Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

Psalm 139 - wszechobecność Boga i nienawiść Dawida do wrogów Pana

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Psalm 139 jest na tyle bogaty, że na jego podstawie można by napisać wiele artykułów o różnych zagadnieniach. Psalm ten dzieli się na cztery części:

1. Część pierwsza - Wszechwiedza, mądrość Boga nie zna granic.

(1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.Panie, zbadałeś mnie i znasz.
(2) Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję,Rozumiesz myśl moją z daleka.
(3) Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek,Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich.
(4) Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim,A Ty, Panie, już znasz je całe.
(5) Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu I kładziesz na mnie rękę swoją.
(6) Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza,Zbyt wzniosła, bym ją pojął.

Czytaj więcej: Psalm 139 - wszechobecność Boga i nienawiść Dawida do wrogów Pana

Homoseksualizm w Piśmie Świętym

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Homoseksualizm w Polsce i na świecie rośnie w niebezpiecznym tempie. Coraz więcej krajów pozwala na taki ślub a także adopcję dzieci a wszystko rzekomo w imię miłości i wolności. Zapominamy że związek małżeński został ustawiony dla osób odmiennej płci i tylko taki jest błogosławiony przez Boga. Instytucja małżeńska która była przeznaczona tylko dla normalnych związków została splugawiona. Prosty przykład: W szkołach, stypendia zarezerwowane są dla najlepszych uczniów. Tym mniej zdolnym to się nie podoba i żądają by oni też dostawali stypendia. Szkoła ulega naciskom i od tej pory każdy uczeń dostaje stypendium w tej samej wysokości. Czy wtedy takie wyróżnienie w nauce ma sens ? W imię wolności zniszczono małżeństwo, dostają je osoby dla których nie zostało ono stworzone!

Co o homoseksualizmie mówi Pismo Święte ? Czy Biblia potępia homoseksualizm ?

Trzecia Księga Mojżeszowa 18.22-29 "Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością. ... Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które Ja przed wami wypędzam. Także i ziemia została skalana, przeto ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła ziemia swoich mieszkańców ... Albowiem wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy tej ziemi, którzy tu byli przed wami, i ziemia ta stała się nieczystą, aby was ziemia ta nie wyrzuciła, gdy ją zanieczyszczacie, tak jak wyrzuciła naród, który tu był przed wami. Gdyż wszyscy, którzy uczynią którąkolwiek z tych wszystkich obrzydliwości, będą wytraceni spośród ludu swego, ci co je uczynią."

Trzecia Księga Mojżeszowa 20.13-23 "Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich ... Będziecie przestrzegać wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw i będziecie je wypełniać, aby nie wyrzuciła was ziemia, do której Ja was prowadzę, abyście w niej mieszkali. A nie postępujcie według ustaw ludu, który Ja wypędzam przed wami, gdyż to wszystko czynili i obrzydziłem ich sobie".

Jedną z przyczyn dla których Bóg wypędził Kanaanejczyków był owy jawny homoseksualizm. Sodoma i Gomora to idealny przykład na to jakie Bóg ma zdanie o uprawianiu tej sprośności:

List Judy 1:7 czytamy: "Tak też Sodoma i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to." 

W Starym Testamencie podobnych przykładów jest więcej, co natomiast mówi o tym zagadnieniu Nowym Testament: 

List do Rzymian 1.26-27 "Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie."

1 List do Tymoteusza 1.8-11 " Wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje, rozumiejąc, że Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzysięzców i [dla popełniających] cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką, w duchu Ewangelii chwały błogosławionego Boga, którą mi zwierzono."

 1 List do Koryntian 1.9-11 "Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego."

W powyższym cytacie mamy zdanie które jest błogosławieństwem dla wszystkich tych którzy popadli w homoseksualizm. W każdej chwili możecie porzucić ten haniebny proceder i oddać się Bogu a On wam wybaczy tak jak zostało to przebaczone Koryntianom. Nie musisz skazywać się na wieczne potępienie, słowa zawarte w Piśmie Świętym są wyraźne: każdy kto odbywa stosunki seksualne z osobą o tej samej płci nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Zauważ, że homoseksualizm w Piśmie Świętym często wymieniany jest obok innych mocnych niemoralnych zachować jak np.: bezbożnych, matkobójców, ojcobójców, handlarzy niewolników. Wydawać by się mogło, że jest to tylko indywidualna sprawa danej osoby ale tak nie jest, swoim zachowaniem przyczyniają się do upadku moralnego społeczeństwa.

