Blog religijny - komentarz - interpretacja - znaczenie

Witamy

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Witamy ponownie na www.biblia-bog.pl. Strona została reaktywowana, po zamknięciu w 2012 roku.

Znajdziesz tutaj ciekawe artykuły, które mamy nadzieję odpowiedzą na wiele pytań oraz pomogą tobie zbliżyć się do Boga.

Pragniemy by celem każdego człowieka była droga która poprowadzi do nieba, by spotkać Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego oraz zachować życie wieczne. Choć nie zawsze jest nam łatwo i bywają chwile gdy mamy zwątpienia, załamania i depresje to możemy być pewni że Pan Bóg jest zawsze z nami i obiecał, że nas nie opuści. Otwarcie swojego serca dla Boga pomaga nam przezwyciężać trudności i cieszyć się życiem. Tylko Bóg jest niezawodny i będzie nas kochać bez względu na wszystko.

Łaska Jezusa Chrystusa niezbędna jest nam do zbawienia. Sama miłość Boża nie daje nam gwarancji życia w niebie. Do tego potrzebna jest też nasza chęć czynienia dobra, miłości do Boga i bliźniego.

Kim dla nas jest Bóg Ojciec ? Jakie i kiedy zostały napisane przepowiednie zapowiadające przyjście Jezusa Chrystusa ? Jakie dary daje człowiekowi Duch Święty ? Co stanie się z osobami które, odrzucają Boga, wyrządzają krzywdę innym ? Jak powstawało Pismo Święte ? Kiedy Bóg wysłuchuje naszych modlitw ? Co Biblia mówi o końcu świata ? Jakie przepowiednie znajdują się w Piśmie Świętym ? Dlaczego cierpimy ? Czy dinozaury żyły razem z ludźmi ? Jakie są zalety i wady wegetarianizmu ? Na te oraz inne pytania znajdziesz odpowiedzi na naszych stronach.

Na początek przywrócimy artykuły które zostały zachowane z poprzedniej wersji strony www.biblia-bog.pl

Ewangelia Jana 3.16 "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."

Ewangelia Jana 14.15 "Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie."

 List do Galacjan 5.22-23 "Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość."