Proroctwo o Sedekiaszu

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Proroctwo o Sedekiaszu

Proroctwo o Sedekiaszu królu Judzkim w Księdze Jeremiasza może wydawać się nieco sprzeczne z tym wypowiedzianym przez proroka Ezechiela. Przytoczmy te proroctwa.

Księga Jeremiasza 32.4-5 " A Sedekiasz, król judzki, nie ujdzie ręki Chaldejczyków, lecz na pewno będzie wydany w ręce króla babilońskiego i będzie z nim rozmawiał z ust do ust, i oko w oko go oglądał. A Ten zawiedzie do Babilonu Sedekiasza, który tam pozostanie, aż go nawiedzę - mówi Pan. Jeżeli będziecie walczyć z Chaldejczykami, nie powiedzie się wam."

Księga Ezechiela 12.12-13 " A książę, który jest wśród nich, weźmie toboły na ramiona i wyniesie w ciemności, wybije w murze otwór, aby nim się wydostać, zakryje swoją twarz, aby nie widzieć kraju na oczy.  I rozciągnę nad nim swoją sieć, i będzie schwytany w moje sidła, i każę go zaprowadzić do Babilonu, do kraju Chaldejczyków, lecz go nie zobaczy i tam umrze."

 

Proroctwo mówi że Sedekiasz zostanie pokonany, będzie rozmawiał i widział Nebukadnsesara (werset 1 Ks.Jer.) oraz że zostanie zaprowadzony do Babilonu. W Ezechiela czytamy zaś, że Sedekiasz zostanie zaprowadzony do Babilonu lecz go nie zobaczy. Jak to wytłumaczyć ? Z odpowiedzią przychodzi werset z:

Druga Księga Królewska 25.4-7 " zrobiono wyłom w murze miasta i król oraz wszyscy wojownicy uciekli w nocy bramą między dwoma murami obok królewskiego ogrodu, podczas gdy Chaldejczycy jeszcze otaczali miasto, i skierowali się w stronę puszczy. Lecz wojsko chaldejskie puściło się za królem w pogoń i dognali go na stepach jerychońskich, całe zaś jego wojsko opuściwszy go, rozpierzchło się. Pojmali tedy króla i zaprowadzili go do króla babilońskiego do Rybli i tam go osądzili. Synów Sedekiasza na jego oczach zabito, jego samego kazał oślepić, okuć w kajdany i zaprowadzić do Babilonu."

Wydarzenia w porządku chronologicznym:

  • wyłom w murze - Ezechiela
  • ucieczka z oblężonego miasta - Ezechiela
  • pojmanie Sedekiasza - Jeremiasza + Ezechiela
  • zaprowadzenie do króla Nebukadnesara - Jeremiasza
  • utrata wzroku - Ezechiela
  • zaprowadzenie do Babilonu - Jeremiasza + Ezechiela
  • śmierć Sedekiasza w Babilonie - Jeremiasza + Ezechiela