Stworzenie świata wg Pisma Świętego - dzień szósty

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Stworzenie Świata wg Pisma Świętego - dzień szósty

Pierwsza Księga Mojżeszowa 1.24-31 "Potem rzekł Bóg: Niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej: bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich, i bydło według rodzaju jego, i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich; i widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! Potem rzekł Bóg: Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie: niech będzie dla was pokarmem! Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios, i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień szósty."

Pierwsza Księga Mojżeszowa 2.7 "ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą."

Pierwsza Księga Mojżeszowa 2.18-25 "Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się."

Stworzenie świata dnia szóstego rozciąga się w Biblii na więcej wersetów niż dni poprzednie, powód wydaje się oczywisty: dnia tego został stworzony człowiek i autor księgi po pierwszej relacji stworzenia świata, w rozdziale drugim opisuje go ponownie ale skupia się na dniu szóstym. Tak jak poprzednie dni również ten stoi w zdecydowanym sprzeciwie z teorią ewolucji i jeśli wierzysz w teorię ewolucji jest to równoznaczne z niewiarą w Pismo Święte. Nie ma tutaj miejsca na hybrydy typu: małpolud. Postaw sobie pytanie: wierzysz Stwórcy czy ateistom? Jeśli uznajesz, że Biblia się myli to równie dobrze możesz kwestionować każdy inny werset.

Bóg dnia szóstego na początku stworzył zwierzęta lądowe. Ile ich było? Tego nie wiemy ale jeśliby stworzył tego dnia tyle gatunków zwierząt co jest dzisiaj człowiekowi zabrakłoby czasu na nazwanie ich wszystkich. Pamiętajmy że gatunek dzieli się jeszcze na podgatunek, ten na nację, nacja na odmianę by na końcu taksonomii zwierząt była forma.

Taksonomia zwierząt - królestwo - podkrólestwo - nadtyp - typ - podtyp - infratyp - nadgromada - gromada - podgromada - infragromada - nadrząd - rząd - podrząd - infrarząd - nadrodzina - rodzina - podrodzina - nadplemię - plemię - podplemię - nadrodzaj - rodzaj - podrodzaj - gatunek - podgatunek - nacja - odmiana - forma.

To co dziś nazywa się gatunkiem kiedyś mogło być rodzajem albo i jeszcze wyższym szczeblem w taksonomii zwierząt. Noe zabrał do Arki zwierzęta według rodzaju a nie gatunku. Bóg nie musiał tworzyć wszystkich gatunków ptaków a tylko ich rodzaje, dzięki czemu gatunki mogły powstawać poprzez krzyżowanie się zwierząt tego samego rodzaju.

zdj. https://www.flickr.com/photos/alicepopkorn/8572612414/

Człowiek został stworzony na obraz Boga a kobieta z żebra Adama. Ateiści głupio naśmiewają się, że skoro Ewa została stworzona z żebra to dlaczego mężczyźni mają tyle samo żeber. Nabijanie to pozbawione jest sensu, bo gdy amputuje się człowiekowi kość lub nawet całą nogę to czy jego dzieci z tego powodu urodzą się bez tych kości? Adam został stworzony z wszystkimi żebrami a więc jego kod genetyczny zakłada, że ilość żeber nie powinna być inna niż ta którą mamy obecnie.

Stworzenie człowieka na podobieństwo Boga niekonieczne musi oznaczać podobieństwo fizyczne ale podobieństwo w sensie duchowym. Jako ludzie potrafimy myśleć, tworzyć, okazywać uczucia, mówić i wykonywać wiele innych czynności dzięki którym przeważamy nad zwierzętami. 

Panowanie nad zwierzętami to nie ich wykorzystywanie i jedzenie bo zła wówczas nie było a jak nie było to nie było też śmierci a bez śmierci zwierzęt nie dałoby się zjeść mięsa.Czytamy natomiast, że pokarmem były rośliny i to zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Grzech który został sprowadzony na ziemię zapoczątkował morderstwa i przechodzenie z wegetarianizmu na mięso. Panowanie należy czytać jako opiekowanie się zwierzętami, bycie ich przywódcą, nie wiemy jakie były wtedy relacje pomiędzy ludźmi a zwierzętami ale nie trudno się domyślić, że skoro nie było grzechu to nie było dzikich zachowań a tym samym wysoce prawdopodobne jest, że człowiek rozumiał zachowanie zwierząt choć niekoniecznie musiał znać ich język co akurat dla Stwórcy nie stawi żadnego problemu więc mógłby i ten dar dać człowiekowi by z nastaniem grzechu lub biegiem czasu go utracić.

Pozorna sprzeczność może zachodzić pomiędzy rozdziałem pierwszym a drugim. W rozdziale pierwszym najpierw zostały stworzone zwierzęta a potem człowiek, w rozdziale drugim jest odwrotnie. To że dla nas może to uchodzić za sprzeczność nie oznacza, że tak jest w rzeczywistości. Nierozumnym by było, by autor Pierwszej Księgi Mojżeszowej przeczył sam sobie i to jeszcze w tak krótkim odstępie tekstowym. Krytycy Biblii tego nie rozumieją i często bezmyślnie atakują tą rzekomą sprzeczność. Zwierzęta przedstawione w rozdziale pierwszym mogą się odnosić do zwierząt rozlokowanych na całym świecie a zwierzęta z rozdziału drugiego mogą być zwierzętami mającymi żyć w Ogrodzie Eden lub najbliższym otoczeniu człowieka.