Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

Błogosławiony kto pochwyci i roztrzaska niemowlęta twoje o skałę

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Psalm 137.8-9 "Córko babilońska, pustoszycielko! Błogosławiony, kto ci odpłaci to, coś nam wyrządziła! Błogosławiony, kto pochwyci I roztrzaska niemowlęta twoje o skałę." (Biblia Warszawska)

Psalm 137.8-9 "Córo Babilonu, niszczycielko, szczęśliwy, kto ci odpłaci za zło, jakie nam wyrządziłaś! Szczęśliwy, kto schwyci i rozbije o skałę twoje dzieci." (Biblia Tysiąclecia)

Powyższe dwa zdania są jednymi z wielu, które dowodzą temu, że Pismo Święte nie boi się używać mocnych słów w tym również takich, które dla wielu stawiają Boga w niekorzystnym świetle. Jak to możliwe, że szczęśliwym ma być ten kto zabije dzieci ?

Babilon w Piśmie Świętym przedstawiony jest jako siedlisko zła. To z niego wywodziło się wiele pogańskich i szatańskich wierzeń. Jest symbolem Szatana i występuje w wielu księgach Pisma Świętego również w Księdze Objawienia (Apokalipsa) jako przeciwnik ludu bożego.

Nie da się ukryć, że gdy Izrael wystąpił przeciwko swojemu Stwórcy, odrzucając Jego pomoc, Bóg wydał ich w ręce Babilończyków. Nie znaczy to, że Bóg chciał by Babilon zniszczył Izrael, po prostu przestał ich ochraniać, spotkało ich to na co zasłużyli, to do czego dążyli czyli samozagłady. To, że Babilon najechał na Izrael nie usprawiedliwiało jego nienawiści i bezlitosnego traktowania więźniów. Dajmy prosty przykład:

Idziesz ulicą i zostałeś zaatakowany przez wredną bandę mężczyzn i kobiet. W tym samym czasie obok przechodziła inna banda, która prowadziła z nimi tzw. wojnę. Ci którzy zaatakowali ciebie sami zostali zaatakowani i potraktowani w bestialski sposób tj: odcięto im nogi, zgwałcono i zamordowano kobiety, wyrwano uszy. Ty podczas tej walki bezpiecznie uciekłeś. Czy ci co zaatakowali twoich niedoszłych oprawców stali się twoimi wybawicielami ? W pewnym sensie tak, gdyby nie oni, to co spotkało ich zrobili by tobie. Osoba wierząca mogłaby powiedzieć, że Bóg ją uratował, kierując dziką bandę tą a nie inną drogą. Czy to, że ciebie uratowali od niechybnej śmierci, usprawiedliwia ich zachowanie ? Czy zasługują na pochwałę, że dzięki nim żyjesz, czy na potępianie za to jak postąpili z przeciwnikiem ? Czy Bóg jest winny temu, że oni tak postąpili ?

Tak samo jest z Babilonem, pomimo że swoim atakiem zniszczyli Izrael nie jest im wybaczone to z jaką zawziętością i mściwością pomordowali pokonanych. Ten który pokona tak okrutny naród przyczyni się do zniszczenia zła i dlatego użyto słowa, że jest to szczęście.

 

O ile pierwszy werset można łatwo wytłumaczyć, trudność może sprawiać ten drugi, dlatego do lepszego zrozumienia tematu polecam przeczytać artykuły: Dlaczego małe dzieci umierają ? oraz Dlaczego w modlitwach i psalmach występują przekleństwa i złorzeczenia.

Postawmy sprawę jasno: dzieci które by się wychowały w Babilonie, stałyby się tak samo okrutne jak ich rodzice. Oczywiście od reguły są wyjątki, ale jak wiemy wyjątek potwierdza regułę. Wydaje się to okrutne, ale śmierć dla tych dzieci jest błogosławieństwem. Dzięki temu, nie skalały swojego serca tymi samymi grzechami co ich rodzice. Jezus uczył (Ew. Mat. 19.14 "Zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie; albowiem do takich należy Królestwo Niebios" ), że dzieci dostąpią zbawienia. Lepiej dla nich było żyć i być potępionym czy umrzeć za młodu i żyć wiecznie ? Nie oznacza to, że jesteśmy z góry skazani na potępieni bo urodziliśmy się w takim a nie innym środowisku. Od nas zależy jak będziemy mieć zabrudzone nasze sumienie, patrząc jednak na nasz świat, nie łatwo się domyślić, że bez względu gdzie się mieszka i tak przeważnie ludzie nie postępują sprawiedliwie a Boga znają tylko z nazwy i na święta, nigdy nawet nie kwapiąc się do tego by przeczytać księgę jaką nam zostawił.