Z ogromną ohydą patrzę jak tęczą którą Bóg stworzył po potopie na znak przymierza Boga z człowiekiem, wykorzystywana jest przez homoseksualistów jako znak wolności, a ogromna część społeczeństwa nawet nie ma o tym pojęcia, oraz to w którym miejscu Pisma Świętego jest tekst o tym mówiący. 

W Starym Testamencie czytamy, że osoby takie miały być wytracane ze społeczeństwa. Izraelici byli narodem wybranym, mieli wyróżniać się na tyle innych narodów. Bóg (a przynajmniej część Jego chwały) mieszkała wśród nich w Namiocie/Świątyni, okazywała się w formie słupa ognia czy obłoku. Cały naród miał być uświęcany, niedopuszczalne było by móc przebywać tak blisko Boga i jednocześnie postępować tak nieczysto. Wraz z upływem lat Izrael staczał się moralnie, stał się gorszy od ludów które niegdyś zamieszkiwały Kanaan. Standardy Boże pozostały niezmienione, dalej powinniśmy mieć odrazę do homoseksualizmu i go potępiać oraz negatywnie patrzeć na wszelkie parady gejów i lesbijek, publiczne afiszowanie się z tym grzechem. Nie rzucajmy kamieniami i nie wyrządzajmy tym ludziom krzywdy, Jezus mówił wyraźnie, że kto jest bez winy niech pierwszy rzuci kamieniem. Karą za grzech jest śmierć. W taki czy inny sposób grzeszy każdy z nas, nie wyżywajmy się więc na takich osobach, bo sami również zasługujemy na potępienie a tylko łaska Jezusa Chrystusa może nas uratować od śmierci wiecznej.

Należy za to piętnować, publiczne całowanie, trzymanie się za rękę, śluby oraz adopcje dzieci, czyli to co najbardziej wywołuje zgorszenie i upadek ludzkości. Tolerancja ma swoje granice, jeśli para która fizycznie nie może, mieć dziecka, bierze ślub i adoptuje dziecko, wkracza w sferę zarezerwowaną dla normalnych stosunków ludzkich. Jest to wypaczenie i trzeba je niszczyć. Obecny świat coraz bardziej przypomina Sodomę i Gomorę, a ludzie coraz mniej się gorszą gdy widzą parę gejów/lesbijek publicznie trzymających się za ręce, czy o zgrozo całujących. Fuj!

Artykułem tym nie chcę atakować ludzi będących pod wpływem homoseksualizmu, ale ich praktyk które deprawują społeczeństwo, czyli śluby, publiczne całowanie, adopcje dzieci oraz specjalne wystawianie się na pokaz w celu pokazania że jest się homoseksualistą. Bóg daje każdemu szansę i pomoże wyrwać się z tego upadku, trzeba jednak zwrócić się do Jezusa o pomoc. Stwórca przebacza ale również leczy. Proś Boga by zwalczył w tobie ten grzech, wierz że się uda a tak się stanie.

Wszystkim którzy trwają w takim związku, potrzebne jest oczyszczenie. Poniżanie, wyzwiska, wyśmiewanie, straszenie, karanie itp. nie jest rozwiązaniem. To że nie wejdą do Królestwa Niebieskiego jest największą karą, jaka może ich spotkać. Jezus do każdego podchodził  z miłością, przyszedł ratować grzeszników (każdy z nas nim jest) a nie sprawiedliwych. Trzeba być wyrozumiałym i tolerancyjnym, ale również stanowczym, czyli nie pozwalać na to co wcześniej pisałem. Nie traktować homoseksualistów z góry, nie uważać że są gorsi od nas lub są jakimiś odmieńcami. Owszem są zniewoleni grzechem, ale czy jest człowiek, który nie ma wad ? Oni mają słabość do tej samej płci, my mamy za to słabość do innych nieczystości, które powodują że grzeszymy.

