Zwierzęta mimo, że nie sprowadziły grzechu na ziemię, zostały tak samo jak ludzie dotknięte cierpieniem. Dlaczego muszą znosić tyle zła, mimo że nie ponoszą winy za grzech ?

Spójrzmy na przykład na poniższe wersety:

Księga Jeremiasza 7.20 "Dlatego to mówi Pan: Oto się żar gniewu mojego rozlewa na to miejsce, na ludzi i na zwierzęta, na drzewa polne i na owoce ziemi - płonie i nie zagaśnie."

Księga Jeremiasza 12.4 "Dokądże będzie pogrążona w żałobie ziemia, a trawa na każdym polu wysuszona? Na skutek przewrotności jej mieszkańców wyginęły zwierzęta i ptaki. Myślą bowiem: Bóg nie widzi naszych dróg."

Księga Jeremiasza 14.5-6 "Nawet łania rodzi na polu i opuszcza swoje małe, bo nie ma trawy. Dzikie zaś osły stoją na pagórkach, chwytają powietrze jak szakale; ich oczy mętnieją, bo braknie paszy."

Pierwsza Księga Mojżeszowa 7.21-23 " I wyginęło wszelkie ciało poruszające się na ziemi: ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzające po ziemi, i wszyscy ludzie. Wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie życia, wszystko, co było na suchym lądzie, pomarło. Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydła, aż do płazów i ptactwa niebios; to wszystko zostało zgładzone z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce."

Jak czytamy powyżej, Bóg także zsyłał na zwierzęta cierpienie i śmierć. Samo składanie ofiar ze zwierząt na ołtarzu dla Pana, powodowało uśmiercanie dużej ilości zwierząt. Dlaczego ofiary składano ze zwierząt a nie roślin ?

Mówiąc w wielkim skrócie, zwierzęta cierpią z powodu grzechu ludzkiego, tak jak małe niewinne dzieci cierpią z powodu grzechu, który panuje na tym świecie. Pójdźmy na sam początek Pisma Świętego, gdzie czytamy.

Pierwsza Księga Mojżeszowa 1.28-30 "I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! Potem rzekł Bóg: Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie: niech będzie dla was pokarmem! Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios, i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało."

Bóg stwarzając człowieka, postawił go wyżej od zwierząt, które urozmaicały piękny krajobraz Edenu. Bardzo wyraźnie widać, iż jedynym pokarmem jaki wtedy obowiązywał, były rośliny, nawet wszystkie zwierzęta żywiły się roślinami. Nie można było jeść mięsa, ponieważ wtedy ziemia nie była skażona grzechem, a tym samym nie było śmierci, ludzie oraz zwierzęta byli nieśmiertelni. Powyższe wersety wskazują, że zwierzęta przed upadkiem człowieka, były w pełni bezpieczne.

Przeczytaj rozdział 3, Pierwszej Księgi Mojżeszowej i zobacz jakie skutki przyniosło dla ziemi oraz jej wszystkich mieszkańców, nieposłuszeństwo pierwszych ludzi względem Boga. Wraz z upadkiem Adama i Ewy, na świat przyszedł grzech, cierpienie i śmierć. Nie wiemy czy dziś tzw. zwierzęta drapieżne od razu stały się mięsożerne, czy następowało to stopniowo. Warto natomiast zwrócić uwagę, że na początku śmierć z pewnością najpierw dotknęła zwierząt (np. ofiara Abla) a dopiero potem człowieka.

Czasem można usłyszeć, że skoro zgrzeszył człowiek, to niech cierpi tylko człowiek, a zwierzęta żyją w spokoju. Niestety ale nie jest to możliwe, Szatan który panuje nad ziemią, cierpieniem dotyka wszystko co żyje. Wyobraź sobie czasy obecne, w którym zwierzęta na ziemi, żyją bezpiecznie obok ludzi. Na dzień dzisiejszy jest to utopia, nierealne, by coś takiego miało miejsce, zwierzęta musiałyby mieć swoją własną planetę. Jesteśmy tak niedobrzy, że swoim postępowaniem niszczymy wszystko co nas otacza. Nie wiemy również, jak Szatan wpływa na umysł/instynkt zwierząt. Skoro skusił człowieka, który jest zdecydowanie mądrzejszy od zwierząt, to jaki wpływ ma na nie ?

Składanie zwierząt na ołtarzu, było symboliczną zapłatą za grzech, uczyło że konsekwencją grzeszenia jest śmierć i cierpienie. Krew to życie, przelanie krwi zwierzęcia na ołtarzu wskazywało, że grzech jest tak zły, iż nie można było pozostawić go bez żadnej reakcji. Zabijanie niewinnych zwierząt i przelewanie ich krwi, było również zapowiedzią ofiary Jezusa. Krew i śmierć Syna Bożego Jezusa Chrystusa, który ofiarowując swoje życie za nasze grzechy, spowodował, że nie potrzeba już składać krwawych ofiar.

Podsumowując: zwierzęta cierpią przez ludzi, naszą wolną wolę, którą wykorzystujemy w złych celach.

Z utęsknieniem czekam, gdy ludzie będą tak dobrze porozumiewać się ze zwierzętami:

 

zdj. https://www.flickr.com/photos/emyanmei/8187397815/