Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

Ile lat ma ziemia

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ile lat według Pisma Świętego ma ziemia

Wiele osób, w tym również te które deklarują że są chrześcijanami nie wierzy w to, że koniec świata nadejdzie za ich życia. Uważają, że jest to tak odległy okres, że prędzej ludzie skolonizują inne galaktyki, nim Jezus przyjdzie ponownie na ziemię. Czy jest to błędne wierzenie ?

Bóg wyraźnie dał nam do zrozumienia że koniec tego świata nastanie, nie zapowiedział jednak kiedy to dokładnie nastąpi. Dał nam jednak wskazówki, po których poznamy że jest on bliski.

Po objawieniach zawartych w Biblii oraz wypowiedziach Jezusa możemy stwierdzić, że czas ten z pewnością nie jest tak odległy jak to się wielu ludziom wydaje. Jesteśmy również ostrzegani o tym że apokalipsa przyjdzie tak szybko, że ludzkość będzie zaskoczona. Przygotowani będą jednak ci, którzy dostrzegą owe znaki.

Życie na ziemi trwa mniej więcej 6.000 lat, można to odczytać sprawdzając długość życia Adama i Ewy oraz potomków ich dzieci, aż do czasów Jezusa, oraz z obserwacji i wykopalisk na ziemi. Według kalendarza żydowskiego ziemia ma 5774/5775 lat.

Zaledwie około 1.600 lat od stworzenia Adama, nastąpił ogólnoświatowy potop, który pozbawił życia prawie wszystkich ludzi na ziemi. Jak widzimy Bóg, nie czekał kilka tysięcy lat na to by ziemianie się opamiętali, wiedział że i tak by tego nie zrobili. Mniej więcej 2.400 lat później na ziemię zstępuje sam Bóg pod postacią Jezusa, czyli zaledwie 4.000 lat od powstania ziemi. Ponownie widzimy że okres jaki minął wcale nie jest tak długi. Od tego czasu minęło ponad 2.000 lat, czyli razem około 6.000 lat od Adama i Ewy. Warto zwrócić uwagę na to, że Bóg stwarzał ziemię 6 dni, a siódmego odpoczął. Możemy to przyrównać do 6.000 lat od kiedy powstała ziemia, oraz do 1.000 lat ciemności jaki ma na niej zapanować.

Apokalipsa Jana 20.1-5 "I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie."

W dzisiejszym świecie panuje coraz większa znieczulica. Ludzie mieszkają obok siebie a często nawet się nie znają. Przemoc rośnie do niewyobrażalnych wręcz rozmiarów. Całe miasta opanowane są przez gangi, wyzyskujące miejscową ludność. Bestialskie morderstwa już nie szokują tak jak kiedyś, powoli przyzwyczajamy się do ciągłej przemocy jaka nas otacza.  Nigdy jeszcze w historii świata nie było tak wielu satanistów, zagorzałych przeciwników Boga oraz kultów satanistycznych. Każdego dnia wyłania się coraz więcej wywoływaczy duchów, wróżek oraz fałszywych cudotwórców, przed czym Biblia nas przestrzega.

Kataklizmy jakie nawiedzają ziemię, nasilają się z każdym rokiem. Odnotowuje się rekordowe ilości huraganów, trzęsień ziemi oraz innych żywiołów z którymi człowiek nie może sobie poradzić. Wszystkie te znaki, z pewnością nie są dziełem przypadku, a mają nas ostrzec że ponowne przyjście Jezusa jest bliższe nim nam się  to wydaje.

Na koniec dwa z wielu tekstów zapowiadających nadchodzącą apokalipsę.

Ewangelia Łukasza 21 „Gdy podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. I nie trwożcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą! Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. I powiedział im przypowieść: Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. Przez dzień nauczał Jezus w świątyni, wieczorem zaś wychodził i noce spędzał na górze zwanej Oliwną. A rano cały lud śpieszył do Niego, aby Go słuchać w świątyni.”

Objawienie Jana 14.6-14: "I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi. I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp."

