Noe wybrany przez Boga - czy film jest zgodny z Pismem Świętym

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Film Noah z polskim tytułem "Noe: Wybrany przez Boga" jest filmem mocno kontrowersyjnym i nie tak powinien brzmieć tytuł, gdyż z prawdziwymi wydarzeniami ma niewiele wspólnego. Na początku cytowane są Słowa z Pisma Świętego, widz może więc odnieść wrażenie że film stara się rzetelnie oddać wydarzenia opisane na kartach biblijnych, a tak przecież nie jest. Gdyby na początku była wstawka informująca o tym, że "to coś" nie oddaje prawdziwych wydarzeń oraz, że wiele wątków i postaci zostało wprowadzonych przez reżysera, to by film tak nie gorszył. Na jednej ze stron, przeczytać można, że reżyser\scenarzysta Darren Aronofsky twierdzi, że nikt jeszcze w kinie nie trzymał się tak kurczowo litery Biblii jak on, co oczywiście jest wierutną bzdurą. 

Noe wybrany przez Boga to fantasy, a ten, który nie czytał Pisma Świętego może przez to źle odebrać Boga, który jest miłością oraz zwątpić w istnienie arki i potopu. Od strony efektów specjalnych i akcji nie można mieć zastrzeżeń. Stworki ze skał wyglądają ciekawie, choć są mocno nieporęczne a w Biblii nie występują. Film ten ośmiesza Biblię, wiarę w Boga, ukazuje Stworzyciela pozbawionego miłości i sprawiedliwości. Ateiści i ludzie pozbawieni głębszej wiary nigdy nie powinni kręcić filmów związanych z Pismem Świętym bo swoją głupotą wyrządzają dużo krzywdy.

Osoby, które nie oglądały filmu i nie chcą znać niektórych szczegółów fabuły, mogą nie czytać dalszej części artykułu, w której wymienione zostały głowne niezgodności z Pismem Świętym.

 

Różnice z Pismem Świętym a filmem.


Cytaty pochodzą z Pierwszej Księgi Mojżeszowej rozdziałów od 6 do 9.

1.
Film - Nieposłuszne anioły tzw. olbrzymy pod postacią żyjących nieporadnych skał, które pomagały ludziom.
Biblia - Nie ma mowy, by ktoś pomagał rodzinie Noego w budowie arki. Upadłe anioły nie pomagają ludziom. Wszelka pomoc, jaką mogą nam zaoferować jest złudna i w konsekwencji prowadzi do zła, np. demon pomoże zdobyć bogactwo byś przez nie oddalił się od Boga. Biblia nie potwierdza istnienia chodzących, gadających skał.

O olbrzymach mówi werset: A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. 

Istnieją dwie podstawowe interpretacje.

Pierwsza z nich zakłada, że synami bożymi są pobożni synowie Seta, a córki ludzkie to bezbożne potomstwo Kaina. Argumentacja opiera się na rozdziale 4 gdzie przedstawione jest potomstwo Kaina i rozdziale 5 gdzie przedstawione jest potomstwo Seta, z którego wywodzi się Noe. Początek rozdziału 6 łączy te dwie linie w jedną. Dalsza część rozdziału 6 mówi o bezgrzesznych ludziach a nie aniołach.

Druga interpretacja zakłada, że synami bożymi były upadłe anioły. Problem jest taki, że anioły się nie rozmnażają i nie  żenią, choć to dotyczy aniołów pozostających w niebie, być może te upadłe z powodu grzechu mają pożądanie seksualne, co nie zmienia faktu, że skalne olbrzymy w filmie, nie mogły być upadłymi aniołami a jedynie dziećmi demonów i ludzi. Idąc tą drogą, nie jest możliwe by zostały wtedy zabrane do nieba na zasadzie wybaczenia bo nigdy w nim nie były. W przypadku gdyby mówiącymi skałami były upadłe anioły jako synowie boży, zachodzi sprzeczność, w filmie owe chodzące skały przedstawione są jako postacie pozytywne a olbrzymy były przecież negatywne.

