Stworzenie świata wg Pisma Świętego - dzień drugi

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Biblijne stworzenie świata - dzień drugi

Pierwsza Księga Mojżeszowa 1.6-8

Biblia Warszawska: Potem rzekł Bóg: Niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód! Uczynił więc Bóg sklepienie, i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem; i tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień drugi. 

Biblia Tysiąclecia: A potem Bóg rzekł: Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich! Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi.

W dniu pierwszym ziemia w całości zalana była wodą, ale z opisu wywnioskować można że nie cała woda była w stanie ciekłym, być może spora jej część była w postaci pary wodnej i/lub lodu. To z kolei świadczyłoby dlaczego pierwsi ludzie żyli tak długo a po potopie długość życia diametralnie spadła.

Przypuszcza się, że sklepienie górne mogło składać się z obecnym chmur oraz płaszczu wodnego w postaci pary bądź kawałków lodu. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, wystarczy spojrzeć np. na pierścienie planetarne Saturna, Jowisza, Uranu czy Neptuna by zrozumieć że utrzymywanie się lodu nad planetą jest czymś naturalnym. Nie trzeba jednak szukać tak daleko, efekt Meissnera wiele wyjaśnia. Poniżej dwa ciekawe filmiki:

 

Lód utrzymujący się nad ziemią zatrzymywał promienie słoneczne szkodliwe dla zdrowia czyli X, UV i gamma, dzięki czemu na ziemi było więcej tlenu i ciśnienia a to zwiększało zdrowotność i żywotność istot żywych oraz świata roślin. Dziś z sukcesem w leczeniu stosuje się komory hiperbaryczne. Podczas expo 1985 pokazano drzewo pomidora wyhodowane pod ciśnieniem i filtrowanym światłem słonecznym. Wielkość drzewa wyniosła 12 metrów a ilość pomidorów około 15.000. Warunki jakie panowały przed potopem wskazują, że długość życia 900 lat nie jest bajką biblijną ale czymś realnym. Pamiętajmy również, że ludzie ci nie odżywiali się tak niezdrowo jak robi to dzisiejsze społeczeństwo.

Biblia w wielu miejscach się uzupełnia. W 1 Księdze Mojżeszowej 7.11-12 czytamy "W roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedemnastego dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. I padał deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy". Czy upustami nieba nad ziemią była naturalna ochrona wodna ziemi która uległa zniszczeniu podczas potopu ?

Również Księga Hioba mówi o dużych ilościach wody - 38.22-23 "Czy dotarłeś aż do składów śniegu albo widziałeś składy gradu, który przechowuję na czas ucisku, na dzień walki i bitwy?"  choć w tym przypadku nie ma mowy o płaszczu wodnym nad ziemią to nasuwa myśl, że skoro werset ten mówi o składach gradu, tym bardziej możliwe było stworzenie przez Boga nad planetą ziemią sklepienia niebieskiego w postaci pary bądź kawałków lodu.