Posąg z Księgi Daniela

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Do dnia dzisiejszego powstało wiele teorii o tym jakie królestwa przedstawia posąg z księgi Daniela. Zdecydowana większość z nich opiera się na słowach typu "ja myślę że", "ja uważam że". Nie patrz jednak na to co kto myśli bo myśli są zwodnicze, oraz może to mówić osoba której myśli kierowane są przez Szatana. Patrz zawsze na to co podaje źródło, czyli Pismo Święte, a potem porównuj to z historią tego świata, a przekonasz się że przepowiednie zawarte w Biblii sprawdzają się w każdym szczególe. Nie polegaj na sobie, ale przed każdym czytaniem Pisma a w szczególności interpretacji proroctw módl się do Boga by pomógł ci właściwie spojrzeć na dane zagadnienie.

Nie da się opisać w jednym artykule tak złożonego tematu. Czasy ponownego przyjścia Jezusa na ziemię, zapowiadane i opisywane są w wielu miejscach Pisma Świętego, najwięcej z nich znajduje się w Księdze Daniela, Księdze Ezechiela oraz Apokalipsie. Wszystkie te księgi należałoby przeczyta. Nie utwierdzaj się tylko na tym co mówią inni, nawet gdy opierają się na słowach Pisma Świętego, sam sprawdzaj czy to co mówią/piszą rzeczywiście jest tam podane i nie oderwane od reszty zdań.

Przeczytaj całą Księgę Daniela a w szczególności rozdział 2 bo o nim będzie teraz mowa. Nebukadnesar miał sen, w którym widział posąg człowieka symbolizujący potęgi świata. Potęgi te będą nieraz  w kolejnych wersetach Księgi Daniela oraz Apokalipsy przedstawiane w postaci zwierząt. Zawsze jednak kraje które symbolizują, ukazane są w tej samej kolejności i o tym samym znaczeniu. Do lepszego zrozumienia 2 Księgi Danieli, należy przeczytać też pozostałe, które potwierdzają i bardziej opisują to co jest zawarte w części drugiej.

Księga Daniela 2.31-35 "Ty, królu, miałeś widzenie: Oto olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie; i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię."

W kolejnych wersetach Bóg objawił Danielowi znaczenie snu, a my dziś na podstawie historii możemy dowiedzieć się o jakich krajach jest mowa. Babilon, Medo-Persja i Grecja podane są wprost w 8 rozdziale Księgi Daniela. Wróćmy jednak do drugiego rozdziału.

 "(36) Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi: (37) Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę, (38) w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego, ty jesteś głową ze złota,"

Złota głowa to potężny i silny kraj Babilon, którym władał wtedy król Nebukadnesar. Złoto symbolizuje bogactwo jakim szczycił się wtedy Babilon, najbogatszy kraj tamtego regionu świata.

 "(39) ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje,"

Babilon został zdobyty przez wielkie i silne królestwo Medo-Persji, które już nie było aż tak bogate jak jej poprzednik, dlatego też pierś i ramiona były ze srebra.

 "(39) a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię."

 Mowa oczywiście o imperium Macedonia-Grecja za panowania Aleksandra Wielkiego. Państwo to nie było już tak bogate jak Medo-Persja.

 "(40) Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze."

 To królestwo w przeciwieństwie do swych trzech poprzedników, nigdzie w Piśmie Świętym nie jest wymienione wprost z nazwy. Znając historię bez problemu możemy odczytać, że Biblia wskazuje na Rzym, którego armia była bardzo dobrze i silnie uzbrojona.

 "(41) A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. (42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. (43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy: zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną."

 Nogi to podział Cesarstwa Rzymskiego na dwie części: Cesarstwo Zachodniorzymskie oraz Cesarstwo Bizantyjskie. Palce zmieszane z gliną i żelazem to rozpad Rzymu na kilka państw tworzących obecnie Unię Europejską:

 Anglosasi - Anglia

 Frankowie - Francja

 Alemani - Niemcy

 Burgundowie - Szwajcaria

 Wizygoci - Hiszpania

 Swebowie - Portugalia

 Longobardowie - Włochy

 oraz trzy plemiona: Ostrogoci, Wandalowie i Herulowie, którzy nie ugięli się pod presją biskupów z Rzymu i wyznawali arianizm. Kościół rzymskokatolicki swymi wpływami z całą bezwzględnością tępił wszystkich tych, którzy nie zgadzali się z jego nakazami, o czym będzie szerzej w kolejnych częściach. Idea Starożytnego Rzymu nigdy nie upadła i dziś widzimy to w Unii Europejskiej, która niejednokrotnie powołuje się na byłe państwo, lub choćby całkiem nie aż tak dawny upadek Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego.

