ten, kto żyje nienagannie I pełni to, co prawe, I mówi prawdę w sercu swoim.
(2) Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a mówi prawdę w swoim sercu

Dawid odpowiada na zadane wcześniej pytanie. Wedle tych słów zbawiony będzie ten kto żyje nienagannie, czyni to co prawe i ma czyste serce. Czy taka odpowiedź jest prawdziwa z tym co podaje Pismo Święte ? Tak ale wymaga ona uzupełnienia. Jeśli powiem: najszybciej biegają ci co ciężko pracują to czy zdanie to będzie prawdziwe ? Tak jednak jest ono jednocześnie uwarunkowane bo nie tylko praca liczy się u biegaczy ale również zdrowie i wiele innych czynników. Można bardzo ciężko pracować, nawet więcej od pozostałych ale mieć słabe zdrowie i nawet najcięższa praca nie zapewni dobrych wyników. Jest więc to jeden z czynników które decydują o szybkości.

To samo ma na myśli psalmista. Zbawiony zostanie ten kto ma dobre serce ale to nie jest równoznaczne z tym, że tylko takie osoby dostąpią życia wiecznego. Jezus na krzyżu powiedział do łotra, że zostanie obdarzony łaską zbawienia choć ten był przestępcą. W wielu tekstach Pisma Świętego znajdziemy wersety mówiące o tym, że to miłość do Boga oraz Jego miłość do nas daje nam zbawienie a nie uczynki jak niektórzy mogliby zinterpretować powyższy werset.  Można być dobrym a i tak nie być zbawionym co zostało wyjaśnione na początku interpretacji Psalmu 14 Psalm 14 - Bezbożność głupotą

(3) Nie obmawia językiem swoim, Nie czyni zła bliźniemu swemu Ani nie znieważa sąsiada swego.
(3) i nie rzuca oszczerstw swym językiem; ten, który nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swemu sąsiadowi;

Dobry chrześcijanin nie obgaduje innych, nie bluźni przeciwko nim i nie czyni zła. Obca jest mu zemsta.

(4) Sam czuje się wzgardzony i niegodny, A czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej.
(4) kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy, a szanuje tego, kto się boi Pana; ten, kto dotrzyma, choć przysiągł ze swoim uszczerbkiem;

W przekładach tych zachodzi pozorna sprzeczność ale w rzeczywistości jedno i drugie zdanie prowadzi do tego samego.

W innych przekładach werset ten brzmi:

Biblia Warszawsko-Praska: "ten, kto pogardza każdym bezbożnikiem, a cześć okazuje wszystkim bogobojnym; ten, kto zawsze dotrzymuje obietnic, jakie pod przysięgą dał swoim najbliższym"

Biblia Gdańska "Przed którego oczyma wzgardzony jest niezbożnik, ale tych, którzy się boją Pana, ma w uczciwości; który, choć przysięże z szkodą swoją, nie odmienia"

Sam czuje się wzgardzony i niegodny - chrześcijanin czuje się niegodny tego by móc przebywać z Bogiem. Ma świadomość tego, że jest grzesznikiem a Pan świętością. Ponieważ sam czuje się wzgardzony to automatycznie wzgardza złem u innych ludzi.

Kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy - chrześcijanin nie powinien spoufalać się ze złymi ludźmi ale powinien wzgardzać tym co ze sobą reprezentują. Jezus w Ewangelii Mateusza 7.6 powiedział "Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały."

Dobry chrześcijanin szanuje ludzi wierzących oraz cechuje go uczciwość, nawet jeśli miałby z tego powodu ponieść szkodę np. obiecujesz drugiej osobie, że jej pomożesz ale po pewnym czasie okazuje się, że z tego powodu poniesiesz stratę. Dana wcześniej obietnica zobowiązuje ciebie jednak do tego, że dotrzymasz słowa.

(5) Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę I nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy.
(5) ten, kto nie daje swoich pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

Piękne słowa w dzisiejszym zepsutym grzesznym świecie. Żydzi mieli zakaz pożyczania pieniędzy na odsetki i lichwę. Trzecia Księga Mojżeszowa 25.35-36" Jeżeli zubożeje twój brat i podupadnie, to ty go wspomożesz na równi z obcym przybyszem czy tubylcem, aby mógł żyć obok ciebie. Nie bierz od niego odsetek ani lichwy, a bój się swojego Boga, aby twój brat mógł żyć obok ciebie."

Nie powinniśmy chrześcijanom pożyczać pieniędzy na odsetki, jeśli pożyczamy pieniądze róbmy to bezinteresownie tak by na tym nie zarobić. Mowa tu jest o pożyczkach dla potrzebujących a nie pożyczkach inwestycyjnych gdy ktoś chce rozbudować firmę. Dla osoby wierzącej przyjmowanie i dawanie łapówek to czynność która jest jej obca.

Ci co szczerze wielbią Boga nie powinni mieć problemów z przestrzeganiem powyższych zasad.

dom
https://pixabay.com/pl/budynki-architektura-drewno-sky-1301470/