2.
Film - Matuzalem posiada ognisty miecz, który ogniem pochłania całą armię ludzką, pomagając olbrzymom.
Biblia - Matuszelach zrodził Lamecha a ten Noego. Pismo Święte nic nie wspomina o pomaganiu olbrzymom oraz walkach które miały tam miejsce a tym bardziej świetlnym mieczu.

3.
Film - do arki weszły tylko 2 kobiety, żona Noego oraz Ila.
Biblia - do arki weszły 4 kobiety, żona Noego oraz żony synów jego.

Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą. Wszedł więc Noe z synami swymi i żoną swoją, i żonami synów swoich do arki przed wodami potopu.

4.
Film - ziemia przeważnie była wyjałowiona, pozbawiona roślinności, poza lasem który wyrósł z nasiona.
Biblia - ziemia była pełna roślinności, człowiek nie był w stanie tak szybko zniszczyć świat przyrody jak jest to przedstawione na filmie. Klimat jaki wtedy panował sprzyjał rozwojowi roślin, zakłada się, że ziemię otaczał płaszcz wodny, który chronił przed szkodliwym promieniowaniem oraz wysuszaniem. Ropa naftowa i węgiel jakie teraz wydobywamy musiała powstać, z ogromnej ilości roślinności.

5.
Film - Ila spotkała w lesie pradziadka, a ten ją pobłogosławił.
Biblia - Nie ma żadnego wersetu o takim wydarzeniu.

6.
Film - Cham poszedł szukać żony do obozu rozbójników.
Biblia - Cham miał żonę, nie musiał jej szukać w obozie bezbożnych a tym samym, nie miała miejsca scena, gdzie dziewczyna z którą uciekał wpadła w sidła.

7.
Film - Arka została zaatakowana przez ludzi a żywe skały oraz Noe walczyli o jej utrzymanie. Do arki wdarł się Tubal-Kain.
Biblia - Bóg czekał na ludzi, poza zwierzętami i rodziną Noego nikt nie wszedł do środka. Bóg zamknął drzwi a nie Noe oraz zamknął je 7 dni przed potopem.

I rzekł Pan do Noego: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Gdyż po upływie siedmiu dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie istoty, które uczyniłem. Po siedmiu dniach spadły na ziemię wody potopu.

8.
Film - najpierw przyleciały ptaki, potem płazy a na koniec pozostałe zwierzęta w takiej ilości, że arka wszystkie by nie pomieściła.
Biblia - nie jest pokazane w jakiej kolejności zwierzęta wchodziły oraz była to tylko para z każdego rodzaju.

Noe do Arki nie musiał zabierać dużych zwierząt oraz takiej ilości węży. Nie było takiej potrzeby. Mógł zabrać same małe zwierzęta, które nie wymagały już opieki dorosłych osobników, oraz brał tylko po parze z każdego rodzaju a nie gatunku. Przykład: zebra, koń i osioł mają wspólnego przodka, który jest do nich podobny. Krzyżując zebrę i osła otrzymamy nowy gatunek ale nie rodzaj. Jeśliby Noe zabrał do arki, młode zwierzęta to nie powinny mieć one problemu z rozmnażaniem, nawet gdy były innego gatunku. Spójrz na psy, choć są tego samego gatunku to mają ogromną ilość ras. Tak samo od dwóch zwierząt z innego gatunku, mogło powstać wiele zwierząt innych gatunków ale tego samego rodzaju. Na świecie jest około 8 tysięcy podstawowych rodzajów zwierząt. Niektórzy badacze twierdzą nawet, że do powstania obecnie żyjących rodzajów gatunków wystarczyłoby w arce umieścić tylko 43 rodzaje ssaków, 74 rodzaje ptaków i 10 rodzajów gadów, bądź 72 rodzaje czworonogów i około 200 ptaków. Nawet jeśli nie zgadzamy się z tym wyliczeniem, nie zmienia to faktu, że Noe mógł zmieścić wszystkie zwierzęta jakie miał umieścić w arce.

