Rozdz. 10 - modlenie się do figur, rzeźb i obrazów

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Księga Jeremiasza rozdział 10 - komentarz, interpretacja

Rozdział ten można podzielić na dwie części. Część pierwsza (1-15) to modlenie się do bożków. Część druga (16-25) to dramatyczne warunku duchowe w Judei.

(1) Słuchajcie słowa tego, które Pan mówi do was, domu Izraela! (2) Tak mówi Pan: Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają!

Bóg nawołuje lud do opamiętania, który ma przestać przyjmować wierzenia innych narodów, wiara ma być czysta a nie splugawiona. Łączenie religii w jedną wspólną prowadzi do oddalenia się od prawdziwej wiary, Bóg wielokrotnie przed tym przestrzegał. Znakami niebieskimi mogą być również bogowie babilońscy w których Izraelici zaczęli wierzyć, jak i wiara w głupie przepowiadanie przyszłości u wróżbitów którzy swoją rzekomą wiedzę brali z ułożenia gwiazd a jak czytamy na kartach Pisma Świętego, zawsze stoją za tym demony. Osobę która chodzi do wróżki by przepowiadała mu przyszłość, można przyrównać do kogoś kto idzie pytać się o przyszłość demonów zamiast iść po poradę do Stwórcy.

(3) Gdyż bóstwa ludów są marnością. Są dziełem rąk rzemieślnika pracującego dłutem w drzewie, ściętym w lesie, (4) które przyozdabiają srebrem i złotem, umacniają gwoździami i młotami, aby się nie chwiało. (5) Są jak straszak na polu ogórkowym, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą szkodzić, lecz nie mogą też nic dobrego uczynić.

Wszelkie figury czy rzeźby do których się kłaniamy są tylko i wyłącznie martwymi nic nie znaczącymi przedmiotami. Więcej o tym w tematach Drugie przykazanie / jedenaste przykazanie, Figury i rzeźby do których się modlono zakazane przez Boga. Obrońcy figur religijnych bronią się przed tym, uznając że tekst ten odnosi się do bożków a figury nimi nie są. Nawet jeśli tak uważasz to i tak zwróć uwagę jak Bóg traktuje wszelkie rzeźby do których się modlono. Przeczytaj również wypowiedź Jezusa w Ewangelii Mateusza 5.21-48 (podany na końcu tematu) w której to Jezus morderstwo przyrównuje do gniewu, cudzołóstwo do brudnych myśli o innej kobiecie, zemstę zamienia na łagodność, nienawiść na miłość. Skoro Bóg gniew przyrównał do zabójstwa to jak przyrówna figurki, rzeźby czy obrazy którym oddajesz cześć bądź do których się modlisz bo wierzysz że Pan tam prędzej ciebie wysłucha ? Duża część społeczeństwa do dzisiaj wierzy w przesądy o czarnym kocie, odpukaniu w niemalowane i inne dziwne zabobonne wynalazki.

(6) Tobie nikt nie dorówna, Panie! Jesteś wielki i wielkie jest w mocy twoje imię. (7) Któż by się nie bał ciebie, Królu narodów? Tak, tobie się to należy, gdyż wśród wszystkich mędrców narodów i wśród wszystkich ich królów nie ma takiego jak Ty.

Bóg jest tak potężny, że głupotą jest uważać że nie ma przed nim rzeczy niemożliwych. Po co robić sobie bożki domowe skoro mamy Wszechmogącego Boga do którego zawsze możemy przyjść.

(8) Wszyscy co do jednego są głupi i nierozumni; niedorzecznością jest cześć oddawana drewnu. (9) Srebro cienko sklepane, sprowadzone z Tarszyszu, a złoto z Ofiru, to dzieło rzemieślnika i rąk złotnika; ich szata jest z błękitnej i czerwonej purpury. Wszystko to jest robota znawców.

Kolejny raz Stwórca oznajmia że oddawanie czci figurom, rzeźbom czy obrazom pozbawione jest sensu a ten kto to czyni nazwany jest głupcem.

