Dałem im również przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Dlatego dopuściłem u nich prawa, które nie były dobre, i nakazy, według których nie mogli żyć.

Co oznaczają powyższe słowa? Sprawdźmy jak słowa te wyglądają w poszczególnych przekładach Pisma Świętego, uwzględniając w pierwszym przykładzie wersety przed i za wersetem omawianym.

Księga Ezechiela 20.23-26

Biblia Warszawska: "Również przysiągłem im na pustyni, że rozrzucę ich między narodami i rozproszę ich po krajach  za to, że nie wykonywali moich praw i wzgardzili moimi przykazaniami, i zbezcześcili moje sabaty, a ich oczy zwrócone były ku bałwanom ich ojców. Dałem im również przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować, i dopuściłem, że kalali się przez swoje ofiary, przeprowadzając przez ogień wszystkich pierworodnych, aby ich napełnić zgrozą, aby poznali, że Ja jestem Pan."

Biblia Tysiąclecia "Dlatego dopuściłem u nich prawa, które nie były dobre, i nakazy, według których nie mogli żyć."

Biblia Warszawsko-Praska "Dlatego ogłosiłem im prawa trudne do zachowania oraz nakazy uniemożliwiające im życie."

Biblia Gdańska "Dlategoż i Jam im dał ustawy nie dobre i sądy, w których żyć nie będą."

Przekład Nowego Świata "Ja też dopuściłem, by mieli przepisy, które nic były dobre, i sądownicze rozstrzygnięcia, za sprawą których nie mogli żyć."

słońce zachód
zdj. 
https://www.flickr.com/photos/infomastern/

Żeby dobrze zrozumieć ten werset najlepiej by było przeczytać cały 20 rozdział Księgi Ezechiela. Mowa w nim jest jak starszyzna Izraelitów będących w niewoli babilońskiej przychodzi do Ezechiela by poprzez niego poradzić się Pana. Nie dostają odpowiedzi takiej jak oczekiwali. Bóg pokazuje im ich zepsucie sięgając czasów gdy byli niewolnikami w ziemi egipskiej. Pośród tych zdań padają również te wymienione powyżej.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Bóg dał przykazania które nie były doskonałe oraz prawa doprowadzające do ruiny Izraelitów, wychodziłoby z tego że Stwórca sam sobie przeczy w pozostałych fragmentach Pisma Świętego. W czym więc jest problem?

Sięgnąć należałoby do tekstu źródłowego i stamtąd dowiemy się, że użyte wyrazy "przykazania, prawa, nakazy" nie nawiązują do Dekalogu (10 przykazań) oraz do Tory ale wskazują na pozwolenie do przestrzegania prawa i nakazów innych narodów które doprowadziły do katastrofy narodu żydowskiego. Warto wiedzieć że w tekstach źródłowych w stosunku do dekalogu (10 przykazań) oraz Tory użyte są inne wyrazy niż te które występują w podanych wersetach.

Pamiętajmy że jest to tylko przekład na język polski a ten nie zawsze musi być poprawny i choć w zdecydowanej większości nie ma problemów to w tym przypadku może budzić wątpliwości. Podajmy prosty przykład: Ile w polskim przekładzie Pisma Świętego użyto odmian wina? Czy wiesz że w tekstach źródłowych słowo wino występuje aż w 12 różnych wyrazach: chemer, chamar, jajin, jeqob, mimesak, sobe, asijs, szekar, szemer, tijrosz, gkeukos, oinos i każde z nich określa inny rodzaj wina!

Bóg widział co wyczyniał Izrael. Prawa boże jakie zostały mu nadane były notorycznie plugawione, zamiast nich lud zaczął przestrzegać praw narodów ościennych, zaczął w ofierze bogom pod postacią figurek spalać dzieci, uprawiać magię, wróżbiarstwo, cudzołóstwo jak również wywoływać duchy (demony). Zapraszam do przeczytania artykułu Dlaczego Bóg każe zabijać, mordować ?

By uratować naród przed dalszym zepsuciem Bóg podjął decyzje (wspomniane przykazania, prawa i nakazy) z którymi wiązało się zniszczenie Jerozolimy. Decyzją taką jest m.in. brak ochrony przed atakami wrogów. Z historii jak i samej Biblii wiemy, że gdy ludność Izraela oddalała się od Boga to kraj upadał gospodarczo, tracił ziemię i ludzi podczas wojen, wielu z nich uprowadzanych było do niewoli. Najazdy Egiptu, Asyrii oraz Babilonu nie spowodowały że naród się nawrócił. Decyzją, prawem bożym było to, że swoją mocą nie powstrzymał najeźdźców przed niszczeniem Izraela. Jest to cena jaką płacimy za wolność, bo tą najczęściej wykorzystujemy w bardzo głupi sposób: kradzieże, rozboje, morderstwa, gwałty, wojny itp.