Dlaczego w modlitwach i psalmach występują przekleństwa i złorzeczenia

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W Piśmie Świętym niejednokrotnie natkniemy się na wersety w których autor przeklina bezbożnych i modli się o ich wytępienie. Wśród psalmów prym wiedzie Psalm 109, w którym czytamy m.in.:

"(6) Wyznacz mu na wroga bezbożnika, A oskarżyciel niech stanie po jego prawicy! (7) Gdy sądzić go będą, niech wyjdzie skazany, A modlitwa jego niech mu będzie poczytana za grzech! (8) Niech dni jego będą krótkie, A urząd jego niech inny weźmie! (9) Niech będą sierotami dzieci jego, A żona jego wdową! (10) Niech się tułają dzieci jego i żebrzą. Niech będą wypędzone ze swych spustoszonych domów! (11) Niech lichwiarz czyha na całe jego mienie, A obcy niech rozgrabią owoc jego pracy! (12) Bodajby nie miał nikogo, Kto by mu okazał życzliwość,Ani takiego, kto by się zlitował nad sierotami jego! (13) Potomstwo jego niech będzie skazane na zagładę, Imię jego niech wygaśnie w drugim pokoleniu! (14) Niech Pan pamięta o winie ojców jego, A grzech matki jego niechaj nie będzie zgładzony! (15) Niech będą zawsze przed Panem I niechaj wytępi z ziemi pamięć o nich! (16) Bo nie pamiętał o okazywaniu miłosierdzia, Ale prześladował nędzarza i biedaka I człowieka utrapionego chciał zabić. (17) Umiłował przekleństwo - niech ono nań spadnie!Nie chciał błogosławieństwa - niech będzie dalekie od niego! (18) Przyoblókł się w przekleństwo jak w szatę, Niech więc wejdzie ono jak woda we wnętrzności jego I jak oliwa w kości jego! (19) Niech mu ono będzie jak szata, która go okrywa, I jak pas, który go zawsze opasuje! (20) Taka niech będzie zapłata Pana dla tych, którzy mnie oskarżają I źle o mnie mówią! "

Jak pogodzić powyższe słowa z duchem przebaczenia i miłości ? Interpretacji jest kilka, podam te główne:

1. Dawid pisał jako pomazaniec Boży miał prawo do sądzenia grzeszników - nie wszystkie modlitwy i psalmy były pisane przez Dawida, więc ta interpretacja wydaje mi się całkowicie nietrafiona.

2. Są to zapisane myśli psalmisty, które pokazują że stale jesteśmy grzesznikami - to również do mnie nie przemawia, bo interpretacja ta nie bardzo pasuje do innych modlitw w Starym Testamencie a już w szczególności do czasów końca opisanych w Apokalipsie.

3. Izrael jako naród wybrany musiał przeciwstawiać się wszystkim wrogom Boga a tacy byli owi bezbożnicy. By ukrócić życie wrogów Boga, należało ich wytępić by zło nie rozprzestrzeniało się pośród narodu wybranego.

Interpretacja 4 przemawia do mnie najbardziej, jednakże swoją własną przedstawiłem w punkcie 5.

 

4. Przekleństwa wyrażają ducha, który był stosowany dla Żyda pod prawem, ale nie jest odpowiedni dla chrześcijanina żyjącego pod łaską Jezusa. Wydają nam się one surowe bo patrzymy na nie z perspektywy nowotestamentowej zaś Dawid i osoby żyjące przed Jezusem nie miały Nowego Testamentu. Włączenie rodziny do sądu wydaje nam się skrajnością, ale należy pamiętać że Bóg ostrzegał naród co stanie się gdy ojcowie będą grzeszyć: 2 Mojżeszowa 20.5, 34.7, 4 Mojżeszowa 14.18, 5 Mojżeszowa 5.9. Chcemy czy nie, swoim życiem oddziałujemy na innych a w szczególności na najbliższych. Dzieci bezbożników, wychowywane w takiej rodzinie z reguły również zostają bezbożnikami, ale nie jest to zasadą, każdy ma wolną wolą i jak chce może wybrać Boga, problem w tym, że takie osoby nie mają pragnienia by iść za Bogiem. Obecnie żyjemy w czasach przebaczania i miłości ale gdy nadejdą dni apokalipsy, psalmy przekleństwa nabiorą ponownie swojej mocy. W Księdze Objawienia pełno jest słów przedstawiających zło jakie zapanuje na tym świecie. Przekleństwa w psalmach w jakimś stopniu przygotowuje nasze serca by doceniały śmierć Jezusa Chrystusa, który poniósł na swoim ciele wszelkie przekleństwo byśmy my byli od niego uwolnieni.