(10) Ale Pan jest prawdziwym Bogiem. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym; Od jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść jego groźby. (11) Tak mówcie o nich: Bogowie, którzy nie stworzyli nieba ani ziemi, zginą z ziemi i spod tego nieba. (12) On stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa. (13) Na jego głos szumią wody na niebie; On sprawia, że obłoki podnoszą się z krańców ziemi, On z błyskawic wyprowadza deszcz i wypuszcza wiatr ze swoich komór.

Przenajświętszy Pan nie ma sobie równych, tylko Jemu należy się chwała a nie zmarłym tzw. świętym. Bóg stworzył ziemię i niebo, a nie wielki wybuch czy teorię ewolucji. Jeśli wierzysz w ewolucję nie wierzysz w Słowo Boże. Więcej na ten temat w artykułach: Ile dni Bóg stwarzał świat ?Teoria ewolucji i wielkiego wybuchu oraz w dziale Stworzenie świata.

(14) Głupi jest każdy człowiek i bez rozumu, na wstyd naraża się każdy złotnik z powodu bałwana, gdyż złudą są i bez życia jego odlane bożki. (15) Są nicością, dziełem wartym śmiechu, które w czasie swojego nawiedzenia poginą.

Ponownie osoby które wierzą w moc przedmiotów stworzonych przez człowieka nazwani są głupcami. Takimi przedmiotami są również wszelkie talizmany, medaliony czy popularne cudowne medaliki, nie mające żadnej mocy a będące jedynie kawałkiem blachy. Boga miej w sercu a nie w talizmanach czy medalikach. Ludzie do dzisiaj całują figury Jezusa umieszczone w kościołach a to tylko kawałki drewna.


zdj. www.flickr.com/photos/loungerie

(16) Nie takim jak oni jest dział Jakuba, gdyż On jest stwórcą wszechrzeczy, a Izrael jego dziedzicznym plemieniem. Pan Zastępów jest imię jego. (17) Podnieś z ziemi swój tłumok, ty, która jesteś oblężona! (18) Albowiem tak mówi Pan: Oto Ja tym razem odrzucę precz mieszkańców tej ziemi i udręczę ich, aby mnie szukali i znaleźli.

Wszechmogący wielokrotnie poprzez proroków oraz wydarzenia upominał zatwardziały lud Izraela. Nie pomogło. Pozostała ostateczność - wygnanie ich z zamieszkałej ziemi, by podczas niewoli zwrócili swoje serce ku Bogu, bo bez tego i tak by zginęli podczas Sądu Ostatecznego a dzięki temu chociaż część z nich zostanie zbawiona.

(19) O, jak mnie boli moja rana! Mój cios jest nieuleczalny! A ja myślałem, że będę mógł znieść to cierpienie. (20) Lecz mój namiot jest zniszczony i wszystkie moje sznury są zerwane: moi synowie odeszli ode mnie i nie ma ich. Nikt już nie rozepnie mojego namiotu, nikt nie rozciągnie moich zasłon. (21) Gdyż nierozumni byli pasterze i nie szukali Pana, dlatego nie powiodło im się i cała ich trzoda jest w rozproszeniu. 

Serce Stworzyciela krwawi z rozpaczy. Niech umilkną ci którzy uważają Boga za nieczułego i niekierującego się miłością, tekst ten jasno i wyraźnie wskazuje że Bóg kocha ludzi a to że cierpimy jest tylko i wyłącznie naszą winą. Izraelitom się nie powiodło bo zamiast miłować bliźniego kierowali się w życiu złem, doszli do takiego upadku że palili własnych synów i córki by oddać cześć bogom pogańskim. Bóg zainterweniował by ocalić choć część z nich.

(22) Słuchaj! Oto nadchodzi wieść i wielki zgiełk z ziemi północnej, aby miasta judzkie zamienić w pustynię, w legowisko szakali.