"(44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki, (45) jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto."

Królestwo które stworzy Bóg niebios to ludzie, którzy szczerze miłują jedynego i prawdziwego Boga. Kamień spadający na posąg to symbol Jezusa Chrystusa, który przetrwa do czasów końca. Zgodnie z tym proroctwem nie będzie już kolejnego imperium i tak też jest od czasów upadku Rzymu. Europą rządzą poszczególne kraje, gdzie żaden z nich nigdy w pełni nie zawładnął i nie zawładnie pozostałymi w takim stopniu jak zrobili to Rzymianie.

Oczywistym jest, że w innych częściach świata były imperia równe wielkie i silne jak wspomniane wcześniej, dlaczego więc Biblia o nich nie wspomina ? Pismo Święte opisuje wydarzenia, które dotyczą ziemi dawnego Izraela oraz późniejszego centrum chrześcijaństwa jakim jest obecna Europa.

 

Modlitwa do Boga czy człowieka

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Czy modlenie się do ludzi jest słuszne i zgodne z nauką Pisma Świętego ?

 Otóż z całą pewnością NIE. W całej Biblii nie znajdziemy ani jednego zdania, w którym sługa boży modli się do drugiego człowieka, również tego który już umarł. Dlaczego więc kościoły z takim uporem nakłaniają ludzi do tego by modlić się do osób świętych, zmarłych, papieża itp. ?

 Przyjrzyjmy się takiej oto sytuacji.

Pan Bóg ratuje Izraelitów i wyprowadza ich z Egiptu. W czasie ich wędrówki rozmawia bezpośrednio z Mojżeszem, który później w Piśmie Świętym wspominany jest wiele razy jako jeden z najwierniejszych Bogu ludzi. Po śmierci Mojżesza, ludzie w dalszym ciągu modlą się bezpośrednio do Boga. Ta sama sytuacja powtarza się z Jozuem, Henochem, Izajaszem, Jeremiaszem i innymi. Wszystkie te osoby, mogą być dla nas wzorem do naśladowania, są tak blisko Boga, a mimo to nikt się do nich nie modlił.

Po pewnym okresie na ziemi pojawia się Jezus Chrystus, który przyszedł by oddać za nas swoje życie. Jezus uczy nas by zawsze modlić się bezpośrednio do Boga. Warto przeczytać 6 rozdział Ewangelii Mateusza, oto fragment:

Ewangelia Mateusza 6.6-9 "Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje..."

Po śmierci Jezusa, apostołowie oraz wszyscy chrześcijanie w dalszym ciągu modlą się do Boga. Mija wiele lat i kościoły "chrześcijańskie" pod wpływem pogaństwa wprowadzają modlitwy do świętych, papieży, zmarłych itp. umniejszając pozycję Boga a wywyższając swoją oraz papieży. Modlenie do osób zmarłych i żyjących, było praktykowane dużo wcześniej, które niestety stopniowo przeniknęło do chrześcijaństwa i stosowane jest do dzisiaj.

Przeczytaj o tym jaki był kościół oraz papieże w tych czasach. Czym się kierowali i ilu niewinnych ludzi zginęło, tylko dlatego że oddawali część Bogu a nie papiestwu. I tak oto dzisiaj dalej głoszone są na podstawie tradycji zakłamane i całkowicie sprzeczne z naukami Jezusa nauki by modlić się do świętych. Modląc się do zmarłych, czynisz wbrew woli Boga.

Każdy kto przeczytał Pismo Święte, wie że tekstów z bezpośrednią modlitwą do Boga jest bardzo dużo i wszystkie skierowane są właśnie prosto do Pana, również te w Nowym Testamencie.