5. Przekleństwa nie są wypowiadane po złości ale w imię sprawiedliwości. Psalmista ma dosyć złych ludzi którzy go otaczają, nie widzi dla nich nadziei, ich serca są tak przesiąknięte złem, że jedyną dla nich zapłatą jest sprawiedliwość czyli pozbawienie ochrony bożej co wiąże się z wydaniem ich siły ciemności. Skoro bezbożnicy gardzą Bogiem i Jego zasadami, niech Bóg ich więcej nie ochrania przed demonami, dostaną to na co zasługują. Na początku psalmu czytamy: "(4) Oskarżają mnie za miłość moją, Chociaż ja się za nich modlę. (5) Oddają mi złem za dobre, A nienawidzą za miłość moją." jak Dawid modlił się za tych ludzi. Nie w każdym psalmie i przekleństwie w Biblii przeczytamy o poprzedzającej modlitwie za grzeszników ale znając ducha miłości powinniśmy wiedzieć, że takie były wypowiadane, choć niekoniecznie musi być o tym wzmianka w danym rozdziale. Co zrobić z ludźmi za których się modlisz a oni dalej wyrządzają zło ? Dawid ma już dość, miłość nie pomogła, niech więc ich opuści. Jako społeczeństwo musimy bronić się przed złem, stworzyliśmy prawo karne a i to dla wielu nie jest powodem by nie popełniać przestępstwa. Jeśli przekleństwa połączymy z tym co czeka bezbożników przed ponownym przyjściem Jezusa Chrystusa staną się one sprawiedliwością a nie złorzeczeniem.

Problem stanowi interpretacją słów wypowiadanych w stronę dzieci bezbożników. Zauważmy, że wcześniej wskazana jest wina ojca i matki, "((14) Niech Pan pamięta o winie ojców jego, A grzech matki jego niechaj nie będzie zgładzony!")  co oznacza że taka osoba wychowana została w zdemoralizowanej rodzinie. Bóg jest dla każdego, również dla dzieci bezbożników, jednak nieodpowiednie wychowywanie ma duży wpływ na przyszłe życie dziecka. Jeśli nie będzie ono miało odpowiednich wewnętrznych motywacji by przeciwstawić się złu, również zostanie potępione. To że żyjesz w bezbożnej rodzinie, nie oznacza że Bóg ciebie nie wyratuje, wystarczy Go o to poprosić. Psalmista słowa przekleństwa kieruje w stronę dzieci, bo nie chce by wyrosły one na takich samych łotrów, lepiej dla nich by umarły za młodu niż swoim podłym zachowaniem zatruwały życie innym. Słowa te nie są skierowane do dzieci, które pomimo trudnej sytuacji będą miały serce skierowane w stronę Boga, te Bóg z pewnością ochroni przed zepsuciem moralnym.

Teoria ewolucji i wielkiego wybuchu według papieża Benedykta

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Słowa papieża Benedykta XVI o tym, że "teoria ewolucji oraz wielkiego wybuchu nie kłócą się z opisem biblijnym" pogrążyły jeszcze bardziej kościół rzymskokatolicki w odstępczych naukach pozabiblijnych. Jest to kolejny atak kościoła na Biblię, który nie każdy dostrzega.

