Psalm 12 - interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie
Modlitwa o pomoc przed kłamstwem

Dla lepszego zrozumienia zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

Nie wiemy jakie dokładnie wydarzenia sprawiły, że psalmista napisał ten psalm ale mógł on powstać po tym jak król Dawid dowiedział się o buncie Absalomona gdy ten szedł z armią na Jerozolimę.

W II Księdze Samuela rozdziałach 15-18 czytamy jak Dawid ucieka z Jerozolimy co było konsekwencją uwiedzenia przez niego Batszeby i wysłania jej męża Uriasza na pewną śmierć oraz brak odpowiedniej kary dla swojego najstarszego syna Ammona który zgwałcił siostrę Tamar, czego następstwem było zabicie Ammona przez Absalomona. Absalomon po zabiciu Ammona przebywał na wygnaniu trzy lata. Po tym okresie Dawid zatęsknił za synem i pozwolił mu wrócić do kraju. Po ponad siedmiu latach od powrotu Absalomon zbuntował się przeciwko ojcu, zebrał armię i przejął niebronioną Jerozolimę która wcześniej została opuszczona przez króla Dawida. Następnie ruszył z armią w pogoni za ojcem.

(1) Przewodnikowi chóru. Na oktawę. Psalm Dawidowy.
(1) Kierownikowi chóru. Na oktawę. Psalm. Dawidowy.

Tytuły niektórych psalmów wraz z nagłówkiem mogą wskazywać na rodzaj tonacji, melodii jaka miała być grana podczas śpiewania danego psalmu. Psalm Dawidowy to psalm którego autorstwo przypisuje się królowi Dawidowi.

(2) Wybaw, Panie, gdyż zabrakło pobożnych I nie ma już wiernych wśród ludzi.
(2) Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych, zabrakło wiernych wśród ludzi.

Słowa te nie powinniśmy czytać dosłownie bo jasnym jest, że w całym Izraelu z pewnością byli ludzie którzy wierzyli w Boga, jak chociażby prorok Natan doradzający Dawidowi a potem stający w obronie Salomona. Podobnie mówił Eliasz gdy się skarżył, że tylko on sam został wierny Bogu a w odpowiedzi usłyszał, że jest jeszcze co najmniej 7000 takich jak on. Przeczytać możemy o tym w Pierwszej Księdze Królewskiej 19. 10-18 oraz Liście do Rzymian 11.2-4 "... Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela: Panie, proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli; i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem."  Nie powinniśmy uważać, że jesteśmy jedyni i niezastąpieni, bo to prowadzi do pychy.

Czasami ludzie wypowiadają słowa typu: "wszyscy obrócili się przeciwko mnie" a to przecież nie jest równoznaczne z tym, że cały świat i wszyscy wokoło są przeciwko danej osobie.

Powyższe słowa wskazują, że w Izraelu było coraz mniej ludzi wierzących a nie to że wierny pozostał tylko jeden Dawid.

(3) Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, Mówią nieszczerym sercem.
(3) Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego, mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym.

Tak samo jak poprzednio nie powinniśmy słowa "wszyscy" uznawać za 100% bo jest to nieprawdą w przeciwnym razie Dawid świadomie oskarżyłby proroka Natana i innych wierzących. Pewnym jest jednak to, że izraelskie społeczeństwo w tym okresie upadło duchowo i moralnie, nie powinno więc nas dziwić to, że spora część kraju przyłączyła się do buntu przeciwko królowi Dawidowi. Minęło tyle lat a ludzie się nie zmienili, dziś też otaczają nas kłamcy i obłudnicy a podczas zamieszek lub wojny wychodzi jakimi są bestiami.

(4) Niech Pan wytępi wszystkie wargi schlebiające, Język mówiący przechwałki!
(4) Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne i język pochopny do zuchwałej mowy.

Psalmista prosi Boga o interwencję. Pragnie by Pan oczyścił ten świat od obłudników zatruwających życie innym. Prośba ta prędzej czy później zostanie spełniona po powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa.

