Ewangelia Łukasza 15.1-7 "A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo: Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu i nie idzie za zagubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę! Powiadam wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania."

Kim jest pasterz ?

Pasterz poszedł szukać zagubionej owcy tak długo aż ją odnalazł. Po odnalezieniu raduje się, bo uratował owcę. Pasterzem jest Jezus. Jezus przyszedł na ziemię by nas uratować, oddał za nas swoje życie. Jego życie jest dla nas przykładem, stał się naszym Pasterzem a my Jego owcami.

 

Kim jest owca ?

Tutaj odpowiedź jest prosta, Pismo Święte podaje "Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta". Owca odłączając się od stada będącego na pustkowiu wie, że potrzebuje Pasterza. Owcą jest grzesznik, który się upamiętał. Osoby, które nie są zadufane w sobie, wiedzą, że zbawienie pochodzi od Boga i tylko łaska Jezusa może je nam ofiarować. Zagubiona owca upamiętała się, przez co w niebie jest radość z nawróconego grzesznika.

 

Kim jest 99 owiec ?

Owce zostały pozostawione przez Pasterza na pustkowiu. Nie ma tam zielonych łąk, prędzej czy później owca bez opieki znajdująca się na pustym polu zginie. Pasterz po znalezieniu zagubionej owcy, nie powrócił do stada ale poszedł do domu. Owce pomimo tak niekorzystnego położenia, dalej uważają że są w bezpiecznym miejscu. 99 owiec to ludzie, którzy odrzucają Jezusa. Sprawiedliwość oznacza osoby pokroju faryzeuszy, uczonych w Piśmie, którzy na zewnątrz przedstawiają się w korzystnym świetle, ale ich serca są zepsute. Człowiek sam siebie nie może zbawić, każdy z nas potrzebuje do tego Pana. 99 grzeszników, żyje w obłudzie, nie ukorzyło się przed Panem, są zbyt dumni by przyznać że są grzesznikami potrzebującymi Stwórcy.