Krótko mówiąc: gdyby owe małe dzieci z Babilonu nie zostały zabite, z biegiem czasu wyrosłyby, same zadawały ból, cierpienie i mordowały innych. Wierzymy również, że Pismo Święte jest natchnione a Bóg Najwyższy przewyższa nas mądrością i rozumem tak, że względem Niego jesteśmy jak marna plama. Wynika z tego, że problem ze zrozumieniem leży w nas samych a nie w zawartych zdaniach.

Możliwa jest jeszcze inna interpretacja powyższych zdań, jednak uznał bym ją jako drugi obraz, tzn. jedno i drugie jest prawdziwe z tym, że odnoszą się do innych okresów i wzajemnie nie wykluczają. Jednym z takich przykładów są słowa Jezusa gdy mówił o zbliżającym się zniszczeniu Jerozolimy, a jednocześnie zapowiadał czasy końca.

Psalmy są poezją, a jak to bywa w poezji słowa nie zawsze oddają rzeczywistość np.: radosny poranek. Czy poranek ma jakieś uczucia by być radosnym ? Wersety te, mogą przedstawiać czasy końca, w których Bóg niszczy Szatana (demon przedstawiony jest tutaj jako Babilon) oraz jego naśladowców, tudzież jego zwodnicze praktyki (przedstawione jako dzieci). Skałą w tym przypadku jest Jezus a błogosławionym Bóg.

Wtedy zdanie by brzmiało mniej więcej tak: Szatanie, niszczycielu, Błogosławiony Bóg, który odpłaci ci za zło jaki wyrządziłeś. Błogosławiony Bóg, który zniszczy twoich naśladowców.

Nie powinniśmy odrzucać wcześniejszej interpretacji na rzecz tej, w imię miłości do bliźniego. Przeczą temu słowa zawarte w w Księdze Izajasza 13.16, jest tam zawarte proroctwo które jak wiemy już się wypełniło.

Bezstresowe wychowywanie dzieci w Biblii

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Bezstresowe wychowywanie dzieci w Piśmie Świętym

Dzieci o których jest mowa w artykule nie dotyczy maluszków nieodróżniających dobra od zła, ale dzieci i młodzież mających świadomość że czyni źle.

Czy bezstresowe wychowywanie jest dobre ? Co Pismo Święte mówi na temat kar cielesnych dla dzieci ? Niejednym odpowiedź może wydawać się zaskakująca, ale Biblia nie ma nic przeciwko temu by stosować kary cielesna dla synów. Świadczą o tym m.in. słowa:

Ks. Przysłów 3:12  "Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna."

Ks. Przysłów 13:1 "Mądry syn lubi karność, lecz szyderca nie słucha karcenia."

Ks. Przysłów 13:24 "Kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi swojego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu."

Ks. Przysłów 19:18 "Ćwicz swego syna, póki jeszcze jest nadzieja; lecz nie unoś się przy tym, aby nie spowodować jego śmierci."

Ks. Przysłów 22:15 "Głupota tkwi w sercu młodzieńca, lecz rózga karności wypędza ją stamtąd."

Ks. Przysłów 23.13-14 "Nie szczędź chłopcu karcenia; jeżeli go uderzysz rózgą, nie umrze.  Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych."

Ks. Przysłów 29.15 "Rózga i karcenie dają mądrość, lecz nieposłuszny chłopiec przynosi wstyd swojej matce."

Ks. Przysłów 29:17 "Karć swojego syna, a oszczędzi ci niepokoju i sprawi rozkosz twojej duszy."

Jak widzimy bezstresowe wychowywanie dzieci nie miało miejsca, jest to wymysł typowo ludzki, który doprowadził do tego, że życie na ziemi staje się coraz bardziej rozwiązłe. Już w przedszkolach i pierwszej klasie, maluchy lekceważąco odzywają się do wychowawców i nauczycieli. Skoro robią to za młodu, co będzie gdy dorosną ? To na rodzicach spoczywa obowiązek dobrego wychowywania. Czasem same słowa nie wystarczą. Oczywiście wszystko ma swoje granice, tak samo jak kary cielesne. Bicie do krwi, mocnych siniaków czy znęcanie się mija się z celem i rzekome wychowywanie zamienia się w znęcanie, lub wyładowywanie złości a nie taki był cel powyższych cytatów. Biblia mówi by kary cielesne stosować z głową i nie ograniczać się tylko do nich, a stosować je wtedy gdy nie pomagają inne formy napomnień. Wg Pisma Świętego najpierw powinno się rozmawiać, strofować, upominać, a gdy to nie pomaga sięgnąć po karę cielesną, jako ostatni środek wychowawczy. Módl się do Boga, by dał mądrość w wychowywaniu, aby swoją mocą, miłością wpływał na dziecko a z pewnością otrzymacie stosowną pomoc. Kup Biblię dla dziecka, i czytaj mu na głos, od małego ucz go o Stwórcy. Wspólna modlitwa to już rzadkość ale bądź pewny, że mocno i pozytywnie wpływa na psychikę dziecka.

