Dlaczego Mojżesz i Aaron nie weszli do ziemi obiecanej

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dlaczego Mojżesz został ukarany
i nie wszedł do ziemi obiecanej

Pierwsze wylanie wody ze skały: Druga Księga Mojżeszowa 17.1-7 "I wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Syn i szli od postoju do postoju. I rozłożyli się obozem w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc: Dajcie nam wody do picia! Mojżesz im odpowiedział: Dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana? Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc: Czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze, i dobytek nasz o śmierć z pragnienia? I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc: Co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. I rzekł Pan do Mojżesza: Przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku ze starszych Izraela. Weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil, i idź! Oto Ja stanę przed tobą na skale, tam, na Horebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda, i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc: Czy jest Pan pośród nas, czy nie?"

Drugie wylanie wody ze skały, następujące 40 lat po pierwszym wylaniu: Czwarta Księga Mojżeszowa 20.1-13 czytamy: "W pierwszym miesiącu przyszli synowie izraelscy, cały zbór, na pustynię Syn. Lud zamieszkał w Kadesz. Tam umarła Miriam i tam została pogrzebana. Lecz zbór nie miał wody; zebrali się więc przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi.  I kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc: Obyśmy to byli pomarli wtedy, gdy nasi bracia pomarli przed Panem! Dlaczego przywiedliście zgromadzenie Pana na pustynię? Czy dlatego, abyśmy tu pomarli, my i nasze bydło? I dlaczego to wyprowadziliście nas z Egiptu, czy dlatego, aby nas przywieść na to nędzne miejsce, gdzie nie ma zboża, fig, winorośli i jabłek granatu, a zwłaszcza nie ma wody do picia? Mojżesz i Aaron odeszli sprzed zgromadzenia, skierowali się ku wejściu do Namiotu Zgromadzenia, upadli na swoje twarze i wtedy ukazała się im chwała Pana. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Weź laskę i zgromadź zbór, ty i Aaron, twój brat. Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napoisz zbór i ich bydło. Mojżesz wziął laskę sprzed oblicza Pana, jak mu Pan rozkazał. Zgromadzili tedy Mojżesz i Aaron zbór przed skałą. I rzekł do nich: Słuchajcie, przekorni! Czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I podniósł Mojżesz rękę swoją, i uderzył dwa razy swoją laską o skałę. Wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich bydło. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona: Ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. To są wody Meriba, gdzie kłócili się synowie izraelscy z Panem, a On okazał przez nie swoją świętość."

Skała z której 40 lat wcześniej wypłynęła woda opisana w Drugiej Księdze Mojżeszowej rozdziale 17 prawdopodobnie jest inną skałą niż ta o której mowa w powyższych wersetach. Mimo tego, że Izraelici wędrowali przez pustynię 40 lat i wymarli ci co wyszli z Egiptu to nowe pokolenie niewiele różniło się od poprzedniego. Wciąż słyszymy narzekania, brak wiary oraz agresję skierowaną w dwóch przywódców. Jest to tym bardziej dziwne bo naród ten widział cuda dokonane przez Boga (np. stale otrzymywali mannę i przepiórki z nieba), wiedzieli o zesłanych plagach na Egipt, przejściu przez morze i wielu innych wydarzeniach. Gdy patrzymy na to z boku czasami zadajemy sobie pytanie: "jak można być tak głupim, by nie wierzyć w ratunek boży po tym wszystkim co przeżyli i widzieli". A jednak nawet największe cuda nie sprawiły tego, by Izraelici okazywali należny Bogu szacunek, zamiast ufności pokazali niewiarę i brak wdzięczności.

Przed pierwszym  wytryśnięciem wody ze skały Mojżesz został prawie ukamienowany. Sytuacja się powtarza i przywódca ponownie obawia się tego, że lud będzie chciał go zabić. Podczas pierwszych wydarzeń, polecenie wydane przez Boga zostało wykonane poprawnie. Cóż więc poszło nie tak, że Mojżesz wraz z Aaronem zasłużyli na to by nie wstąpić do ziemi obiecanej.

Słowa zapisane w Biblii nie muszą być wszystkimi jakie wypowiedział Mojżesz bo gdyby tak było to wszystkie dialogi i przypowieści Jezusa składałyby się z kilkunastu zdań. Dzieje zapisane w Piśmie Świętym przeważnie przedstawiane są w wielkim skrócie a co za tym idzie przemowa Mojżesza mogła być o wiele dłuższa. Nie widzimy natomiast słów wypowiadanych przez Aarona, występuje on tutaj jako osoba stojąca z boku a to właśnie Aaron przemawiał w Egipcie przed faraonem. Możemy więc się domyślać, że Aaron nie stał biernie ale również przemawiał lub robił coś niepoprawnego.