(5) Oni mówią: Przez język nasz jesteśmy mocni, Wargi nasze są z nami: Któż panem naszym?
(5) Tych, którzy mówią: Naszą siłą język, usta nasze nam służą, któż jest naszym panem?

Słowa te doskonale pasują do dzisiejszych czasów. Kłamstwa rządzą światem a ci co mają wpływ na informację mogą sterować społeczeństwem które daje się otumaniać kłamstwami i gadaniną pod publikę. Gdyby ludzie nie wierzyli ślepo w to co mówią inni, dziś nie musielibyśmy obchodzić pamiątki 2 wojny światowej bo Hitler nie doszedłby do władzy.

Izraelczycy widzieli jaki jest król Dawid a mimo to dali się ogłupić jego synowi Absalomonowi i razem z nim postanowili obalić króla który stale wzmacniał ich kraj. Czy takie zachowanie jest normalne ? Dla ludzi rozumnych nie ale dla głupców to codzienność. Wydarzenia te pokazują jak głupie jest społeczeństwo i jak łatwo nim sterować przy odpowiednim doborze kłamstw.

(6) Wobec ucisku ubogich, Wobec jęku biednych Teraz powstanę, mówi Pan, Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie.
(6) Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich - mówi Pan: Teraz powstanę i dam zbawienie temu, który go pożąda.

Czytamy o tym jak Bóg przybywa na ratunek. Słowa te możemy odczytywać również jako przyszłość która nadejdzie wraz z ponownym zstąpieniem Jezusa gdy zabierze zbawionych do nieba na 1000 lat.

(7) Słowa Pańskie są słowami czystymi, Srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym.
(7) Słowa Pańskie to słowa szczere, wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi, siedmiokroć czyszczone.

Werset ten wychwala szczerość bożą i odnosi się do poprzedniego gdzie otrzymujemy zapewnienie bożej pomocy.

Czysty - słowo pańskie jest prawdą, nie ma w nim kłamstwa i obłudy.

Srebro przetopione - dobrej jakości srebro uzyskiwało się dzieci kilkukrotnemu oczyszczaniu. Słowo boże jest więc oczyszczone z wad.

Odłączonym od ziemi - oczyszczone srebro nie zawiera grudek ziemi, tak samo jest ze słowem bożym, jest ono nieskazitelne, nieskalane ziemskimi kłamstwami.

Siedmiokrotnie oczyszczone - siedem to liczna doskonałości, oznacza więc że boże słowo jest idealne bez skazy kłamstwa, otrzymujemy więc 100% prawdę.

(8) Ty, Panie, będziesz ich strzegł! Zachowaj nas od tego rodu na wieki!
(8) Ty nas zachowasz, o Panie, ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia.

Psalmista wie, że Bóg będzie bronił tych którzy pragną Jego pomocy. Uchroni ich na wieki możemy odczytać jako życie wieczne w świecie bez obłudników i kłamców. Gdzie znajdziemy takie miejsce ? W niebie i na odrodzonej ziemi.

(9) Bezbożni chodzą wokoło I podłość podnosi się wśród ludzi.
(9) Występni krążą dokoła, gdy to, co najmarniejsze, bierze górę wśród ludzi.

Psalm ten nie kończy się tak jak większość psalmów Dawidowych w których psalmista wychwala i wywyższa Boga. Co poszło nie tak ? W wersecie drugim mogliśmy przeczytać jak Dawid pisał że nie ma już wierzących, zaś w wersetach 4 i 8 prosił o wygubienie bezbożników. Być może depresja króla Dawida była tak wielka, że przygniotła ona światłość bożą do tego stopnia, że w ostatnim wersecie ponownie skierował swe myśli w stronę upadłego społeczeństwa.

litery odwrócone
zdj. https://pixabay.com/en/font-lead-set-book-printing-705667/