Co kościół zyskał na słowach papieża Benedykta XVI:

1. Pozyskanie nowych wyznawców, którzy nie zgadzali się z biblijnym stworzeniem świata. W ten pokrętny sposób będzie można pogodzić świat pseudonauki z Biblią które jawnie się wykluczają, ale dzięki tym słowom wielu uwierzy że tak nie jest. Jest to identyczna sytuacja jaką przechodził kościół w czasach Rzymu. Zmieniano wtedy nauki Jezusa Chrystusa, wprowadzano pozmieniane wierzenia pogańskie, tak by zyskać pozostałą część społeczeństwa oraz odróżnić się od Żydów. W tych mrocznych dla chrześcijaństwa czasów powstały między innymi i trwają do dzisiaj np: modlitwa za zmarłych, zniesienie sabatu na rzecz niedzieli, zmiana 10 przykazań, odpusty, kult maryjny, spowiedź, stanowisko papieża, mówienie do człowieka Ojciec Święty i wiele innych niebiblijnych nauk które dzisiaj są uznawane przez całą masę ludzi za prawdziwe bo tak głosi kościół a ten opiera się na kulturze. Przeczytaj Pismo Święte a dowiesz się jak Bóg był zdecydowanie przeciwny wprowadzaniu pogańskich nauk do wiary Izraela, co było przyczyną ich upadku. Stwórca był i jest zdecydowanym przeciwnikiem chodzenia na ustępstwa w sferze wiary i nauk jakie nam pozostawił.

2. Zmniejszenie znaczenia Pisma Świętego na rzecz wywyższenia kościoła. Kościół w ten sposób kolejny raz uznał, że to on jest nieomylny i wie lepiej od Boga jak powstał świat. Mówienie, że świat nie powstał tak jak jest to przedstawione w Biblii równoznaczne jest ze stwierdzeniem, że Bóg jest kłamcą.

3. Wywyższenie kościoła ponad Boga. Jeśli uznajemy że Biblia nie opisuje prawdy to znaczy, że możemy w ten sposób podważyć każde słowo które jest zapisane na jej kartach. Słowo ludzkie stawiane jest wtedy ponad słowo boże. To kościół decyduje co jest prawdą a nie Bóg.

4. Kolejne poniżenie soboty jako dnia świętego. W jednym z przykazań czytamy: 2 Księga Mojżeszowa 20.11 "W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty." To, że obecnie sobota jest powszechnie bezczeszczona jako dzień święty nie jest tajemnicą, ale mało kto może zauważyć że w ten sposób kościół jeszcze bardziej unieważnia prawdziwy dekalog na rzecz swojego własnego, w którym sobota zamieniona jest na niedzielę a przykazanie drugie wymazane.

Zapraszam do przeczytania artykułów z  działu "Stworzenie Świata", szczególnie zaś do "Ile dni Bóg stwarzał świat ?".

Czytaj Pismo Święte a nie wierz ślepo w to co mówią czy piszą inni, zobaczysz wtedy jak wiele niebiblijnych nauk jest obecnie uznawanych za nauki nadane przez Boga.

Psalm 82 - bogowie ludzcy - sąd nad niesprawiedliwymi

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Psalm 82

(1) Psalm Asafowy. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, Pośród bogów sprawuje sąd.

Czas Sądu Ostatecznego. Bóg (Jezus) będzie sądzić tych, którzy nie są zapisani w księdze żywota. Kim są owi bogowie ? Są to sędziowie ziemi, fałszywi prorocy, królowie, fałszywi mesjasze, czyli ci którzy mieli ogromny wpływ na losy innych ludzi (w tym konkretnym przypadku może chodzić o Izraelitów). Wszyscy oni zamiast dobrze sprawować swój urząd, swoim postępowaniem przyczyniali się upadku społeczeństwa. Ze względu na swoją pozycję, która stawiała ich ponad zwykłych ludzi, zostali nazwani bogami. Jak czytamy w Biblii, to głównie za sprawą królów izraelskich naród oddalał się od Boga. Gdy ten oddawał cześć Baalowi, czyniło to również społeczeństwo, gdy zaś król tępił kapłanów Baala oraz niszczył świątynki na wzgórzach, ludność wracała do Stwórcy. Jeden człowiek mógł zniszczyć duchowo cały kraj i dlatego też, na zebraniu tym został nazwany bogiem, co nie znaczy że był Bogiem Stwórcą. W roli owych bogów można, również wstawić tych którzy pociągnęli za sobą masę innych ludzi, jak np. samozwańczy mesjasze tak popularni w dzisiejszych czasach czy przywódcy religijni, którzy zamiast prowadzić drogą prawdy kierują się drogą upadku. Należy pamiętać, że każdy z nas ma wolną wolę i bezbożność tych tzw. bogów, nie jest usprawiedliwieniem do odrzucenia Boga.