Czy Bóg jest głuchy na nasze prośby i potrzeba aż drugiego człowieka, który po śmierci pójdzie do Boga i przedstawi mu prośby innych ludzi ? Jezus umarł za nas, nie potrzeba nam innego przewodnika.

Zadaj sobie wtedy pytanie. Po co w takim razie Jezus za nas cierpiał ? Czy kłamał mówiąc:

Ewangelia Mateusza 14.1-6 "Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie."

Pamiętaj, że Jezus wie co to ból i cierpienie. Bóg doskonale zna nasze potrzeby, jest zawsze obok, nikt nie zna Ciebie lepiej od Boga. Nie jest mu potrzebny drugi człowiek do tego by wysłuchać twoich modlitw. Nie umniejszaj roli Pana i to jemu oddawaj chwałę, swoje prośby i modlitwy zanoś bezpośrednio do Niego.

Pierwszy List Pawła do Tymoteusza 2.5-6 "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Który samego siebie złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie."

List do Filipian 4.6 "Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu."

Demony w Starym Testamencie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Czy demony występowały już w Starym Testamencie ?

 Tak, znajdziemy je w wersetach:

Trzecia Księga Mojżeszowa 17.7 "I nie będą już zarzynali swoich zwierząt na rzeźną ofiarę dla demonów, z którymi popełniają cudzołóstwo. Będzie to dla nich ustawą wieczną dla ich pokoleń."

Piąta Księga Mojżeszowa 32.17 "Składali ofiary demonom, które nie są bogami, Bogom, których ojcowie wasi nie znali, Nowym, które nie dawno się pojawiły."

Księga Psalmów 106.36-38 "Oddawali cześć ich bałwanom, Które stały się dla nich pułapką  Ofiarowali demonom Synów swych i córki swoje. Wylewali krew niewinną, Krew synów i córek swoich, Które ofiarowali bałwanom Kanaanu, I skalana była ziemia krwią."

Kult demonów istniał już za czasów Mojżesza, wśród ludzi którzy widzieli na własne oczy cuda naszego Stwórcy. Jak to możliwe, że można czcić demony będąc prowadzonym po pustyni przez samego Boga ? Widać tutaj potężną moc Szatana który wraz całym swoim zastępem demonów, potrafi bardzo sprytnie wpływać na nasze myśli. Warto zwrócić uwagę jak zrobił to z pierwszymi ludźmi:

Pierwsza Księga Mojżeszowa 3.1-5 "A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło."

Szatan nie atakuje nas wprost mówiąc, że jest tym złym. Robi to podstępem, tak dobrze że zwodzi prawie całą ludzkość. Na początku użył słów: "czy rzeczywiście". Próbuje w ten sposób wzbudzić wątpliwości, zrodzić pytania w naszej głowie, podważa wiarygodność Boga. Potem padają słowa: "na pewno nie umrzecie". Swoje zdanie stawia wyżej od Boga, twierdzi że to on mówi mówi prawdę, a Bóg nas oszukuje.

Działalność szatana przybiera na sile, coraz więcej ludzi wpada w jego sidła. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kult demonów nie był tak silny jak dzisiaj. Powstaje coraz więcej związków i zgromadzeń satanistycznych. Idolami stają się ludzie jawnie wyznający Szatana, którzy ciągną za sobą całą masę fanów. Satanizm staje się na tyle modny, że powstały firmy zajmujące się produkcją artykułów satanistycznych.

 

I chociaż Szatan jest potężnym przeciwnikiem, to w starciu z Bogiem nie ma najmniejszych szans. Tak Apokalipsa przedstawia koniec demonów:

Apokalipsa 20: "I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat. A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego."

Przysięganie, ślubowanie

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

W obecnych czasach, wyrażenie "przysięgam na Boga" stało się dość powszechnie używane. Wymawiają je osoby młode jak i starsze, nawet nie zawsze w tematach związanych z wiarą. Z powodu nadużyć, lekceważona jest świętość Pana. Co Pismo święte mówi o przysięganiu.

