Proroctwo o Cyrusie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W Księdze Izajasza zapisane jest proroctwo które zapowiedziane zostało około 150-200 lat przed wydarzeniami. Zawarte jest ono w wersetach:

Księga Izajasza 44.26-28 " Który potwierdzam słowo swojego sługi i spełniam radę swoich posłańców, który mówię o Jeruzalemie: Będziesz zamieszkane, a o namiotach judzkich: Będziecie odbudowane: Dźwignę je z gruzów. Który mówię do toni: Wyschnij, Ja wysuszę twoje strumienie.  Który mówię o Cyrusie: On moim pasterzem, wykona całkowicie moją wolę, i który mówię o Jeruzalemie: Będziesz odbudowane - a o świątyni: Będziesz na nowo"

Księga Izajasza 45.1-6 "Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte: Ja pójdę przed tobą i wyrównam drogi, wysadzę spiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory. I dam ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, że Ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela, przez wzgląd na mojego sługę Jakuba i Izraela, mojego wybrańca, wołam cię po imieniu, nadałem ci zaszczytne imię, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz, aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego."

Księga Izajasza 45.13 "Ja wzbudziłem go w sprawiedliwości i prostuję wszystkie jego drogi. On odbuduje moje miasto i wypuści na wolność moich pojmanych za darmo, bez okupu - mówi Pan Zastępów."

We wcześniejszych i następnych wersetach Księgi Izajasza zapisany jest upadek Jerozolimy i wielkiego Babilonu, tutaj jednak pojawia się władca Cyrus. Kim był Cyrus ? Władcą Medii i Persji, nieliczącego się wówczas kraju, który nie miał szans na walkę z potężnym Babilonem. Proroctwo to zapowiada, że:

  • Jerozolima i Świątynia zostanie zdobyta i zniszczona a później odbudowana. Proroctwo to musiało wywoływać oburzenie wśród Żydów, gdyż Świątynia od czasów jej powstania nigdy nie została zniszczona, tak samo jak zabudowania Jeruzalemu nie były wcześniej stertą gruzów. Owszem Jerozolima była wcześniej pokonana ale była zniszczona a mieszkańcy dalej w niej żyli. Proroctwo o zniszczeniu Świątyni zapisane zostało około 140 lat przed wydarzeniami.

  • Jerozolima zostanie ponownie zaludniona przez Izraelitów. Proroctwo to również szokowało, gdyż miasto było pełne życia. Dopiero po najeździe Babilonu ówcześni mieszkańcy zostali uprowadzeni do niewoli a na miejscu pozostawiono nieliczącą się garstkę miejscowej ludności, która miała uprawiać m.in. winnice. Proroctwo to zostało napisane około 210 lat przed wydarzeniami, kiedy to Izraelici po 70 latach niewoli ponownie wrócili do ojczyzny.

  • Zdobycie Babilonu nastąpi poprzez wysuszenie koryta rzeki. Babilon było jak się wydawało miastem nie do zdobycia. Oblężenie go trwałoby latami, zapasy żywności wystarczały na długi okres a obecny król Belsazar był tak pewny siebie, że gdy Cyrus podszedł ze swoją armią pod mury, ten wydał pijacką ucztę. Medowie i Persowie w pewnej odległości od Babilonu, wykopali koryto przez które rzeka Eufrat zmieniła swój bieg, tym samym armia Cyrusa pod osłoną nocy weszła do miasta wyschniętym korytem rzeki Eufrat a miasto zostało zdobyte.

  • Wskazanie Cyrusa jako tego który będzie wykonywał wolę bożą. Znamienne jest to, że Izajasz napisał imię władcy, który jeszcze nie żył. Józef Flawiusz napisał: "Cyrus dowiedział się z tego (co dotyczy budowy świątyni) z księgi proroctw, które Izajasz spisał 210 lat wcześniej ... Izajasz przepowiedział to wszystko 140 lat przed zniszczeniem świątyni. Kiedy Cyrus przeczytał te słowa i dostrzegł ich boskie pochodzenie, ogarnęło go pragnienie wykonania tego, co zostało napisane."  Cyrus po zdobyciu Babilonu uwolnił niewolników żydowskich i wydał dekret umożliwiający im powrót do ziem ojczystych wraz z możliwością odbudowy. I choć końcowa odbudowała świątyni została dokonana później to dzięki Cyrusowi zapoczątkowano te wydarzenia, to on pierwszy ustanowił prawo zezwalające na odbudowę.


Grobowiec Cyrusa

zdj. https://www.flickr.com/photos/adavey

Opisanie Cyrusa jako pasterza i spełniającego wolę Boga, nie jest równoznaczne z tym, że Cyrus był świętym czy całym swoim życiem spełniał wolę bożą. Jego rola jako pasterza i spełniającego wolę Boga polegała na tym, że zdobędzie on okrutny pogański Babilon, uwolni Żydów z niewoli i zezwoli na odbudowę Judei. Proroctwo to nie usprawiedliwiałoby jednocześnie u Cyrusa nieludzkiego traktowania poddanych czy bestialskich mordów, dotyczyło jedynie pokonania wroga, wyzwolenia ludu bożego i dekretu o odbudowie. Tak jak wcześniej Babilon był narzędziem w rękach bożych, tak Cyrus został zapowiedziany jak ten który wypełni proroctwo. Podboje oraz umiejętności wojenne upodabniają Cyrusa do Aleksandra Wielkiego, jeden i drugi odnosili niebywałe sukcesy militarne. Uznaje się, że Cyrus nie wyznawał religii żydowskiej jednak był tolerancyjny na inne wyznania i kierował się sprawiedliwością.