Proroctwo o Tyrze

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Proroctwo o Tyrze na podstawie Księgi Ezechiela

Księga Ezechiela 26.1-14 "W jedenastym roku, pierwszego dnia jedenastego miesiąca, doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy, ponieważ Tyr mówi o Jeruzalemie: Cha! Cha! złamana jest brama ludów! Otwarła się przede mną. Ja się wzbogacę przez jego spustoszenie, dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto wystąpię przeciwko tobie, Tyrze! Wywiodę przeciwko tobie liczne narody, jak morze, gdy podnosi swoje fale. I zburzą mury Tyru, i rozwalą jego wieże; zmiotę z niego jego kurz i uczynię z niego nagą skałę. Będzie miejscem, gdzie rozciągają sieci rybackie pośród morza - gdyż Ja powiedziałem - mówi Wszechmocny Pan - i stanie się łupem narodów. Jego miasta podległe na lądzie będą pobite mieczem. I poznają, że Ja jestem Pan. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja sprowadzę na Tyr z północy Nebukadnesara, króla babilońskiego, króla królów, z rumakami, rydwanami, jeźdźcami i licznym wojskiem. On wybije mieczem twoje podległe miasta, usypie przeciw tobie wał i postawi przeciw tobie dach z tarcz. I skieruje swoje tarany przeciw twoim murom, a twoje wieże rozwali żelaznymi hakami. Pokryje cię kurz spod kopyt jego licznych rumaków; twoje mury zadrżą od krzyku jeźdźców i turkotu kół jego rydwanów, gdy wkroczy do twoich bram, jak się wkracza do zdobytego miasta. Kopytami swoich rumaków stratuje wszystkie twoje ulice, twój lud wybije mieczem i obali potężne twoje kolumny. Zrabują twoje skarby i splądrują twoje towary, rozwalą twoje mury i zburzą twoje wspaniałe gmachy; twoje kamienie, twój budulec i twój gruz wrzucą do morza. I położę kres hałaśliwym twoim pieśniom, i już nie będzie słychać dźwięku twoich cytr. Obrócę cię w nagą skałę: Będziesz miejscem, gdzie rozciągają sieci rybackie; już nigdy nie będziesz odbudowany, gdyż Ja, Pan, to powiedziałem - mówi Wszechmocny Pan. "

Proroctwo o Tyrze jest jednym z ciekawszych proroctw. W Księdze Ezechiela opisane jest ono od rozdziału 26 do 28.19 i warto je przeczytać, w tym artykule zajmiemy się wersetami od 1 do 14 rozdziału 26.

Tyr był małym acz silnym krajem, jego statki zakładały kolonie na całym basenie Morza Śródziemnego min. na Cyprze, Kartaginie i Afryce Północnej i stamtąd sprowadzał materiały handlowe. Według Józefa Flawiusza król Tyru Etbaal III nawiązał wiele sojuszów i spisków przeciwko najpotężniejszemu wówczas krajowi, czyli Babilonowi. Główne miasto Tyru składało się z dwóch części. Pierwsza część leżała na lądzie, druga zaś na wyspie skalnej położonej w odległości 500-800 metrów od brzegu i to ona stanowiła centrum stolicy.

Lądowa część Tyru wg. Józefa Flawiusza została zaatakowana przez potężną armię babilońską w 586 r.p.Ch. i została zdobyta w 573 r.p.Ch. co daje nam aż 13 lat oblężenia. Według teksów babilońskich podczas oblężenia obecny był król babiloński Nebukadnesar (Nabuchodonozor).

Rumaki, rydwany, jeźdźcy i liczne wojska - ten rodzaj oddziału został przejęty po pokonanej Asyrii i wyróżniał się pośród armii. Wielka ilość koni wkraczająca do miasta powodowała głośny hałas i wzniecanie kurzu, który rzeczywiście mógł być w takich ilościach, że pokrył całe miasto.

Wał - podczas oblężeń na miasta stawiono wały i rampy oblężnicze wokół murów. Wałem może być również grobla usypana wiele lat później przez armię Aleksandra Wielkiego dzięki której zaatakowano niezdobytą jak do tej pory wyspę.

Tarany i dach z tarcz - tarany służyły do niszczenia murów i bram zaś  tarcze do ochrony taranów i maszyn oblężniczych.

Potężne filary o których mowa wskazują raczej na zniszczenie miasta ale mogą również na świątynię Heraklesa. W świątyni tej były dwie zewnętrzne kolumny zdobione szmaragdem i złotem.


zdj. https://www.flickr.com/photos/spdl_n1

Minąć musiało ponad 250 lat by runęła druga część miasta usadowiona na wyspie. Armia Nebukadnesara nie potrafiła jej zdobyć ale uczynił to Aleksander Wielki stając na czele swoich oddziałów. Opracował on plan który zakładał zbudowanie grobli szerokiej na 65 metrów i tak długiej, że będzie ona mogła połączyć ląd wyspą. Do jej budowy użyto skał ze zburzonej części miasta o czym wspominał Ezechiel "rozwalą twoje mury i zburzą twoje wspaniałe gmachy; twoje kamienie, twój budulec i twój gruz wrzucą do morza.". Nim jednak przystąpiono do jej budowy Tyryjczycy dostali propozycję poddania się ale ją odrzucili. Byli tak pewni swego, że zabili nawet wysłanych posłów. Wiara ich jednak osłabła gdy ich najwięksi sojusznicy czyli Kartagina i Egipt nie przybyli z pomocą. Walki o groblę były zaciekłe i niejeden raz obrońcom udało się ją niszczyć, jednak zaciekły upór Aleksandra Wielkiego nie dał za wygraną. Dziś grobla ta pod wpływem ruchów morza i naniesionych osadów poszerzyła się do około 700 metrów szerokości.

Dzień przed ostatecznym atakiem z morza wyłoniła się podobno duża postać. Tyryjczycy uznali to za znak, że grobla zostanie zniszczona a Macedończycy że zdobędą wyspę. Bez względu na to czy postać ta się ukazała czy nie, Tyr został pokonany. Po zdobyciu miasta, Macedończycy sprzedali do niewoli około 30.000 kobiet i dzieci do krajów do których sami przegrani sprzedawali wcześniej niewolników. Tym razem zamiast sprzedającym byli sprzedawanym.

Pomimo tego, że miasto-twierdza została zdobyta nie była całkowicie zniszczona. Przedostatnim krajem który nią władał było Księstwo Jerozolimskie powstałe podczas wypraw krzyżowych, jednak po zdobyciu przez Mameluków nastąpiło jej całkowite zniszczenie. Były wprawdzie wielokrotne próby jej odbudowy ale sztormy i trzęsienia ziemi niszczyły to co zostało naprawione. Dziś na miejscu tym są ruiny wpisane na listę UNESCO.