Posąg z Księgi Daniela

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Do dnia dzisiejszego powstało wiele teorii o tym jakie królestwa przedstawia posąg z księgi Daniela. Zdecydowana większość z nich opiera się na słowach typu "ja myślę że", "ja uważam że". Nie patrz jednak na to co kto myśli bo myśli są zwodnicze, oraz może to mówić osoba której myśli kierowane są przez Szatana. Patrz zawsze na to co podaje źródło, czyli Pismo Święte, a potem porównuj to z historią tego świata, a przekonasz się że przepowiednie zawarte w Biblii sprawdzają się w każdym szczególe. Nie polegaj na sobie, ale przed każdym czytaniem Pisma a w szczególności interpretacji proroctw módl się do Boga by pomógł ci właściwie spojrzeć na dane zagadnienie.

Nie da się opisać w jednym artykule tak złożonego tematu. Czasy ponownego przyjścia Jezusa na ziemię, zapowiadane i opisywane są w wielu miejscach Pisma Świętego, najwięcej z nich znajduje się w Księdze Daniela, Księdze Ezechiela oraz Apokalipsie. Wszystkie te księgi należałoby przeczyta. Nie utwierdzaj się tylko na tym co mówią inni, nawet gdy opierają się na słowach Pisma Świętego, sam sprawdzaj czy to co mówią/piszą rzeczywiście jest tam podane i nie oderwane od reszty zdań.

Przeczytaj całą Księgę Daniela a w szczególności rozdział 2 bo o nim będzie teraz mowa. Nebukadnesar miał sen, w którym widział posąg człowieka symbolizujący potęgi świata. Potęgi te będą nieraz  w kolejnych wersetach Księgi Daniela oraz Apokalipsy przedstawiane w postaci zwierząt. Zawsze jednak kraje które symbolizują, ukazane są w tej samej kolejności i o tym samym znaczeniu. Do lepszego zrozumienia 2 Księgi Danieli, należy przeczytać też pozostałe, które potwierdzają i bardziej opisują to co jest zawarte w części drugiej.

Księga Daniela 2.31-35 "Ty, królu, miałeś widzenie: Oto olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie; i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię."

W kolejnych wersetach Bóg objawił Danielowi znaczenie snu, a my dziś na podstawie historii możemy dowiedzieć się o jakich krajach jest mowa. Babilon, Medo-Persja i Grecja podane są wprost w 8 rozdziale Księgi Daniela. Wróćmy jednak do drugiego rozdziału.

 "(36) Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi: (37) Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę, (38) w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego, ty jesteś głową ze złota,"

Złota głowa to potężny i silny kraj Babilon, którym władał wtedy król Nebukadnesar. Złoto symbolizuje bogactwo jakim szczycił się wtedy Babilon, najbogatszy kraj tamtego regionu świata.

 "(39) ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje,"

Babilon został zdobyty przez wielkie i silne królestwo Medo-Persji, które już nie było aż tak bogate jak jej poprzednik, dlatego też pierś i ramiona były ze srebra.

 "(39) a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię."

 Mowa oczywiście o imperium Macedonia-Grecja za panowania Aleksandra Wielkiego. Państwo to nie było już tak bogate jak Medo-Persja.

 "(40) Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze."

 To królestwo w przeciwieństwie do swych trzech poprzedników, nigdzie w Piśmie Świętym nie jest wymienione wprost z nazwy. Znając historię bez problemu możemy odczytać, że Biblia wskazuje na Rzym, którego armia była bardzo dobrze i silnie uzbrojona.

 "(41) A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. (42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. (43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy: zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną."

 Nogi to podział Cesarstwa Rzymskiego na dwie części: Cesarstwo Zachodniorzymskie oraz Cesarstwo Bizantyjskie. Palce zmieszane z gliną i żelazem to rozpad Rzymu na kilka państw tworzących obecnie Unię Europejską:

 Anglosasi - Anglia

 Frankowie - Francja

 Alemani - Niemcy

 Burgundowie - Szwajcaria

 Wizygoci - Hiszpania

 Swebowie - Portugalia

 Longobardowie - Włochy

 oraz trzy plemiona: Ostrogoci, Wandalowie i Herulowie, którzy nie ugięli się pod presją biskupów z Rzymu i wyznawali arianizm. Kościół rzymskokatolicki swymi wpływami z całą bezwzględnością tępił wszystkich tych, którzy nie zgadzali się z jego nakazami, o czym będzie szerzej w kolejnych częściach. Idea Starożytnego Rzymu nigdy nie upadła i dziś widzimy to w Unii Europejskiej, która niejednokrotnie powołuje się na byłe państwo, lub choćby całkiem nie aż tak dawny upadek Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego.

"(44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki, (45) jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto."

Królestwo które stworzy Bóg niebios to ludzie, którzy szczerze miłują jedynego i prawdziwego Boga. Kamień spadający na posąg to symbol Jezusa Chrystusa, który przetrwa do czasów końca. Zgodnie z tym proroctwem nie będzie już kolejnego imperium i tak też jest od czasów upadku Rzymu. Europą rządzą poszczególne kraje, gdzie żaden z nich nigdy w pełni nie zawładnął i nie zawładnie pozostałymi w takim stopniu jak zrobili to Rzymianie.

Oczywistym jest, że w innych częściach świata były imperia równe wielkie i silne jak wspomniane wcześniej, dlaczego więc Biblia o nich nie wspomina ? Pismo Święte opisuje wydarzenia, które dotyczą ziemi dawnego Izraela oraz późniejszego centrum chrześcijaństwa jakim jest obecna Europa.