Stworzenie Świata wg Pisma Świętego - dzień piąty

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Stworzenie Świata wg Pisma Świętego - dzień piąty

Pierwsza Księga Mojżeszowa 1.20-23

Biblia Warszawska: "Potem rzekł Bóg: Niech zaroją się wody mrowiem istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios! I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody, według ich rodzajów, nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzajów jego; i widział Bóg, że to było dobre. I błogosławił im Bóg mówiąc: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi! I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień piąty."

Biblia Tysiąclecia: "Potem Bóg rzekł: Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba! Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty."

Dnia piątego Bóg powołuje do życia wszelkie stworzenia latające oraz pływające. Użyte słowo "ptactwo" w dosłownym tłumaczenia oznacza "to co lata". Jasnym więc się wydaje, że tego dnia stworzone zostały nie tylko ptaki ale również owady.

Czy jest tu miejsce na ewolucje ? Zdecydowanie nie, wręcz jej przeczy. Tego samego dnia stworzono ryby i ptaki, zwierzęta lądowe powstały dzień później. Jeśli wierzysz w teorię ewolucji jednocześnie nie wierzysz w słowo boże stawiając Biblię w roli kłamcy.

papugi
zdj. https://www.flickr.com/photos/deniwlp84/

Czy Bóg stworzył wszystkie gatunki ptaków ?

Śmiało można powiedzieć że nie, opierając się głównie na tekście z Pierwszej Księgi Mojżeszowej 2.19-20 " Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia.".

Jeśliby Bóg stworzył piątego i szóstego dnia tyle gatunków zwierząt co jest dzisiaj człowiekowi zabrakłoby czasu na nazwanie ich wszystkich. Pamiętajmy że gatunek dzieli się jeszcze na podgatunek, ten na nacją, nacja na odmianę by na końcu taksonomii zwierząt była forma.

Taksonomia zwierząt - królestwo - podkrólestwo - nadtyp - typ - podtyp - infratyp - nadgromada - gromada - podgromada - infragromada - nadrząd - rząd - podrząd - infrarząd - nadrodzina - rodzina - podrodzina - nadplemię - plemię - podplemię - nadrodzaj - rodzaj - podrodzaj - gatunek - podgatunek - nacja - odmiana - forma.

To co dziś nazywa się gatunkiem kiedyś mogło być rodzajem albo i jeszcze wyższym szczeblem w taksonomii zwierząt. Noe zabrał do Arki zwierzęta według rodzaju a nie gatunku. Bóg nie musiał tworzyć wszystkich gatunków ptaków a tylko ich rodzaje, dzięki czemu gatunki mogły powstawać poprzez krzyżowanie się zwierząt tego samego rodzaju.

Ciekawym pytaniem jest czy pingwiny i strusie zostały stworzone dnia piątego ? O ile pingwina można uznać za ptaka który często przebywa w wodzie to ze strusiem już nie jest tak łatwo bo jak podane jest powyżej, dnia tego stworzono "to co lata" oraz zwierzęta morskie. Na to pytanie dostaniemy odpowiedź przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa :)

ryby morskie
zdj. https://www.flickr.com/photos/