Psalm 4 - Ufna modlitwa wieczorna

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Psalm 4 - interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie


Psalm Dawidowy

Dla lepszego przykładu zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

(1) Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Psalm Dawidowy.
(1)Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Dawidowy.

Tytuły niektórych psalmów wraz z nagłówkiem mogą wskazywać na rodzaj melodii jaka miała być grana podczas śpiewania danego psalmu. Psalm Dawidowy to psalm którego autorstwo przypisuje się królowi Dawidowi. 

(2) Odpowiedz na wołanie moje, Sprawiedliwy Boże mój! W ucisku ulżyłeś mi. Zmiłuj się nade mną I wysłuchaj modlitwę moją!
(2) Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, co sprawiedliwość mi wymierzasz. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia - zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę!

Dawid prosi Boga o odpowiedź na jego modlitwę. Pomimo ucisku jaki znosi już w pierwszym zdaniu wychwala Pana i uznaje Go za sprawiedliwego. Raduje się tym, że Pan mu pomaga i ponownie prosi o wysłuchanie modlitwy. Słowami tymi Dawid pokazuje jak wielki ma szacunek i pokorę dla Stwórcy.

(3) Ludzie, dopókiż lżona będzie cześć moja? Dokąd miłować będziecie próżność i szukać kłamstwa? Sela.
(3) Mężowie, dokąd będziecie sercem ociężali? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?

W Psalmie 3 przeczytać możemy jak Dawid modli się do Boga podczas ucieczki ze stolicy zaś w Drugiej Księdze Samuela rozdziałach 15-18 (do których nawiązuje Psalm 3) o tym jak był obrzucany kamieniami i wyzywany przez pewnego Beniamitę. Skoro jego własny syn Absalomon oczerniał go wśród ludzi to do czego musieli być zdolni ci co nie byli z nim spokrewnieni? Składanie oszczerstw jest próżnością i marnością której powinnyśmy unikać.

Słowo Sela występuje w Psalmach dość często ale nie mamy 100% pewności co ono oznacza. Uznaje się, że ma to związek z wykonywaniem utworu na instrumentach lub podczas śpiewania danego psalmu. Sela może więc oznaczać podniesienie głosu lub pauzę choć są również teorie, że może ono oznaczać pochylenie ciała na znak oddania czci.

(4) Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę, Że Pan słyszy, gdy do niego wołam.
(4) Wiedzcie, że Pan mi okazuje cudownie swą łaskę, Pan mnie wysłuchuje, ilekroć Go wzywam.

Dawid miał tak mocną wiarę w Boga, że z góry wiedział że każda jego modlitwa zostanie wysłuchana.

W Drugiej Księdze Samuela rozdziale 12 możemy przeczytać o tym jak Dawid błagał Boga o to by jego dziecko nie umarło co było konsekwencją jego zachowania względem Uriasza, którego wysłał na pewną śmierć. Bóg w tym przypadku nie przystał na prośbę Dawida i dziecko zmarło. Odpowiedź jaką udzielił Dawid była następująca: "Dopóki dziecię żyło, pościłem i płakałem, gdyż myślałem sobie: Kto wie? Może Pan zlituje się nade mną i dziecię będzie żyło? Teraz zaś, gdy zmarło, po cóż mam pościć? Czy mogę je jeszcze przywrócić życiu? To ja pójdę za nim, a nie ono powróci do mnie."

Nie jest istotne to czy psalm ten został napisany przed czy po tych wydarzeniach bo motyw z wysłuchiwaniem modlitw stale pojawia się w psalmach dawidowych, również w tych napisanych po śmierci jego dziecka. Czyżby więc Dawid przeczył samemu sobie ? Modlitwa wysłuchana nie jest równoznaczna z tym, że zostanie spełniona tak jakbyśmy tego chcieli. Nie znamy zamysłów bożych, przypuszczać możemy, że śmierć dziecka w tym przypadku była dla niego zbawieniem, Bóg więc wybrał dla niego lepszą drogę. Więcej o tym w artykule Dlaczego małe dzieci umierają? Z całą pewnością możemy jednak uznać, że skoro Dawid napisał, że Bóg wysłuchuje go za każdym razem a my się z tym nie zgadzamy lub nie rozumiemy to problem leży w nas samych a nie napisanym psalmie. 

(5) Drżyjcie i nie grzeszcie! Rozmyślajcie w sercu swym na łożu i milczcie! Sela.
(5) Zadrżyjcie i nie grzeszcie, rozważcie na swych łożach i zamilknijcie!

Słowa te użyte zostały w Liście do Efezjan 4.26 głupotą jest więc sądzić, że Stary Testament jest nieistotny bo mamy teraz Nowy. Dawid wzywa nas byśmy zaczęli się bać łamać nauki bożych i przestali grzeszyć. Człowiek jest tak zbudowany, że stale o czymś myśli. Gdy kładziemy się spać, musi minąć ileś czasu nim organizm przejdzie w stan snu. Psalm ten zachęca nas byśmy w tym czasie rozmyślali nad swym zachowaniem. 

(6) Składajcie sprawiedliwe ofiary i ufajcie Panu.
(6) Złóżcie należne ofiary i miejcie w Panu nadzieję!

Składanie sprawiedliwych ofiar w dzisiejszych czasach objawiać się może życiem zgodnym z naukami bożymi, kierowaniem się miłością, pomaganiem innym i ufaniem że Bóg nas będzie prowadził.

(7) Wielu mówi: Kto ukaże nam dobro? Wznieś nad nim światło oblicza swego, Panie!
(7) Wielu powiada: Któż nam ukaże szczęście? Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!

Wielu ludzi poszukuje szczęścia w życiu i nie może go znaleźć. Jeśli szczęście będziemy szukać w świecie materialnym to nigdy go nie znajdziemy, możemy być jedynie radośni lub szczęśliwi chwilowo ale osoby takie nigdy nie będą tak samo szczęśliwe jak ci którzy całym swym sercem wierzą w Pana. Żadna ziemska radość nie jest porównywalny z tym, że osoba wierząca po śmierci otrzyma życie wieczne i będzie razem z Jezusem przebywać na odnowionej ziemi. Dawid wskazuje Boga jako źródło szczęścia. 

(8) Wlałeś w serce me większą radość, Niż kiedy się ma obfitość zboża i wina.
(8) Wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina.

Dawid raduje się miłością bożą, to co daje mu wiara uznaje za największą radość jaką może otrzymać. Żadne ziemskie skarby nie są w stanie równać się z miłością bożą. 

(9) Spokojnie się ułożę i zasnę, Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.
(9) Gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo Ty sam jeden, Panie, pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie.

Na zakończenie psalmu, Dawid kolejny raz wychwala Pana, uznając że bezpieczeństwo jakie ma pochodzi od Boga. Ogromna ufność Dawida w ochronę bożą jest dla nas przykładem byśmy swoje życie powierzyli Panu. 

noc miasto
https://pixabay.com/en/sleeping-city-sleep-night-evening-89197/