Dlaczego w modlitwach i psalmach występują przekleństwa i złorzeczenia

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W Piśmie Świętym niejednokrotnie natkniemy się na wersety w których autor przeklina bezbożnych i modli się o ich wytępienie. Wśród psalmów prym wiedzie Psalm 109, w którym czytamy m.in.:

"(6) Wyznacz mu na wroga bezbożnika, A oskarżyciel niech stanie po jego prawicy! (7) Gdy sądzić go będą, niech wyjdzie skazany, A modlitwa jego niech mu będzie poczytana za grzech! (8) Niech dni jego będą krótkie, A urząd jego niech inny weźmie! (9) Niech będą sierotami dzieci jego, A żona jego wdową! (10) Niech się tułają dzieci jego i żebrzą. Niech będą wypędzone ze swych spustoszonych domów! (11) Niech lichwiarz czyha na całe jego mienie, A obcy niech rozgrabią owoc jego pracy! (12) Bodajby nie miał nikogo, Kto by mu okazał życzliwość,Ani takiego, kto by się zlitował nad sierotami jego! (13) Potomstwo jego niech będzie skazane na zagładę, Imię jego niech wygaśnie w drugim pokoleniu! (14) Niech Pan pamięta o winie ojców jego, A grzech matki jego niechaj nie będzie zgładzony! (15) Niech będą zawsze przed Panem I niechaj wytępi z ziemi pamięć o nich! (16) Bo nie pamiętał o okazywaniu miłosierdzia, Ale prześladował nędzarza i biedaka I człowieka utrapionego chciał zabić. (17) Umiłował przekleństwo - niech ono nań spadnie!Nie chciał błogosławieństwa - niech będzie dalekie od niego! (18) Przyoblókł się w przekleństwo jak w szatę, Niech więc wejdzie ono jak woda we wnętrzności jego I jak oliwa w kości jego! (19) Niech mu ono będzie jak szata, która go okrywa, I jak pas, który go zawsze opasuje! (20) Taka niech będzie zapłata Pana dla tych, którzy mnie oskarżają I źle o mnie mówią! "

Jak pogodzić powyższe słowa z duchem przebaczenia i miłości ? Interpretacji jest kilka, podam te główne:

1. Dawid pisał jako pomazaniec Boży miał prawo do sądzenia grzeszników - nie wszystkie modlitwy i psalmy były pisane przez Dawida, więc ta interpretacja wydaje mi się całkowicie nietrafiona.

2. Są to zapisane myśli psalmisty, które pokazują że stale jesteśmy grzesznikami - to również do mnie nie przemawia, bo interpretacja ta nie bardzo pasuje do innych modlitw w Starym Testamencie a już w szczególności do czasów końca opisanych w Apokalipsie.

3. Izrael jako naród wybrany musiał przeciwstawiać się wszystkim wrogom Boga a tacy byli owi bezbożnicy. By ukrócić życie wrogów Boga, należało ich wytępić by zło nie rozprzestrzeniało się pośród narodu wybranego.

Interpretacja 4 przemawia do mnie najbardziej, jednakże swoją własną przedstawiłem w punkcie 5.

 

4. Przekleństwa wyrażają ducha, który był stosowany dla Żyda pod prawem, ale nie jest odpowiedni dla chrześcijanina żyjącego pod łaską Jezusa. Wydają nam się one surowe bo patrzymy na nie z perspektywy nowotestamentowej zaś Dawid i osoby żyjące przed Jezusem nie miały Nowego Testamentu. Włączenie rodziny do sądu wydaje nam się skrajnością, ale należy pamiętać że Bóg ostrzegał naród co stanie się gdy ojcowie będą grzeszyć: 2 Mojżeszowa 20.5, 34.7, 4 Mojżeszowa 14.18, 5 Mojżeszowa 5.9. Chcemy czy nie, swoim życiem oddziałujemy na innych a w szczególności na najbliższych. Dzieci bezbożników, wychowywane w takiej rodzinie z reguły również zostają bezbożnikami, ale nie jest to zasadą, każdy ma wolną wolą i jak chce może wybrać Boga, problem w tym, że takie osoby nie mają pragnienia by iść za Bogiem. Obecnie żyjemy w czasach przebaczania i miłości ale gdy nadejdą dni apokalipsy, psalmy przekleństwa nabiorą ponownie swojej mocy. W Księdze Objawienia pełno jest słów przedstawiających zło jakie zapanuje na tym świecie. Przekleństwa w psalmach w jakimś stopniu przygotowuje nasze serca by doceniały śmierć Jezusa Chrystusa, który poniósł na swoim ciele wszelkie przekleństwo byśmy my byli od niego uwolnieni.

5. Przekleństwa nie są wypowiadane po złości ale w imię sprawiedliwości. Psalmista ma dosyć złych ludzi którzy go otaczają, nie widzi dla nich nadziei, ich serca są tak przesiąknięte złem, że jedyną dla nich zapłatą jest sprawiedliwość czyli pozbawienie ochrony bożej co wiąże się z wydaniem ich siły ciemności. Skoro bezbożnicy gardzą Bogiem i Jego zasadami, niech Bóg ich więcej nie ochrania przed demonami, dostaną to na co zasługują. Na początku psalmu czytamy: "(4) Oskarżają mnie za miłość moją, Chociaż ja się za nich modlę. (5) Oddają mi złem za dobre, A nienawidzą za miłość moją." jak Dawid modlił się za tych ludzi. Nie w każdym psalmie i przekleństwie w Biblii przeczytamy o poprzedzającej modlitwie za grzeszników ale znając ducha miłości powinniśmy wiedzieć, że takie były wypowiadane, choć niekoniecznie musi być o tym wzmianka w danym rozdziale. Co zrobić z ludźmi za których się modlisz a oni dalej wyrządzają zło ? Dawid ma już dość, miłość nie pomogła, niech więc ich opuści. Jako społeczeństwo musimy bronić się przed złem, stworzyliśmy prawo karne a i to dla wielu nie jest powodem by nie popełniać przestępstwa. Jeśli przekleństwa połączymy z tym co czeka bezbożników przed ponownym przyjściem Jezusa Chrystusa staną się one sprawiedliwością a nie złorzeczeniem.

Problem stanowi interpretacją słów wypowiadanych w stronę dzieci bezbożników. Zauważmy, że wcześniej wskazana jest wina ojca i matki, "((14) Niech Pan pamięta o winie ojców jego, A grzech matki jego niechaj nie będzie zgładzony!")  co oznacza że taka osoba wychowana została w zdemoralizowanej rodzinie. Bóg jest dla każdego, również dla dzieci bezbożników, jednak nieodpowiednie wychowywanie ma duży wpływ na przyszłe życie dziecka. Jeśli nie będzie ono miało odpowiednich wewnętrznych motywacji by przeciwstawić się złu, również zostanie potępione. To że żyjesz w bezbożnej rodzinie, nie oznacza że Bóg ciebie nie wyratuje, wystarczy Go o to poprosić. Psalmista słowa przekleństwa kieruje w stronę dzieci, bo nie chce by wyrosły one na takich samych łotrów, lepiej dla nich by umarły za młodu niż swoim podłym zachowaniem zatruwały życie innym. Słowa te nie są skierowane do dzieci, które pomimo trudnej sytuacji będą miały serce skierowane w stronę Boga, te Bóg z pewnością ochroni przed zepsuciem moralnym.