Przemowa Mojżesza do Izraelitów wskazuje na to, jakoby to on a nie Bóg był sprawcą wydobycia wody. Zamiast skierować słowa w stronę skały, używa laski i uderza nią dwa razy. Dlaczego dwa razy a nie raz i po co zapisano taki szczegół ? Dwukrotne uderzenie mówi nam to, że Mojżesz wiedział iż źle czyni, zwątpił, więc dla pewności użył jej dwukrotnie (możliwe jest też to, że Bóg po pierwszym uderzeniu nie wypuścił wody).

skała Mojżesz

Dlaczego Mojżesz nie zachował się tak jak nakazał tego Bóg ? Zamknij oczy i wyobraź sobie, że stoisz przed rozwścieczonym ludem, który chce ciebie ukamienować. W tym momencie wywierana jest na tobie ogromna presja, strach przychodzi automatycznie. Jak więc musiał się czuć Mojżesz z Aaronem gdy ludzie obarczali ich winą za wszelkie nieszczęście, otoczyli i byli bliscy by ich zabić? Z drugiej strony nie zapominajmy o tym, że Mojżesz miał doskonały kontakt z Bogiem, rozmawiał z nim w namiocie oraz na górze Synaj, mając Stworzyciela tak blisko siebie, nie powinien był ulegać Izraelitom. Pomimo tego, Mojżesz wydobywając wodę ze skały, uległ presji otoczenia, wybrał ludzkie a nie boże rozwiązanie. Jako przywódca powinien był zaufać Panu, być wzorem do naśladowania a nie uciekać do manipulacji celem wywyższenia siebie a nie Boga.

Nim ktoś jednak będzie chciał potępić Mojżesza, który tym razem nie postąpił słusznie warto by przypomniał sobie, że Mojżesz był bardzo skromnym człowiekiem i z pewnością mu nie dorówna (Czwarta Księga Mojżeszowa 12.3 "Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi.")

Przekleństwo wypowiadane przez kogoś kto stale przeklina nie robi na nas większego wrażenia. To samo wulgarne słowo ale wypowiedziane przez kogoś kto nigdy nie przeklinał zabrzmi całkiem inaczej i zwrócimy na to uwagę. Mojżesz stał się więc niejako zakładnikiem własnej wzorowej postawy i swym zachowaniem (nie wywyższył Boga ale siebie) musiał zgorszyć część Żydów. Dotychczas wywyższał Boga i to Jego wskazywał na sprawcę cudów, tym razem postąpił jednak inaczej i wywyższył siebie choć nie mógł sprawić by siłą swojej woli woda pojawiła się w skale. Ludność widząca przywódcę jako tego, który wydobył wodę mogła też uznać, że to on jest tym dobrym bo dał im wodę a Bóg złym bo nie chciał jej dać (pogląd o tym że Bóg jest zły trwa do dzisiaj bo jak Bóg może pozwalać na cierpienie  - wyjaśnienie w art. Dlaczego cierpimy). Grzech ten przypomina po części upadek Lucyfera, który wzniósł się w pychę i chciał być równy Bogu. Bóg potępiając dwóch przywódców wskazał na to jak bardzo jest ważne to, by nie przypisywać sobie chwały należnej Bogu tak jak chciał uczynić to Szatan, w przeciwnym razie doprowadzi to do naszego upadku. Mojżesz w przeciwieństwie do Szatana okazał skruchę i pogodził się z decyzją bożą.

Dlaczego wylanie wody ze skały w Meriba spowodowało, że Mojżesz i Aaron nie weszli do Kanaanu ?

Jeśli powyższe wyjaśnienie nie jest zadowalające to jest jeszcze druga odpowiedź, równie poprawna i przeważnie to ona jest przytaczana na zadane pytanie. Bóg nakazał by Mojżesz wziął kapłańską laskę Aarona czyli tą, która leżała w świętym namiocie. Mojżesz zamiast niej użył swojej. Wylanie wody ze skały było ważnym symbolem, który wskazywał na przyszłe wydarzenia. Skałą był Jezus a wylana woda to zesłanie Ducha Świętego podczas pięćdziesiątnicy. Mojżesz niewłaściwie ukazał bożą miłość, w tym dniu zabrakło mu zaufania do Pana a to na przywódcach spoczywało by uczyć ludzi właściwego zachowania.

Przy okazji zapraszam do obejrzenia filmu na którym przedstawione jest przejście Izraelitów przez morze oraz zobaczyć będziemy mogli skałę która prawdopodobnie jest tą z której wytrysnęła woda. Film został zamieszczony w artykule Dowody na wyjście Izraelitów z Egiptu i przejście przez morze.

Dodatkowo w tym artykule umieszczone zostały filmiki w języku obcym ale na nich również możemy zobaczyć tą samą skałę oraz ołtarz na pustyni.

 

 

 

Mojżesz - Aaron - woda ze skały - Horeb

jaki był powód tego że Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej - Kanaanu