Niech umarli grzebią umarłych swoich,
lecz ty idź i głoś Królestwo Boże

Ewangelia Mateusza 8.21-22

Biblia Warszawska: "A drugi z uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mojego. Ale Jezus rzekł mu: Pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich."

Biblia Tysiąclecia: " Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!"

Ewangelia Łukasza 9.59-60

Biblia Warszawska: "Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną! A ten rzekł: Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże."

Biblia Tysiąclecia: "Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!"

Słowa zawarte w powyższych wersetach wydawać się mogą bulwersujące, tym bardziej że w Starożytnym Izraelu z szacunkiem odnoszono się do zmarłych i na najstarszym synu spoczywał obowiązek pochowania ojca. Nic nie wiemy na temat ucznia, wiadomym jest że nie tylko apostołowie byli uczniami Jezusa, uznaje się że nie był to żaden z nich. Jedna z opinii twierdzi, że uczeń ten po uzyskanej odpowiedzi opuścił Chrystusa i zajął się w życiu przyziemnymi sprawami. Słowa Jezusa interpretowane są następująco:

1. Rok po pochowaniu ciała urządzano drugi pochówek, który polegał na złożeniu pozostałych kości w skrzyni i umieszczeniu jej w ścianie grobu. Możliwe że uczeń prosił o ponowny pochówek a co za tym idzie mogło być to związane z okresem oczekiwania pomiędzy pierwszym a drugim pogrzebem, a że nie jest nam znana data pierwszego pogrzebu czas ten mógł wynosić prawie rok. Interpretacja ta nie koliduje z poniższą jednak bardziej właściwą odpowiedzią jest ta poniżej.

2. Na pierwszym miejscu zawsze powinniśmy mieć Boga, żaden człowiek nie może być ponad Niego. Słowa Jezusa wskazują, że bez względu na to co dzieje się w naszym życiu, to Pan ma być najważniejszy i sprawy ziemskie jakkolwiek by były ważne nie mogą zasłaniać oblicza bożego. Być może uczeń ten miał z tym problem, pewnym natomiast jest że rodzina ucznia była martwa duchowo, użyte słowa sugerują że taki był również ojciec jednak nie możemy być tego pewni.

Gdybyś miał do wyboru, to co byś wybrał: pójść na pogrzeb ojca lub pomóc w ratowaniu upadłych ludzi u boku Jezusa? Smutek i żal mówi by pójść na pogrzeb jednak rozum podpowiada że ważniejsze jest głoszenie Królestwa Bożego będąc tak blisko Chrystusa. Osobom zmarłym już nie pomożemy, żyjącym jeszcze tak. Nauka Jezusa pomocna jest dla tych którzy w życiu stawiają człowieka ponad Boga, np. dla tzw. miłości wypierają się Pana bo osoba z którą się złączyli jest ateistą lub innego wyznania i to dla niej zmieniają swoją wiarę.

zdj. https://www.flickr.com/photos/paukrus/4459638202