Trzecia Księga Mojżeszowa 19.12 "Nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię i nie będziesz znieważał imienia Boga swojego; Jam jest Pan"

Ewangelia Mateusza 5.33-37 "Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla; ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak - tak, nie - nie, bo co ponadto jest, to jest od złego."

List Jakuba 5.12 " A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi; ale niech wasze "tak" będzie "tak", a wasze "nie" niech będzie "nie", abyście nie byli pociągnięci pod sąd."

Jak czytamy w ewangelii Mateusza oraz liście Jakuba, powinniśmy zrezygnować z wszelkich przysiąg składanych "na Boga". Tak bezmyślne modne przyrzekanie przez polityków (niekiedy z ręką na biblii), jest w oczach Bogach bluźnierstwem. Również w dekalogu jedno z przykazań brzmi:

Druga Księga Mojżeszowa 20.7 "Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego".

Poruszając temat przysięgania, warto wspomnieć o ślubowaniu. Jest ono bardzo pomocne, dla osób które chcą np. wykonać pewną czynność, zerwać z jakimś nałogiem itp.

Piąta Księga Mojżeszowa 23.22-24 "Jeżeli złożysz Panu, Bogu twemu, ślub, to nie ociągaj się z jego spełnieniem, gdyż Pan, Bóg twój, upomni się oń u ciebie i miałbyś grzech na sobie. Jeżeli zaś nie złożysz ślubu, to nie będziesz miał grzechu na sobie. Co wyszło z twoich ust, tego dotrzymaj i postąp tak, jak ślubowałeś Panu, Bogu twemu, dobrowolnie, jak powiedziałeś swoimi ustami."

Gdy walczysz z nałogiem, np. hazardem, paleniem bądź piciem alkoholu i czujesz że z pomocą Bożą dasz radę wyjść z tego, dobrym pomysłem może być obietnica dana Panu, że więcej do tego nie wrócisz. Ślubowanie takie, musi być bardzo przemyślane i nie wypowiedziane pod wpływem natchnienia bądź danej chwili. Najlepiej takie decyzje podejmować gdy nie targają tobą emocje.

Ślubowanie Panu Bogu, jest niezwykle ważne, dajesz słowo samemu Stwórcy że go nie zawiedziesz, jest to nieporównywalnie ważniejsza obietnica, niż ta którą dajesz drugiej osobie. Ponieważ rzucenie nałogu nie jest takie łatwe, na początku można ślubować o wstrzymaniu się z nałogiem przez tydzień. Po tym okresie jak zobaczysz, że dasz radę, ślubujesz ponownie, tym razem na dłuższy okres.

Tłuste potrawy i wino - Izajasza 25.6

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W Piśmie Świętym znajduje się wiele tekstów, które czytane dosłownie, dadzą nieprawdziwy obraz Boga. W tym artykule zajmiemy się Księga Izajasza, rozdziałem 25, wersetem 6.

Biblia Tysiąclecia. Księga Izajasza 25.6 "I sprawi Pan zastępów na wszystkie narody na tej górze ucztę z rzeczy tłustych, ucztę z wystałego wina, z rzeczy tłustych, szpik w sobie mających, z wina wystałego i czystego."

Biblia Warszawska. Księga Izajasza 25.6 "Pan Zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych dobrze wystałych win."

Biblia Warszawsko-Praska. Księga Izajasza 25.6 "Na Górze tej przygotuje Pan dla wszystkich ludów ucztę z mięs tłustych i dobrego wina, z mięsa najlepszego, z wina najczystszego."

Biblia Gdańska. Księga Izajasza 25.6 "I sprawi Pan zastępów na wszystkie narody na tej górze ucztę z rzeczy tłustych, ucztę z wystałego wina, z rzeczy tłustych, szpik w sobie mających, z wina wystałego i czystego."

Omawiany tekst nie jest zachętą ani usprawiedliwieniem jedzenia tłustych potraw oraz opijania się winem. Poniżej kilka wersetów zawierających ostrzeżenia:

Przypowieści Salomona 23.19-21 " Słuchaj, synu mój, i bądź mądry! Skieruj swoje serce na prostą drogę! Nie bywaj wśród upijających się winem lub obżerających się mięsem, gdyż pijak i żarłok ubożeją, a ospali chodzą w łachmanach."

