Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

Królowa niebios w Biblii

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Królowa nieba w Biblii

Księga Jeremiasza 7.18:

BW "Dzieci zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać."

BT "Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety ugniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla królowej nieba, a nadto wylewają ofiary z płynów dla obcych bogów, by Mnie obrażać."

Księga Jeremiasza 44.17-19:

BW "Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego. Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu. A jeżeli spalamy kadzidło królowej niebios i wylewamy dla niej ofiary z płynów, to czy czynimy to bez zgody naszych mężów, że wypiekamy dla niej ciasta, z kształtu do niej podobne, i wylewamy dla niej ofiary z płynów?"

Czytaj więcej: Królowa niebios w Biblii

Rozdz. 50.1-13 Proroctwo o Babilonie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Księga Jeremiasza rozdział 50.1-13 komentarz, interpretacja

(1) Słowo, które wypowiedział Pan przez proroka Jeremiasza o Babilonie, o kraju Chaldejczyków: (2) Zwiastujcie między narodami i głoście, podnieście sztandar, głoście, nie ukrywajcie, mówcie: Babilon zdobyty, Bel zhańbiony, Marduk rozbity, zhańbione jego posągi, rozbite jego bałwany. (3) Gdyż wyruszył przeciwko niemu naród z północy, i ten obróci jego ziemię w pustynię,tak że nie będzie w niej mieszkańca, zarówno człowiek jak i bydło ucieknie w popłochu.

Słowa prorocze jakich wiele o Babilonie w Piśmie Świętym. W Księdze Jeremiasza często proroctwa bliższe wypełnieniu wplątane są w proroctwa odległe dotyczące czasów końca, są one również dwuznaczne, tzn. dotyczą okresu Starożytnego Babilonu jak i Babilonu symbolu zła, kojarzonego z Szatanem. W całym Piśmie Świętym, szatan - zło przedstawiane jest jako Babilon więc nie zawsze słowo Babilon odnosi się do miasta ale do systemu, Lucyfera i ogólnie tym czym jest zło.

Czytaj więcej: Rozdz. 50.1-13 Proroctwo o Babilonie

Jaki zakazany owoc zjadła Ewa i Adam - jabłko ?

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Jaki zakazany owoc był w Ogrodzie Eden - jabłko ?

Drzewo poznania dobra i zła rosło w Ogrodzie Edenie, mowa o tym jest w Pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziałach drugim i trzecim.

"I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła."

"I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz."

"A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski."

Czytaj więcej: Jaki zakazany owoc zjadła Ewa i Adam - jabłko ?

Powieść o czasach ostatecznych

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Tym którzy lubią czytać książki polecam cykl książek "Powieść o czasach ostatecznych" - Tima LaHaye'a i Jerry'ego B. Jenkinsa.

Opowiada ona o wydarzeniach jakie mogą mieć miejsce przed powtórnym przyjściem Jezusa. Autor próbuje przedstawić przyszłość na podstawie proroctw zapisanych w Piśmie Świętym. Pierwsze części pisane były w latach 90 więc czytelnik nie powinien się dziwić, że telefony komórkowe nie były jeszcze tak powszechne jak dzisiaj. W książce jest dużo przygody, sensacji a nawet morderstw to jednak głównie warto zwrócić uwagę na studiowane proroctwa i próby ich interpretacji. Pokazany jest też Antychryst i sposób w jaki zwodzi ludzi, z tym że warto wiedzieć że antychrystem nie musi być osoba ale organizacja.

Książki czyta się miło i szybko. Po przeczytaniu niejedna osoba powinna zastanowić się nad tym co może nas spotkać w przyszłości i to niekoniecznie odległej. Zgodnie z kalendarzem żydowskim ziemia ma niecałe 5800 lat (Apokalipsa - ile lat ma ziemia) a więc niewiele jej brakuje do pełnych 6000 po których być może nastąpi zapowiadana 1000 letnia ciemność która okryje naszą planetę.

Gdybym miał ją porównać z Rafał Kosowski - Dzień, w którym upadł Kanaan to stawiałbym ją nieco niżej z racji tego, że u Kosowskiego było więcej walk i akcja dzieje się na pustyniach.