Czytaj więcej: Psalm 82 - bogowie ludzcy - sąd nad niesprawiedliwymi

Sprawiedliwość boża na podstawie Psalmu 69

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Dzisiaj Bóg kreowany jest głównie na dwa mylne obrazy.

Obraz 1 - sędziwy siwy dziadek, który w imię miłości przyjmie do nieba każdego w tym nawet największego nieskruszonego grzesznika.

Obraz 2 - tyran który obserwuje cierpienie ludzkie i nic z tym nie robi.

Zarówno pierwszy jak i drugi pogląd jest fałszywy.

Prawidłowy obraz - miłościwy Opiekun, który przyjmie do nieba nawet największego grzesznika jeśli ten szczerze będzie żałować za grzechy, otworzy serce dla Boga. Opiekujący się nami, jednak nie zawsze tak jakbyśmy tego chcieli.

Psalm 69 uznawany jest za głos Jezusa podczas cierpienia na krzyżu, napisany wiele lat wcześniej przez Dawida. Czytamy tu o ogromnym cierpieniu jakie znosi nasz Zbawca, tak bardzo wziął na siebie nasze grzechy, że przyjął je jako swoje własne, mówił tak jakby to On je popełnił (np. w. 6 "Boże, Ty znasz głupotę moją, A winy moje nie są ci tajne.") . Dla nas może to się wydawać czymś normalnym, bo jesteśmy splugawieni grzechami, ale Bóg jest Najświętszy, nigdy nie było w Nim wcześniej grzechu i dopiero przejęcie naszych grzechów sprawiło, że zostały przelane do Niego. Jakbyś się czuł, gdybyś wypił wrzącą wodę ? Jezus czuł się jeszcze gorzej, jego umysł przyjął coś (grzech) czego nigdy nie miał w sobie.

Dla tych, którzy sobie jeszcze tego nie potrafią uzmysłowić, podam kolejny przykład. Oprawca w całym swoim życiu wyrządził dużo zła: mordował, gwałcił, palił ludzi żywcem, obdzierał ich żywych ze skóry, odcinał ręce i pozostawiał na śmierć, znęcał się nad każdym kogo uznał za przeciwnika. W którymś momencie swego życia stracił ręce i pozostał na łasce innych. To zmieniło jego podejście do ludzi, siebie samego, zrozumiał w jak wielkim był błędzie. Żałował za swoje grzechy, błagał Boga o przebaczenie i je uzyskał. Jezus wziął na siebie również jego grzechy. Jak byś się czuł, gdybyś w umyśle miał wszystkie przewinienia tego człowieka, czuł wcześniejsze grzechy, widział zło jakie wyrządził i uznał że to ty uczyniłeś ?

Przejdźmy teraz do Psalmu 69 i wersetów 22-29.

(22) Dodali żółci do pokarmu mego,A w pragnieniu moim napoili mnie octem.

Porównaj z Ewangelią Mateusza 27.34.48, Marka 15.23.36, Łukasza 23.36 Jana 19.29.

(23) Niechaj stół ich stanie się dla nich pułapką, A ich uczty ofiarne potrzaskiem!

Czy Jezus będąc na krzyżu mógł modlić się do Boga słowami zawartymi w wersetach 23-29 ? Jak czytamy w Ewangeliach powiedział przecież "Ojcze, odpuść im bo nie wiedzą co czynią." Odpuszczenie grzechów jest dla każdego kto tego pragnie i tylko im będzie to wybaczone. Wielu Żydów jak i Rzymian uwierzyło później w Jezusa jako Boga. W Biblii wiele jest wersetów mówiących o tym co stanie się z bezbożnikami, dla nich nie będzie miejsca w nowym życiu, zostaną na zawsze zniszczeni. Jezus prosił na krzyżu o przebaczenie, gdyż słuszną karą byłaby śmierć dla tych wszystkich ludzi. W swej miłości, miał jeszcze nadzieję, wiarę w to, że znajdą się w śród nich tacy co się nawrócą. Bóg gdy widział jak mordowany jest Jego Syn, mógł natychmiast zniszczyć całą planetę wraz ze złem jakie się na niej zadomowiło. Nie zrobił tego, okazał łaskę i okazuje dalej, aż napełni się miara przewinień tego świata. Wersety 23-29 skierowane są w stronę nienawróconych.