Przypowieści Salomona 23.30-35 "Ci, którzy do późna przesiadują przy winie, którzy chodzą kosztować winnej mieszaniny. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła. Bo w końcu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija. Twoje oczy oglądać będą dziwne rzeczy, a twoje serce mówić będzie opaczne słowa, i wyda ci się, że śpisz na pełnym morzu i że jesteś jak śpiący przy sterze okrętu. Bili mnie, a wcale nie bolało, tłukli mnie, a nic nie czułem. Jak tylko wytrzeźwieję, znów do niego wrócę."

Księga Izajasza 5.22 " Biada tym, którzy są bohaterami w piciu wina i mocarzami w mieszaniu mocnego napoju"

List Pawła do Efezjan 5.18 "I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha"

Ewangelia Łukasza 21.34 "Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył"

Czytając pieśń chwały w Księdze Izajasza 25.6 widzimy ucztę Pana Boga. Potrawy oraz napoje na stole, przygotowane zostały przez samego Boga, możemy więc się spodziewać, że będą zdecydowanie lepsze od tego co może przyrządzić człowiek. Jednak gdy czytamy dalej, widzimy że na stole znajdują się tłuste potrawy oraz wino przed którym Pismo Święte wiele razy ostrzega. Czy oby na pewno Bóg w ten sposób nakryłby stół dla gości ? Przeczytaj dalsze wersety tego rozdziału, a zobaczysz że następuje tam zniszczenie śmierci i otarcie łez. Czy potrawa z mięsa może być zrobiona bez zabijania zwierzęcia ? Dla Boga to możliwe, tylko po co zjadać tłuste mięso, skoro można jeść lepsze potrawy. Po co upijać się winem, skoro można pić inne napoje, przygotowane przez samego Boga ?

 

W jakim celu w opisie użyto wyrazów; "tłuste mięso" i "wystałe wino" ?

Pieśń chwały ubrana jest w słowa "typowo ludzkie", skierowana jest do wszystkich. W czasach kiedy była pisana, wino oraz tłuste potrawy uznawane były za jedne z najlepszych dań, dla Izraelitów to była bardzo dobra potrawa. Rozsądnym więc było użycie wyrazów, które wskazywały na ówczesne przysmaki.

W Piśmie Świętym znajdziemy podobne teksty, które również pisane są  na tak zwanym "poziomie odbiorcy".  Dla kogo z nas cudowne jest kilkugodzinne śpiewanie i wychwalanie Pana ? Czy potrafiłbyś tak robić codziennie przez miliony lat, ciągle mając z tego radość i nigdy się nie znudzić ? Czy śpiewanie pieśni dla Boga jest tym co lubisz robić najbardziej ?

Czy osoba która nie wierzy wystarczająco mocno w Boga lub jest niewierząca zachęci się opisem nieba, w którym codziennie śpiewa się pieśni dla Pana ? Czy może zgodzisz się, że łatwiej jest dotrzeć do takich ludzi, używając bardziej przyziemnych określeń ?

Nawrócenie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Bóg daje nam gwarancję odpuszczenia grzechów i życia wiecznego, jeśli nasze grzeszne życie ulegnie poprawie. Mowa o tym między innymi w Starym Testamencie:

Księga Ezechiela 18.21-32 "Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił, będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego - mówi Wszechmocny Pan - a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? A gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, i czyni wszystkie te ohydne rzeczy, których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć? Nie będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełnił; z powodu niewierności, której się dopuścił, i z powodu swojego grzechu, który popełnił, umrze! A wy mówicie: Nie jest słuszne postępowanie Pana. Słuchajcie więc, domu izraelski! Alboż moje postępowanie nie jest słuszne? Czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne? Gdy sprawiedliwy odwraca się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, umrze; z powodu swojego bezprawia, które popełnił, umrze. A gdy bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, której się dopuszczał, spełnia prawo i czyni sprawiedliwość, zachowa przy życiu swoją duszę. Spostrzegł się i odwrócił od wszystkich swoich przestępstw, które popełnił; na pewno więc będzie żył, nie umrze. Lecz dom izraelski mówi: Nie jest słuszne postępowanie Pana. Alboż moje postępowanie nie jest słuszne, domu izraelski? Czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne? Dlatego każdego według jego postępowania będę sądził, domu izraelski - mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się i odwróćcie od wszystkich waszych przestępstw, aby się wam nie stały pobudką do grzechu! Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha! Dlaczego macie umierać, domu izraelski? Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie!"

