Stworzenie świata wg Pisma Świętego - dzień czwarty

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Stworzenie świata wg Pisma Świętego - dzień czwarty

Pierwsza Księga Mojżeszowa 1.14-19

Biblia Warszawa: "Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat! Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią! I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią. I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień czwarty. "

Biblia Tysiąclecia: " A potem Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty."

Czwartego dnia stworzył Bóg słońce, księżyc oraz gwiazdy. Czy słońce istniało wcześniej skoro nastawały dni i poranki ? Z Pisma Świętego wynika jasno że nie, a o tym co było światłością przedstawione zostało w temacie Stworzenie świata - dzień pierwszy. W ościennych krajach Izraela słońce i księżyc nazywane były imionami bogów w które wierzono, jak chociażby w późniejszym Cesarstwie Rzymskim praktykowano kult słońca. Wg Biblii słońce i księżyc powstały w jeden dzień i tutaj większych sporów nie ma.

Powstanie gwiazd sprowadza się do dwóch interpretacji.

Pierwsza zakłada, że wszystkie gwiazdy jakie tego dnia stworzył Bóg były pierwszymi gwiazdami, czyli dnia trzeciego nie było we wszechświecie ani jednej gwiazdy. Rodzi to wówczas pytanie, czy po aniołach byliśmy pierwszymi istotami w kosmosie ? Kolejne gwiazdy oraz zamieszkałe planety mogły powstać w następnych dniach/latach bądź planeta ziemia jest jedyną zamieszkałą planetą we wszechświecie.

Druga interpretacja zakłada, że przed ziemią mogły istnieć inne gwiazdy a Bóg tego dnia stworzył dodatkowe, które mogły zostać umieszczone bliżej ziemi. W tym przypadku ludzie zaraz po aniołach nie muszą być pierwszymi istotami w kosmosie, bo życie mogło być już na wcześniejszych planetach choć niewykluczone że i tak jesteśmy jedynymi. Biblia nie podaje wprost czy są we wszechświecie inne zamieszkałe układy.

Bez względu na to która interpretacja jest prawidłowa każdemu proponuję udać się poza miasto nocą i podziwiać cudowne niezachmurzone niebo. Bezchmurne niebo widziane nocą poza miejskimi światłami jest widokiem cudownym i wspaniałym. Dobrym pomysłem jest kupić teleskop i podziwiać cudowny wszechświat stworzony przez Pana. W okresie zimowym bardzo dobrze widziany jest Gwiazdozbiór Oriona oraz Plejady które wspomniane są w Piśmie Świętym, Niedźwiedzicę zaś możemy podziwiać cały rok.

Stworzenie słońca, księżyca i gwiazd po tym jak już powstała ziemia (dzień pierwszy) oraz roślinność (dzień trzeci) jest zdecydowanie przeciwne teorii ewolucji i wielkiego wybuchu. Jeśli wierzysz w ewolucję to równoznaczne jest z tym, że nie wierzysz w słowa biblijne. Nie ma tutaj miejsca na hybrydy typu małpolud itp.

Księga Joba 9.9 "On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i Gwiazdozbiór Południa"
Księga Joba 38.31 "Czy możesz związać pęk Plejad albo rozluźnić pasek Oriona?"
Księga Amosa 5.8 "On tworzy Plejady i Oriona, mrok przemienia w poranek, a po dniu zsyła ciemną noc; wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi - Pan imię jego."

 
zdj. www.flickr.com/photos/45754382@N07/