(24) Niech zaćmią się oczy ich, by nie widzieli; Spraw, by biodra ich zawsze się chwiały!

Izrael jako naród odrzucił Jezusa. Mesjasza na którego tyle lat czekali i godzinami studiowali o jego przybyciu. Ponieważ odrzucili prawdę o Bogu, to Bóg zakrył przed nimi światło prawdy. Do dzisiaj większość Żydów nie wierzy w Jezusa jako Boga. Chwiejne biodra można przypisać do rozproszenia narodu żydowskiego po całym świecie.

(25) Wylej na nich zapalczywość swoją, Niech dosięgnie ich żar gniewu twego!

Smutne słowa które nieraz zostały wypełnione. To nie Bóg tępi Żydów ale źli ludzie czy nawet całe narody. Zapalczywość i żar gniewu to oznaka braku interwencji w celu ich wyratowania, pozostawienie na niełasce tego którego wybrali, czyli Szatana i jego demonów. Po śmierci Jezusa naród izraelski nie poprawił się moralnie, dalej był wewnętrznie zepsuty. Świątynia została zniszczona przez Rzymian a mieszkańcy wymordowani i wzięci do niewoli. To samo spotkało ich wiele lat wcześniej podczas najazdu Babilonu. Żydzi jako naród wybrany mieli gwarancję bożą, że jeśli nie zboczą z dobrej drogi na zawsze będzie im się powodziło. Nie dotrzymywali słowa, przez co ich los się pogarszał (więcej w temacie Miłość Boga w Starym Testamencie), jak się ponownie nawracali, Bóg ponownie ich wyswobadzał. Żydzi wielokrotnie byli prześladowani i siłą wyrzucani z wielu krajów, apogeum nastąpiło podczas 2 wojny światowej. Dzisiejszy Izrael otoczony jest wrogami, którzy tylko czekają na to by ich zabić, każdy jednak z nich ma możliwość pójścia do Zbawiciela, Bóg jest dostępny dla każdego, ale jako naród Izrael w jest ślepy na Jezusa.

(26) Niech zagroda ich stanie się pustkowiem, A w namiotach ich niech nie będzie mieszkańców.

Słowa te wypełniły się podczas najazdu Tytusa na Jerozolimę. Przez blisko 1900 lat Żydzi nie mogli swobodnie mieszkać na tych terenach, być może jest to również oznaka zbliżającego się powrotu Jezusa. Ziemie izraelskie były częściowo zamieszkiwane przez Żydów, jednak jako naród nie mieli swojej ziemi a na tej często byli prześladowani. Obserwując to co dzieje się w obecnym Izraelu, wojnach z sąsiadami można powiedzieć, że nawet dzisiaj nie mieszka im się swobodnie.

(27) Bo prześladują tego, któregoś Ty uderzył, I pomnażają ból zranionego przez ciebie.

Prześladowanie Jezusa oraz Jego naśladowców. Wiara w Zbawiciela w tym okresie wiązała się z prześladowaniami, więzieniem i śmiercią np. ukamienowanie Szczepana.

(28) Przydaj winy do winy ich, Niech nie dostąpią sprawiedliwości twojej!

W innych przekładach, zamiast wyrazu "sprawiedliwości" użyte jest słowo "usprawiedliwienia" przez co łatwiej jest zrozumieć ten tekst. Sprawiedliwość bożą możemy podzielić na dwie konsekwencje: życie i brak życia. Sprawiedliwość życie polega na tym, że Jezus uznaje za sprawiedliwe obdarzyć nas łaską zbawienia. Wziął na siebie nasz grzech, cierpiał za nas i w Jego oczach sprawiedliwym jest by nawróconą osobę przyjąć do siebie, inaczej Jego śmierć byłaby daremna, niesprawiedliwym by było by Bóg cierpiał za nas i nie mógł nas zabrać. Sprawiedliwość brak życia polega na tym, że ci którzy nie wybrali Boga, nie dostępują łaski zbawienia, był to ich świadomy wybór i to również jest sprawiedliwe. Wybrać Boga to nie tylko wypowiedzenie słów, czy chodzenie do kościoła ale nasze serce, to czym kierujemy się w życiu.