Czytamy więc, że jest nadzieja dla każdego z nas, nawet tych którzy popełniali najgorsze przestępstwa. Jeśli boisz się, że dla ciebie jest już za późno, ponieważ popełniałeś okropne czyny i Bóg ci tego nie wybaczy, to masz gwarancję od samego Boga, że jeśli uwierzysz w Boga, odrzucisz stare złe życie, przyjmiesz Jezusa to będziesz zbawiony Jego łaską. Trzeba zmienić całe swoje postępowanie, podejście do życia, czułość serca, wrażliwość, pokochać i uwierzyć w Boga, zacząć "nowe życie".

Często jest tak, że człowiek na starość zaczyna interesować się bardziej kościołem. Pytanie tylko, czy osoba która całe życie grzeszyła i na starość zacznie uczęszczać do kościoła i codziennie się modlić będzie zbawiona ? Jeśli poprawa polegałaby tylko na tym, to z pewnością nie jest to oczekiwana zmiana a jedynie okrycie się płaszczem rzekomej pobożności. Bóg ocenia nasze serce i jeśli nawet robimy coś co inni mogą nazwać "dobrem" a w sercu mamy złe myśli i zamiary, nic nam nie da udawanie "lepszej osoby". Bóg oczekuje od nas, że zmienimy również cały "nasz środek" a nie tylko niektóre czynności. Problem jest również odrzucanie prawdziwego Słowa Bożego, na rzecz tego co mówi osoba duchowa którą słuchamy i wierzymy w to co mówi, nie sprawdzając z tym co jest napisane w Piśmie Świętym, w ten sposób nie czcimy prawdziwego Boga, ale zakłamany obraz przedstawiony przez drugiego człowieka. Jak można prawdziwie kochać Boga mając dostęp do źródła i nawet go nie przeczytać.

Co z ludźmi którzy całe życie żyli pobożnie a pod koniec życia odrzucili Boga ? Dla nich jest tylko jedna droga: droga śmierci, nie zachowają swojej duszy po Sądzie Ostatecznym. Gdyby było inaczej, zbawienie zależałoby nie od łaski Jezusa, ale od rachunku dobrych i złych uczynków, jeśli masz więcej dobrych to żyjesz wiecznie. Pan nie chce byśmy myśleli w ten sposób. Jest to również dobra wiadomość, dla wszystkich którzy nawrócili się pod koniec życia. Jaki sens by było żyć pobożnie pod koniec, jeśli i tak decydowałoby to ile w ciągu całego swojego życia uczyniliśmy dobra/zła. Osoba która żyła zgodnie z prawem Bożym, ale odrzuciła je pod koniec, tak samo by uczyniła w życiu wiecznym. Po co w niebie mają znajdować się dusze/ludzie, które z biegiem czasu odwrócą się od Pana ? Konsekwencje tego mamy do dzisiaj: ból, cierpienie, śmierć i wszystko co najgorsze. Po zmartwychwstaniu i życiu wiecznym, mamy zapewniony spokój od zła które nas teraz otacza, a nie czekać na ponowny bunt w Niebie.

Na zakończenie słowa Jezusa, który ponownie daje nam gwarancję tego, że nasze grzechy mogą zostać nam wybaczone:

Ewangelia Marka 2.15-17 "A kiedy potem siedział przy stole w domu jego, siedziało z Jezusem i jego uczniami wielu celników i grzeszników, bo wielu ich było, którzy chodzili za nim.  A gdy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów widzieli, że je z grzesznikami i celnikami, rzekli do uczniów jego: Czemu je z celnikami i grzesznikami? A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają; nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników."