Rozdz. 17.19-27 Nakaz święcenia sabatu

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Księga Jeremiasza rozdział 17.19-27 - komentarz, interpretacja

Nakaz święcenia sabatu

Tak rzekł Pan do mnie: Idź i stań w Bramie Beniamina, którą wchodzą i którą wychodzą królowie judzcy, i we wszystkich bramach Jeruzalemu, i mów do nich: Słuchajcie słowa Pana, królowie judzcy i cały Judo, i wszyscy mieszkańcy Jeruzalemu, którzy wchodzicie przez te bramy! Tak mówi Pan: Strzeżcie się, jeżeli wam życie miłe, a nie noście ciężarów w dzień sabatu i nie wnoście ich do bram Jeruzalemu!  Ani nie wynoście ciężarów z waszych domów w dzień sabatu i nie wykonujcie żadnej pracy, lecz święćcie dzień sabatu, jak nakazałem waszym ojcom!  Lecz oni nie usłuchali ani nie nakłonili swojego ucha, ale usztywnili swój kark, aby nie słuchać i nie przyjmować pouczenia. Jeżeli gorliwie słuchać mnie będziecie, mówi Pan, by nie nosić ciężarów przez bramy tego miasta w dzień sabatu, ale będziecie święcić dzień sabatu, nie wykonując w nim żadnej pracy, to będą wchodzić bramami tego miasta królowie i książęta zasiadający na tronie Dawida, jeżdżący na wozach i koniach, oni i ich książęta, mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu, i będzie to miasto na zawsze zamieszkane. I będą przybywać z miast judzkich, z okolic Jeruzalemu i z ziemi Beniamina, z Szefeli, z pogórza i z Negebu, przynosząc całopalenie, ofiary krwawe, ofiary z pokarmów i kadzidło, przynosząc dziękczynienia do domu Pana. Lecz jeżeli mnie nie usłuchacie, aby święcić dzień sabatu i aby nie nosić ciężarów, gdy wchodzicie do bram Jeruzalemu w dzień sabatu, to Ja rozniecę w jego bramach ogień i pochłonie pałace Jeruzalemu, i nie zgaśnie.

Jednym z powodów dla których Izraelici lekceważyli boże przykazania była chęć gromadzenia pieniędzy. Materializm oraz brak zahamowania przed rządzą pieniądza spowodowały upadek ludności. Nawet na jeden dzień w tygodniu część z nich nie potrafiła się opamiętać.
Czy dziś nie jest podobnie ?
Ilu chrześcijan święci sobotę jako dzień odpoczynku ?
Niewielkie grono.
A ilu święci ludzką niedzielę ?
Więcej niż tych pierwszych ale ogólnie też niewielu.
Jaki dzień w handlu jest dniem największego utargu ?
Sobota.
A jaki jest drugi ?
Niedziela.

Zapomniane święto nadane przez Boga od założenia ziemi. Błędnym jest mówienie, że sabat obowiązywał tylko Żydów i został im nadany w dekalogu. Przeczytaj stworzenie świata w pierwszych rozdziałach Księgi Mojżeszowej a dowiesz się, że Bóg siódmego dnia (sobota jest siódmym dniem tygodnia wg Biblii - to ludzie z dnia siódmego zrobili niedzielę) odpoczął i pobłogosławił ten dzień. Księga Mojżeszowa 2.2-3 " I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu."  Czy naprawdę wierzysz, że Bóg który pobłogosławił ten dzień, nie nakazał pierwszym mieszkańcom ziemi jego obchodzenia i uczynił to  dopiero nadając dekalog (10 przykazań Bożych) ? Przy okazji wspomnę że przykazania są ponadczasowe i nie wierz w bajki, że wszystkie poza sabatem pozostały ważne. Jezus nie przyszedł po to by zmieniać przykazania które sam nadał.