Z wszelkich istot żyjących, z wszelkiego ciała wprowadzisz do arki po parze z każdego, aby z tobą zostały przy życiu. Niech to będzie samiec i samica. Z ptactwa według rodzajów jego i z bydła według rodzajów jego, i z wszelkiego płazu ziemnego według rodzajów jego, po parze z każdego z nich wejdą do ciebie, aby zostały przy życiu. Ty zaś weź z sobą wszelką żywność, którą się jada, i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie i dla nich.

9.
Film - Noe chciał zabić dzieci Ily.
Biblia - Nie mógł tego zrobić, w arce były 4 kobiety, każda z nich była płodna.

Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą. I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię.

10.
Film - Dzieci Noego były młode.
Biblia - Dzieci Noego miały najmniej 100 lat.

A Noe miał pięćset lat, gdy zrodził Sema, Chama i Jafeta. A Noe miał sześćset lat, gdy nastał potop na ziemi.

11.
Film - kłamliwe stworzenie świata w którym ukazane jest słońce, księżyc i gwiazdy powstałe dnia drugiego a zwierzęta powstają jakby z ewolucji
Biblia - Biblia mówi wprost, że słońce, księżyc i gwiazdy powstały dnia czwartego, po tym jak został wyłoniony ląd i stworzona roślinność dnia trzeciego. Nie ma mowy o ewolucji.

Zobacz dział: Stworzenie świata.

Różnic jest więcej, to są te główne.

 

Pozytywne strony filmu:

Na początku bardzo ciekawie przedstawiona była planeta, jako wielki kontynent, jednakże z opisu biblijnego bardziej możemy odczytać, że nie było wtedy oceanów, gdyż były one umiejscowione pod powierzchnią ziemi, tak jakby czekając na potop.

Ciekawym zaskoczeniem był też zwierzak, na którego w początkowych scenach filmu polowali ludzie. Widzieliśmy tam, nieżyjące dziś zwierzę, a które kiedyś mogło istnieć.

Postać Adama i Ewy bez ubrań ale tak mocno świecących miłością bożą, że nie mogli czuć wstydu.

Słowa "wybacz Stwórco" oraz wniebowzięcie nieposłusznych aniołów pod postacią skał, było najbardziej wzruszającym momentem, choć jest to scena typowo fikcyjna i niezgodna z Pismem Świętym, to widz mógł poczuć radość, jak Bóg zabiera swoje dzieci do nieba.

Czy film jest aż tak zły?

Owszem, miesza on w umysłach ludzi, robi z Noego psychopatę chcącego zabić rodzinę, tragicznie źle interpretującego boże decyzje. Od strony typowo biblijnej film zdecydowanie przegrywa i wprowadza zamęt tym, którzy Biblii nie czytali. Niechęć wzbudza pycha i kłamstwo reżysera który twierdzi, że nikt jeszcze w kinie nie trzymał się tak kurczowo litery Biblii jak on oraz brak w spotach i zdjęciach podglądowych filmu, żyjących skał pod postacią aniołów. Twórcy obawiali się, że gdy osoby znające Pismo, zobaczą takie fantasy to nie pójdą do kin. Daje się odczuć, że reżyser Darren Aronofsky uznał, że skoro Biblia o czymś nie pisze, to nie znaczy że tego nie było. Prawdą jest, że nie wszystko jest opisane, ale to nie pozwala na dowolne kształtowanie historii, która nie stoi w zgodzie z naukami biblijnymi, to tak jakby powiedzieć, że Noe w drugim dniu po wyjściu z arki, zabił wszystkie zwierzęta, a Bóg nie mając wyjścia stworzył je na nowo.