(29) Niech będą wymazani z księgi życia, A ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani! 

Koniec bezbożników jest tylko jeden - brak życia, czyli śmierć wieczna. Jezus nie zbawi tych, którzy nie oddadzą Jemu swojego serca. Niebo jak i odrodzona ziemia musi być miejscem czystym, by zło nigdy więcej nie powróciło.

Rafał Kosowski - Dzień, w którym upadł Kanaan

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Przedstawię dzisiaj trzytomową epicką sagę, którą czytałem a bardzo mi się spodobała. Na wstępie zaznaczam, że nie znam autora oraz nie mam żadnych powiązań z wydawnictwem, po prostu uważam, że warto dzielić się ciekawymi książkami.

Trylogia "Dzień, w którym upadł Kanaan" składa się z III tomów: "Perła", "Qedesha" oraz "Wybrana". Akcja rozpoczyna się nim Izraelici weszli do ziemi obiecanej. Są to książki przygodowe z wymyśloną fabułą, ale wzorujące się na Biblii. Wydarzenie przedstawione w trylogii mogły mieć miejsce, choć są to tylko domysły, tak jakbyśmy opisywali szczegółowe wydarzenia z życia Jozuego nie znając ich, jednak trzymając się tego co podaje Pismo Święte.

Perła - znajdziemy tutaj głównie opis opis kultury panującej na terenach Kanaanu, autor nie boi się opisywać krwawego składania ofiar w tym z dzieci, demonów panujących nad ludźmi, magów korzystających z sił ciemności, czy interwencji sił niebiańskich w walce ze złem. Na tle tego wszystkiego śledzimy losy królowej Aberes, której życie zaczyna coraz bardziej się komplikować. Śledzimy również los czarnego charakteru Hetammu, który jest doskonałym wojownikiem. Najciekawszy był dla mnie opis walki w której brała udział najlepsza armia Kanaanu z doborową armią Egiptu. O Izraelu mamy znikome wzmianki, głównie o tym że tułają się bez celu po pustyni.

Qedesha - Aberes uciekła przed mężem i trafiła do Jerycha, zmieniając jednocześnie imię. Widzimy straszne zepsucie jakie panuje w mieście oraz jak negatywnie wpłynęło ono na główną bohaterkę, która mimo ciężaru jaki ją otaczał do końca nie upadła, ciągle trzymając w sercu nadzieję na lepszą przyszłość, gardząc jednocześnie tym co robi. Jest tu więcej akcji niż w części pierwszej, pokazane jest zdobycie Jerycha, to jak czuli się mieszkańcy gdy przez kilka kolejnych dni obserwowali zza murów pochód ze Świętą Arką. Na koniec stopniowo akcja przenosi się do obozu narodu wybranego. I tu kolejny raz najbardziej w pamięci utkwił mi opis w którym zobaczymy jak przebiegło starcie z tajną armią Kanaanu.

Wybrana - Aberes trafia do obozu Izraelitów. Kim jest Aberes w Piśmie Świętym nie zdradzę, ale osoby które czytały Księgi Mojżeszowe bez problemu powinny ją zidentyfikować. W tej części akcja dzieje się głównie w obozie izraelskim, dzięki czemu możemy lepiej poznać jakie panowały wtedy obyczaje. Aberes ma problemy ze zrozumieniem dlaczego Bóg kazał zniszczyć całe miasto, wraz z kobietami i dziećmi. W książce znajdziemy sensowne i dobre wytłumaczenie.  Pokazany jest również atak na Ai, powody przegranej, chytry plan Gibeonu w celu zawarcia rozejmu. Nie jest inaczej również w tej części, najmocniejszym rozdziałem by ten, w którym przenosimy się do czasów końca, gdy demony wraz z upadłymi ludźmi, ustawiają się w szyku bojowym by zaatakować Nowe Święte Miasto Jeruzalem a przemawia do nich Lucyfer, którego występ przerwany zostaje przez Stwórcę.

Link do wydawnictwa