Człowiek żyjąc w pędzie tego świata zapomina o Bogu. Dzień sobotni z Bogiem ma go wyhamować, zwrócić jego myśli w stronę Zbawcy, czas ten ma być odpoczynkiem dla ciała i umysłu, a ten potrzebny jest każdemu. Jak by się czuł rodzić którego dzieci zapomniały go odwiedzać i nie czynią tego choćby raz na tydzień ? Bóg chce naszej miłości, pragnie tego bo nas kocha, woła do ciebie poprzez Pismo Święte byś do niego przyszedł. Uszanujmy to, że Pan dał nam życie, opiekuje się nami, oddajmy ten czas Jemu.

Od kiedy liczyć sabat ? W Biblii czas liczy się od zachodu do zachodu. Sabat zaczyna się w piątek po zachodzie słońca, a kończy zachodem słońca w sobotę.

W jednostkach astronomicznych dzień to obrót ziemi wokół własnej osi. Miesiąc to ruch księżyca względem ziemi. Rok to ruch ziemi względem słońca. Nie ma jednak nic co by wskazywało na tydzień. Po co ustalano tydzień ? Zrobił to Bóg a nie człowiek. Uszanuj to co Stwórca dał na znak stworzenia świata (Ile dni Bóg stwarzał świat ?).


zdj. www.flickr.com/photos/kt/

Pierwszy krok jaki powinniśmy uczynić to przestać robić w tym dniu zakupy oraz samemu nie pracować i nie zmuszać do tego zwierząt. Bóg w 10 przykazaniach nie zapomniał również o nich. Niech to świadczy o tym, jak ważny jest to dzień w oczach Pana. O ile robiąc zakupy sam nie pracujesz, to przyczyniasz się do pracy innych osób, jak także zaprzątasz myśli materializmem. Nie pracowanie w sabat to nie tylko praca zarobkowa ale również sprzątanie mieszkania, praca na działce itp. Najtrudniejszy krok to rezygnacja z pracy zarobkowej w sobotę, co może się wiązać z tym, że zostaniemy z obecnej pracy wywaleni. Decyzje takie na pewno nie powinny być podejmowane pochopnie, by potem się nie zrazić i zamiast miłości do Boga powstała nienawiść. Rezygnacja z pracy zarobkowej na rzecz spędzania wolnego sabatu, jest długim procesem w życiu człowieka i nim do tego dojdzie minie wiele miesięcy co jest jak najbardziej normalne - trudno jest się nam odzwyczaić od codzienności oraz własnych przekonań czy wiary w danej sprawie.

Gdy zrezygnujesz z robienia zakupów w dzień pański na początku prawdopodobnie będzie to mocno uciążliwe a dzień ten może zamienić się w okropność. Zakupy to nie tylko sklepy ale także kupowanie lodów czy jedzenia podczas wyjazdu rekreacyjnego w ten dzień. Jedziesz nad morze czy w góry, wiesz że jest ciepło i nie możesz kupić nic na ochłodę bo przyczynisz się do pracy innej osoby. Inni ciebie nie potrafią zrozumieć, stajesz się w ich oczach osobą dziwną. Nie martw się tym, to co dla nich jest dziwne, dla Boga będzie czymś wspaniałym a to Jemu mamy służyć a nie ludziom.

W Apokalipsie napisane jest, że w czasach ostatecznych ten kto nie będzie miał znamienia bestii nie będzie mógł nic kupować ani sprzedawać. Jedna z interpretacji tego wersetu głosi, że pieczęcią tą będzie sobota (Księga Ezechiela 20.12 "nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że Ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca.)". Czy jest to właściwa interpretacja nie mnie to oceniać. Mam co do tego mieszane uczucia ale nie neguję tego bo może być to prawda. Faktem jest jednak to, że w czasach rzymskich oraz średniowieczu ci co przestrzegali sobotę a nie niedzielę byli mordowani przez kościół rzymskokatolicki w imię obrony wiary. Nie! W imię obrony władzy kościelnej! To co było kiedyś, może powtórzyć się w przyszłości. I nie jest to wcale takie nierealne. Wystarczy stworzyć nową religię światową (ekumenia) która uznaje niedzielę i ci którzy się do niej nie dołączą uznani zostaną za tych, którzy wywołują spory religijne, podziały a tym samym niszczą jedność. Zobacz jak muzułmanie mieszkający we Francji byli atakowani po atakach morderców na zdemoralizowane duchowo Charlie Hebdo. O tym co się wyprawia w krajach arabskich z chrześcijanami nie trzeba nikomu przypominać.