Komentarz Biblijny do Starego Testamentu - William MacDonald tak komentuje Ks. Przysłów 23.13-14:
"Gdy pozwalamy dziecku robić, co mu się żywnie podoba, wcale nie okazujemy mu dobroci. Biblia nie pochwala pobłażliwości, ale zachęca do karcenia rózgą, obiecując, że dziecko nie umrze. Może to oznaczać, że lanie nie doprowadzi do jego śmierci, ale też, że właśnie ratuje go przed przedwczesną i głupią śmiercią. Wyrwie jego duszę z Szeolu (BT).
Zamiast ukarać swoich synów, Heli napomniał ich łagodnym: "Czemu dopuszczacie się tych rzeczy?" (1 Księga Samuela 2.22-25). Okazał pobłażliwość, która przywiodła do upadku jego dom, kapłaństwo i cały naród.
Dawid również nie wykazał się w dziedzinie dyscypliny rodzicielskiej. Nie chciał skrzywdzić Adoniasza, karząc go (1 Księga Królewska 1.6). Po dwóch zdradzieckich próbach przejęcia tronu Adoniasz zginął z ręki Salomona."

Czytając Pismo Święte natkniesz się wielokrotnie na teksty w których przeczytasz jak Bóg karci i smaga rózgą swoje dzieci (czyli również nas dorosłych) w celach wychowawczych, np:.

2 Ks. Samuela 7.14-15 "Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem; gdy zgrzeszy, ukarzę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich, lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie."

 

Przeciwnicy kar cielesnych (przeważnie są to ci, którzy nawet nie przeczytali Pisma Świętego) oponują, że Bóg nie może zachęcać do takich kar. Ci co nie przeczytali Biblii nie powinni się nawet wypowiadać na temat tego, czy Bóg to pochwala czy nie, bo skoro nie przeczytali Świętej Księgi, to nie poznali Boga Biblijnego by Go dobrze zrozumieć. Jesteśmy ludźmi, którzy grzeszą, a jednym ze sposób by wywrzeć na nas posłuszeństwo i sprowadzić na właściwą drogę są kary cielesne, stosowane oczywiście z umiarem i rozumem tak by odbiorca zrozumiał ich sens.

Mogą się również podnieść głosy, że powyższe wersety pochodzą tylko ze Starego Testamentu. Dla nich poniżej zamieszczam przykładowe wersety z Nowego Testamentu:

Apokalipsa 3.19 "Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i upamiętaj się."

List do Hebrajczyków 12.5-11 "i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów: Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza; bo kogo Pan miłuje, tego karze, i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami; bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, tedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto, szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali; czy nie daleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne, później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni."

 

Bóg cudów - jak zbudowany jest świat

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Bóg cudów - film

Zapraszam do obejrzenia wspaniałego filmu w którym zobaczysz jak zbudowany jest otaczający nas świat

 

Bóg cudów - film

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zapraszam do obejrzenia wspaniałego filmu w którym zobaczysz jak zbudowany jest otaczający nas świat

 

 

Todd White - uzdrawianie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Filmik nie najlepszej jakości, ale pokazujący jak można bez skrępowania głosić Jezusa nieznajomym. 

 

To czy w Polsce też można spotkać takich ludzi nie wiem. Na pomorzu działa grupa, która wychodzi na ulice i modli się o uzdrowienie, jednak osobiście nigdy nie uczestniczyłem w takim wydarzeniu, ale całym sercem pochwalam takie akcje i osobiście wierzę że kościół uliczny bardziej zbliża ludzi do Boga niż te murowane, które mają pychę: "jedynie nasz kościół głosi prawdę a inne kościoły żyją w błędzie".

http://jadlodajnia.org/kosciol-uliczny-w-gdansku <- nowe okno

 

Psalm 139 - wszechobecność Boga i nienawiść Dawida do wrogów Pana

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Psalm 139 jest na tyle bogaty, że na jego podstawie można by napisać wiele artykułów o różnych zagadnieniach. Psalm ten dzieli się na cztery części:

1. Część pierwsza - Wszechwiedza, mądrość Boga nie zna granic.

(1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.Panie, zbadałeś mnie i znasz.
(2) Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję,Rozumiesz myśl moją z daleka.
(3) Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek,Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich.
(4) Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim,A Ty, Panie, już znasz je całe.
(5) Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu I kładziesz na mnie rękę swoją.
(6) Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza,Zbyt wzniosła, bym ją pojął.

Czytaj więcej: Psalm 139 - wszechobecność Boga i nienawiść Dawida do wrogów Pana