I taka sama plaga jak tamta dotknie konie, muły, wielbłądy i osły, i wszelkie bydło, które będzie w tych obozach.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Czy Bóg zsyła nieszczęścia?

Księga Zachariasza 14.12-15: "A taka będzie plaga, jaką Pan dotknie wszystkie ludy, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi: ciało każdego, kto stoi jeszcze na nogach, będzie gnić, jego oczy będą gnić w oczodołach, a język zgnije w jego ustach. W owym dniu padnie na nich za sprawą Pana wielka trwoga, tak że jeden chwyci drugiego za rękę, a inny podniesie rękę przeciwko ręce drugiego. Nawet Juda będzie walczył w Jeruzalemie. I zostanie zebrane mienie wszystkich narodów wokoło, złoto i srebro oraz szaty w wielkiej ilości. I taka sama plaga jak tamta dotknie konie, muły, wielbłądy i osły, i wszelkie bydło, które będzie w tych obozach."

Księga Zachariasza to księga prorocza z której spora ilość proroctw została spełniona za czasów Jezusa, są w niej również zawarte proroctwa dotyczące czasów końca, a powyższe wersety się do nich zaliczają.

Dla lepszego zrozumienia zdania "I taka sama plaga jak tamta dotknie konie, muły, wielbłądy i osły, i wszelkie bydło, które będzie w tych obozach" należy przeczytać wersety od 12 do 14 (zamieszczone powyżej). W Piśmie Świętym gdy czytamy, że Bóg ukarze dany naród dla jego opamiętania za jego podłe postępowanie, przeważnie oznacza to, że to nie Bóg osobiście ukarze społeczeństwo ale uczyni to inny kraj. Przykładów takich wersetów można by mnożyć, przytoczmy trzy opisywane niedawno na naszej stronie:

Jeremiasza 50.13 "Z powodu gniewu Pana będzie nie zamieszkana i cała stanie się pustynią; ktokolwiek będzie przechodził koło Babilonu, będzie przejęty grozą i będzie świstał nad wszystkimi jego ciosami." - proroctwo to dotyczyło Babilonu. Czy Bóg spowodował zniszczenie Starożytnego Babilonu? Nie. Miasto zostało podbite przez Medo-Persję i stopniowo traciło na znaczeniu.

Księga Ezechiela 30.13: "Tak mówi Pan Bóg: Zniszczę bożki i położę kres bałwanom z Nof, i władcy w ziemi egipskiej nie będzie już odtąd. I ześlę trwogę na kraj egipski." - proroctwo to dotyczyło starożytnego miasta Memfis, byłą stolicę Egiptu. To nie Bóg zaatakował ów miasto ale zrobili to Babilończycy oraz Persowie a dzieła dokończył Aleksander Wielki zakładając Aleksandrię przez co miasto straciło na znaczeniu i po pewnym czasie opustoszało.

Księga Jeremiasza 7.20 "Biblia Warszawska: "Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto mój gniew zawzięty wyleje się na to miejsce, na ludzi i na bydło, na drzewa polne i na płody rolne - płonąć będzie i nie zgaśnie." - proroctwo o pierwszym zniszczeniu Jerozolimy. Czy Bóg zniszczył Jerozolimę? Nie, dokonali tego Babilończycy.


zdj. https://www.flickr.com/photos/ctbto/4926598654

Słowa typu: "z powodu gniewu Pana", "zniszczę bożki i położę kres", "gniew zawzięty wyleję", "plaga dotknie zwierzęta" itp. wskazują, że będą się dziać straszne rzeczy ale nie jest to równoznaczne z tym, że zniszczenie zostanie dokonane bezpośrednio z ręki Pana. Bóg widział oraz wiedział co nastąpi i nie przeszkodził temu, a ponieważ nie powstrzymał krwawych inwazji na okrutne narody uznano, że działo się to za przyzwoleniem Stwórcy, innymi słowy Pan cofnął na dany czas swoją tarczę ochronną i pozwolił ludziom czynić to co chcieli. To że kraje walczą między sobą a na świecie panuje zło nie jest celem bożym, jest to jednak wysoka cena jaką płacimy za wolną wolę. Poprzez swoją wolność możemy okazać prawdziwą miłość, niestety często okazujemy przez nią wrogość.

Nie wszystkie nieszczęścia jakie nas spotykają spowodowane są przez człowieka, Bóg również sprowadza nieszczęścia ale ku naszemu opamiętaniu lub ratowaniu niezdeprawowanej części ludności np.: potop, plagi egipskie, czy inne plagi przedstawione w Starym Testamencie.

Słowa zawarte w Księdze Zachariasza 14.12-14 często interpretowane są jako skutki wojny nuklearnej. Czy Bóg jest/będzie winny temu że ludzie wzajemnie się mordują i wywołali już 2 wojny światowe? Nie, ale ponieważ dał nam wolność i wiedział z czym ona się wiąże, użyto słów "Pan dotknie wszystkie ludy" tak jakby to co się będzie dział pochodziło od Boga a w rzeczywistości zło czyni człowiek. 

W początkowych wersetach rozdziału 14 Księgi Zachariasza czytamy jak ludność wzajemnie się morduje podczas walk, stąd możemy wnioskować że plagi te będą powiązane z toczącą się na świecie wojną. Nie jest pewne czy plaga ta jest skutkiem ataku nuklearnego, równie dobrze może to być wirus stworzony przez człowieka lub powstały w wyniku gnijących ciał ludzi poległych podczas wojny. Bez względu na to jaką interpretację wybierzemy, nie możemy skazywać z powodu plagi Boga ale samych siebie, bo to my jako społeczeństwo reprezentujemy autodestrukcyjny styl życia i to przez nas cierpią również zwierzęta.