Sobotę zamieniono na niedzielę między innymi dlatego że chrześcijanie wierzący w Jezusa byli utożsamiani z Żydami a ci byli często atakowani. By odciąć się od Żydów oraz by móc przyciągnąć większą ilość pogan do nowej wiary uznano dzień święty za niedzielę, która była wówczas dniem kultu Słońca lub Mitry. Łatwiej jest zamienić nazwę święta niż nakazać ludziom porzucić to co wierzyli i przenieść ich dzień kultu na sobotę. Ci co atakują sobotę mówią, że sobota była dniem Saturna. Była, tyle że sabat był uznawany od początków istnienia ziemi. Jeśli dziś świętujemy niedzielę i założymy kult niedźwiedzia to znaczy że niedziela wskazuje na kult niedźwiedzia ? Bzdura.

Jednym z największych błędów i głupot niektórych osób obchodzących sobotę jest atakowanie tych co świętują niedzielę na rzecz soboty. Z reguły robią to osoby młodsze co dopiero poznały moc soboty, więc należy wybaczyć im nadgorliwość. Raduję się gdy słyszę że osoba która uznaje niedzielę, stara się przestrzegać jej jako dnia pańskiego. Bóg patrzy w jej serce i widzi że sercem jest mu bliska i dała się przekonać że dzień ten został zamieniony z soboty na niedzielę. Wiara jest szczera i to ona się liczy.

Mamy tyle różnych wyznań chrześcijańskich, że trudno jest wybrać to które jest prawdziwe. Nie powiem tobie do którego kościoła chodzić, ani nie będę nawet namawiać bo nie taki jest cel tej strony. Zachęcam jednak byś czytał Pismo Święte a znajdziesz w nim odpowiedzi na swoje pytania. Módl się a Bóg odpowie. Ludzie u władzy często są zwodniczy, okazują miłość a kierować się mogą chęcią utrzymania pozycji - wpływów. Biblia jest źródłem wiedzy i poznania Boga a nie człowiek! Przykre ale społeczeństwo nawet nie czyta testamentu jaki pozostawił nam Bóg a swoją wiarę opiera na tym co powie ksiądz czy pastor. Już sama nazwa mówi: Stary i Nowy Testament - można by dopisać "Testament Stwórcy dla Ciebie".

Jako ciekawostkę podam, że Żydzi podczas oblężenia Jerozolimy przez armię rzymską świętowali sabat. Sercem byli okrutni a mimo to machinalnie w ten dzień odpoczywali. Paradoks - kierowanie się w życiu złem z jednoczesnym przestrzeganiem sabatu. Mieszkańcy oblężonego miasta bronili się dzielnie. Rzymianie po paru sobotach zaobserwowali że obrońcy w tym dniu wystawiają mniejszą ilość strażników na murach i nasilili ataki w sabaty. Podobno część Żydów uznawała, że nie należy się w tym dniu bronić i liczyć na to że Bóg ich obroni, pozostali uważali że gdy ich życie jest zagrożone to mają prawo w tym dniu do obrony. Gdyby słuchali się proroków, Jezusa i apostołów wiedzieliby że to co ich spotkało było konsekwencją ich postępowania i żadne fałszywe obchodzenie sabatu i tak by im nie pomogło.

Dziś sabat najczęściej kojarzy się ze zlotem czarownic lub grupą Black Sabbath na którą gdy patrzę widzę demona. Gdy w google wpiszemy sabat i damy na zdjęcia najczęściej zobaczymy obrazki demoniczne. Szatanowi udało się zniszczyć sabat a ludzkość nawet nie zdaje sobie z tego sprawy.