Rozdz. 45 - Cierpienie Barucha i odpowiedź Boga na jego smutek

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Księga Jeremiasza rozdział 45 - komentarz, interpretacja

Biblia Warszawska: "Słowo, które wypowiedział prorok Jeremiasz do Barucha, syna Neriasza, gdy spisał te słowa w księdze pod dyktatem Jeremiasza w czwartym roku Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, tej treści: Tak mówi Pan, Bóg Izraela, o tobie, Baruchu: Ponieważ powiedziałeś: O, biada mi, gdyż Bóg dodał zmartwienie do mojego bólu; jestem wycieńczony wzdychaniem i nie znajduję odpocznienia. Tak mu powiesz: Tak mówi Pan: Oto, co zbudowałem, burzę, a co zasadziłem, wypleniam, mianowicie całą ziemię. A ty żądasz dla siebie rzeczy wielkich? Nie żądaj! Bo oto sprowadzę nieszczęście na wszelkie ciało, mówi Pan, lecz tobie daruję twoje życie jako zdobycz wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz."

Biblia Warszawsko-Praska: "Oto słowa, które prorok Jeremiasz przekazał synowi Neriasza, Baruchowi, wtedy kiedy ten spisał w księdze to wszystko, co mu podyktował Jeremiasz w czwartym roku panowania Jojakima, króla judzkiego, syna Jozjasza. Oto, co mówi Pan, Bóg Izraela, o tobie, Baruchu; Narzekałeś mówiąc: biada mi, bo Pan do tego, czym mnie doświadcza, dorzuca jeszcze nowe cierpienia! Jestem już do ostateczności umęczony moim wzdychaniem nieustannym. Oto, co mówi Pan: To, co zbudowałem, to i zburzyłem,; co zasadziłem to także wyrwałem z korzeniami. W ten sposób będę doświadczał całą ziemię. A ty domagasz się dla siebie rzeczy niezwykłych! Nie czyń tego, bo sprowadzę nieszczęście na wszelkie ciało – mówi Pan. –Tymczasem tobie zostawię twoje życie jako łup najcenniejszy, dokądkolwiek się udasz."

Czytaj więcej: Rozdz. 45 - Cierpienie Barucha i odpowiedź Boga na jego smutek

Wola boża - jak interpretować - pytanie do Boga i Jego odpowiedź

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Wola boża - jak interpretować odpowiedź Boga na naszą prośbę

Czy zwierzątko na zdjęciu modli się ? Nie, ale takie są właśnie modlitwy o poradę gdy z góry zakładamy że nawet nie zamierzamy wypełnić woli bożej gdy jest ona sprzeczna z naszą.

Wielu z nas gdy ma problem bądź podejmuje ważną decyzję życiową, prosi w modlitwie do Boga o odpowiedź jak ma postąpić. Gdy już tą odpowiedź dostaniemy najczęściej co robimy? Nie postępuje zgodnie z wolą bożą ale ludzką. Jeśli odpowiedź jest nie po naszej myśli, uznajemy że źle zinterpretowaliśmy daną sytuację, że to pewnie nie było odpowiedzią i pytamy ponownie. Pytamy tak długo aż dostaniemy odpowiedź jaką oczekujemy, czyli taką jaka jest po naszej myśli. Czy jest to właściwa interpretacja? Zdecydowanie nie. Wiele takich przypadków jest też opisanych w Piśmie Świętym. Oto niektóre z nich:

Czwarta Księga Mojżeszowa rozdział 14

"A gdy Mojżesz powiedział te słowa wszystkim synom izraelskim, lud bardzo się zasmucił. I wstali wcześnie rano, i chcieli wyruszyć na szczyt góry, mówiąc: Teraz gotowiśmy pójść na to miejsce, o którym mówił Pan; myśmy bowiem zgrzeszyli. Lecz Mojżesz rzekł: Dlaczego chcecie przekroczyć rozkaz Pana? To się nie uda. Nie wyruszajcie tam, gdyż nie ma Pana wśród was, abyście nie zostali pobici przez waszych nieprzyjaciół. Gdyż Amalekici i Kananejczycy są tam przed wami, i padniecie od miecza, ponieważ odwróciliście się od Pana i Pan nie będzie z wami. Oni jednak uparli się, aby wejść na szczyt góry. Ale Skrzynia Przymierza Pana i Mojżesz nie oddalali się z obozu. Amalekici zaś i Kananejczycy, mieszkający w tych górach, zeszli w dół, pobili ich i przepędzili aż do Chormy."

Czytaj więcej: Wola boża - jak interpretować - pytanie do Boga i Jego odpowiedź