Mrówki, góraliki, szarańcza i jaszczurki - Księga Przysłów 30.24-28

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 Mrówka, góralik, borsuk, szarańcza, pająk, jaszczurka
Przypowieści Salomona 30.24-28

W Przypowieściach Salomona (Księga Przysłów) 30.24-28 przedstawione są cztery zwierzęta: 

"Cztery stworzenia na ziemi należą do najmniejszych, a są mędrsze niż mędrcy: Mrówki, ludek słaby, a jednak w lecie zbierają swój pokarm, borsuki [góraliki], ludek bez siły, a w skale buduje swoje mieszkania. Szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają w szeregu. Jaszczurka [pająk] da się schwytać rękoma, a jednak jest w pałacach królewskich."

Mrówki przedstawione zostały jako zwierzęta pracowite i przezorne bo pomimo tego, że nikt im nie karze to gromadzą na przyszłość zapasy by mieć co jeść w okresie zimowym. Już w starożytności mrówki były zwierzęcym przedstawicielem pracowitości o czym możemy przeczytać w Przypowieściach Salomona 6.6 "o mrówki się udaj, leniwcze, patrz na jej drogi - bądź mądry: nie znajdziesz u niej zwierzchnika ni stróża żadnego, ni pana, a w lecie gromadzi swą żywność i zbiera swój pokarm we żniwa". Mrówki występują również w literaturze pozabiblijnej. Zdolność przebycia trudnego terenu przez armię asyryjską porównana została do mrówczych wędrówek oraz to że sprowokowane mrówki gotowe są stanąć do obrony z o wiele większym przeciwnikiem.

Ciekawostką jest to, że część mrówek nie zbiera pokarmów na zimę, ale zbija się w gromadę i tak przesypia okres zimowy. W powyższym teksie mowa jest oczywiście o mrówkach zbierających pokarm.

Góraliki / borsuki - w przekładzie Biblii Warszawskiej użyto słowa borsuki, w pozostałych przekładach mamy góraliki. Góraliki oraz borsuki skalne potrafią zaadoptować się do trudnych warunków życiowych i pomimo tego, że żyją w mało przyjaznym środowisku potrafią znaleźć mieszkania w grotach i szczelinach skalnych. Góraliki i borsuki mają dać nam przykład zaradności.

Szarańcza - szarańcza pomimo tego, że nie ma króla poruszą się w tym samym kierunki. Szarańcza daje nam przykład zorganizowania i zaradności.

Przy okazji warto wspomnieć, że Izraelici pomimo tego, że zostali ostrzeżeni przez Boga by nie wybierali sobie króla bo On będzie ich Panem, świadomie sprzeciwili się woli bożej i za króla wybrali sobie Saula.

Pierwsza Księga Samuela 8.7-19 "A Pan rzekł do Samuela: Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Zgodnie ze swoimi postępkami, jak postępowali ze mną od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie, aby służyć innym bogom, tak postępują oni także z tobą. Otóż teraz usłuchaj ich głosu. Ostrzeż ich jednak uroczyście i podaj im do wiadomości uprawnienie króla, który będzie nad nimi królował. I powiedział Samuel wszystkie te słowa Pana ludowi, który domagał się od niego króla. Rzekł więc: Takie będzie uprawnienie króla, który będzie nad wami królował: Będzie zabierał waszych synów i sadzał ich na swoich wozach i rumakach, aby biegali przed jego wozem, aby byli mu dowódcami nad tysiącami i dowódcami nad pięćdziesiątkami, aby uprawiali jego rolę, sprzątali jego żniwo, sporządzali oręż i przybory do jego wozów wojennych. Będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maści, aby gotowały i piekły. Najlepsze wasze pola i winnice, i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom. Z waszych plonów i winnic będzie pobierał dziesięcinę i dawał z niej swoim dworzanom i sługom. Najlepsze wasze sługi i służebnice, i najlepsze wasze bydło, i osły zabierze i zatrudni w swojej gospodarce, na wasze trzody nałoży dziesięcinę, a wy będziecie mu za sługi. A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam wtedy nie odpowie. Lud jednakże nie chciał słuchać głosu Samuela, lecz odpowiedział: Nie tak, ale niech król będzie nad nami! "

Jaszczurka / pająki - w przekładzie Biblii Gdańskiej użyto słowa pająki, w pozostałych przekładach mamy jaszczurki. Pająki i jaszczurki dzięki swym małym rozmiarom potrafią przedostać się nawet do najdroższych pałaców.


zdj. https://pixabay.com/en/forest-ant-hill-wood-ants-474368/