Jeruzalem jak drzewo winogronowe

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Księga Ezechiela rozdział 15 - komentarz, interpretacja

"I doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu Człowieczy! Czym góruje drewno winogradu nad wielkim drzewem, które jest wśród drzew leśnych? Czy bierze się z niego drewno, aby z niego zrobić jakieś narzędzie? Czy robią z niego kołek, aby na nim zawiesić jakieś naczynia? Gdy się je da na pastwę ognia i ogień strawi obydwa jego końce, a jego środek też już jest przypalony, czy nadaje się jeszcze do czego? Oto gdy było jeszcze nietknięte, to już nic nie było można z niego zrobić. Gdy zaś ogień je już strawił i jest nadpalone, to czy da się z niego zrobić jakieś narzędzie? Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Jak wśród drzew leśnych drzewo winogradu wydałem na pastwę ognia, Tak też wydałem mieszkańców Jeruzalemu. I zwrócę swoje oblicze przeciwko nim: Wyszli z ognia, lecz ogień ich strawi, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy zwrócę swoje oblicze przeciwko nim, I kraj przemienię w pustkowie, ponieważ dopuścili się niewierności - mówi Wszechmocny Pan."

Jest to rozdział smutku w którym Bóg ubolewa nad upadłą Jerozolimą. Miast to przyrównane jest do drzewa winorośli. Drzewo to często występuje w Piśmie Świętym np.: 

Psalm 80.9 "Tyś przeniósł winorośl z Egiptu,Wygnałeś narody i ją zasadziłeś."

Księga Jeremiasza 2.21 " A przecież to Ja zasadziłem cię jako szlachetną winorośl, cały szczep prawdziwy, a jakże mi się zmieniłaś na krzew zwyrodniały, na winorośl dziką!"

Drzewo winogronowe przydatne jest wtedy gdy wydaje owoce a takie miał wydawać naród Izraelski. Owocami tymi miała być miłość. Czy w Jeruzalem oraz całym kraju tej miłości zabrakło? Jak najbardziej! Można by nawet powiedzieć że ludność była zerem moralnym - palenie dzieci, czary, wywoływanie duchów, wróżby, perwersje seksualne, ciągłe dążenie do zła. Judejczycy czcili demony a nie Stwórcę, swoim postępowaniem stali się gorsi niż narody je otaczające - więcej o tym przeczytasz w następnych rozdziałach Księgi Ezechiela, jak i wielu innych miejscach Pisma Świętego.

winogron
zdj. https://www.flickr.com/photos/cameliatwu/5000258636

Jerozolima stała się drzewem winogronowym bez owoców, zostało samo drewno które do niczego się nie nadawało. Nadpalone końce mogą wskazywać na zniszczenia jakie spowodowała Asyria oraz Egipt, jak również upadek moralny spowodowany przyjmowaniem wierzeń pogańskich z krajów ościennych. Ogólna myśl jest taka, że Izrael jako naród przynosił zgorszenie.

Przypalony środek może wskazywać na zniszczone serca mieszkańców lub najazd Babilończyków podczas którego uprowadzili do niewoli znaczną ilość ludności jak również jego przyszłą inwazję wraz ze zniszczeniem Jerozolimy i świątyni.

Wyjście z ognia może wskazywać na tych którzy przeżyli pierwszy atak babiloński i zamiast zmądrzeć i zmienić swoje postępowanie dalej brnęli w bagnie moralnym. Ich koniec znany jest nam wszystkim: Babilon ponownie zaatakował Jerozolimę gdzie podczas tego ataku zrównał miasto z ziemią. Po tej inwazji stolica Judei nie była odbudowywana przez ponad 70 lat, stała się pustkowiem.

Czy te słowa nas nie dotyczą ? Są one ponadczasowe, każdy kto nie będzie miał miłości w sercu czeka taki sam los: Ogień wieczny, czyli śmierć wieczna.