Słowa prorocze pisane przed najazdem Babilonu na Judeę i wzięcia mieszkańców do niewoli. Nie pomogły! Ludność odrzuciła proroctwo Jeremiasza tak jak odrzuca dzisiaj proroctwa Pisma Świętego.

(23) Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem.

Odpowiedź na to pytanie wymaga założenia osobnego tematu. Podobny znajdziesz na: Co ma być to będzie - czy mamy wpływ na nasze życie. Ogólnie myśl jest taka: Słowa te dotyczą drogi, życia duchowego a nie typowo fizycznego - tylko dzięki Bogu możesz go poznać, dzięki Jego miłości możesz Go pokochać, nawet gdy Go nienawidzisz to On i tak będzie starał się ciebie skłonić byś w Niego uwierzył ale zawsze pozostawia tobie wolność, ty decydujesz czy będziesz iść drogą wiary czy ateizmu. Jeśli uznamy drogę człowieka w sensie fizycznym będzie to oznaczać, że nie ty decydujesz gdzie się urodzisz, jakich masz rodziców, kiedy umrzesz (poza samobójstwem, choć narkotykami, objadaniem itp. skracasz sobie życie). W celu powrotu do Stwórcy w imię miłości może On zezwolić na nieszczęście w twym życiu, które skierowane zostało po ty byś na nowo odżył duchowo i nie stracił życia wiecznego. Reasumując: jesteś wolny i żyjesz po swojemu ale nawet gdy odrzucisz Boga on ciebie kocha i będzie w twym życiu dokonywał takich sytuacji byś w Niego uwierzył. Niestety zdecydowana większość ludzkości lekceważy boże wołanie - tak jak niegdyś Judejczycy lekceważyli poselstwo Jeremiasza.

(24) Karć mnie, Panie, ale według sprawiedliwej miary, nie w swoim gniewie, abyś mnie nie zniweczył! (25) Wylej swoją zawziętość na narody, które cię nie znają, i na plemiona, które nie wzywają twojego imienia, gdyż pożarły Jakuba, zniszczyły go i spustoszyły jego niwę. 

Tekst trudny do zinterpretowania ze względu na występujące tu słowo "sprawiedliwej miary". Jeśliby Bóg miałby sądzić tylko i wyłącznie sprawiedliwie to Izraelitom należała się śmierć bez dania szansy na niewolnictwo a tym samym szansę na odrodzenie duchowe, bo karą za grzech jest śmierć. Bóg akceptuje panujące zło do czasu Sądu Ostatecznego, po nim zła już nie będzie. Izraelici wyrządzili tyle złego, że w swym upodleniu przerośli okoliczne ludy. Słowa "karć mnie Panie" wskazują, że grzeszny lud woli poddać się karze która i tak by przyszła niżby zostać wydanym na całkowite zniszczenie. Z historii wiemy, że Judea została podbita i 70 lat musiało minąć by niewolnicy z Babilonu mogli powrócić do ojczyzny w celu jej odbudowy.

Narody które nie znają Boga to narody które kierują się w swym życiu złem, słyszały o Bogu ale Go nie przyjęły na rzecz okrutnych bożków którym składano w ofierze ludzi a na domiar złego narody te zniszczyły ziemie izraelskie. Izrael otoczony był plemionami które stale atakowały jego tereny wiedząc o tym, że mają oni Boga który czynił cuda. Dobrym przykładem są Filistyni, którzy wiedzieli że Bóg jest z Izraelitami a mimo to ich zaatakowali i uprowadzili Skrzynię Przymierza by potem dobrowolnie ją odesłać wraz z dużym okupem ze złota. Dziś mamy Izrael, a z państw które wtedy otaczały Izrael pozostał tylko Egipt.

Ewangelii Mateusza 5.21-48:
"Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd.
Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny.
Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój.
Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia.
Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. 
Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył.
A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. 
Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła.
A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. 
Powiedziano też: Ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy.
A Ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży.
Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich.
A Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla;  ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. 
Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak - tak, nie - nie, bo co ponadto jest, to jest od złego.
Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb.
A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz.
A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie.
Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się.
Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego.
A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 
Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?
A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest."