Psalm 82 - bogowie ludzcy - sąd nad niesprawiedliwymi

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Psalm 82

(1) Psalm Asafowy. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, Pośród bogów sprawuje sąd.

Czas Sądu Ostatecznego. Bóg (Jezus) będzie sądzić tych, którzy nie są zapisani w księdze żywota. Kim są owi bogowie ? Są to sędziowie ziemi, fałszywi prorocy, królowie, fałszywi mesjasze, czyli ci którzy mieli ogromny wpływ na losy innych ludzi (w tym konkretnym przypadku może chodzić o Izraelitów). Wszyscy oni zamiast dobrze sprawować swój urząd, swoim postępowaniem przyczyniali się upadku społeczeństwa. Ze względu na swoją pozycję, która stawiała ich ponad zwykłych ludzi, zostali nazwani bogami. Jak czytamy w Biblii, to głównie za sprawą królów izraelskich naród oddalał się od Boga. Gdy ten oddawał cześć Baalowi, czyniło to również społeczeństwo, gdy zaś król tępił kapłanów Baala oraz niszczył świątynki na wzgórzach, ludność wracała do Stwórcy. Jeden człowiek mógł zniszczyć duchowo cały kraj i dlatego też, na zebraniu tym został nazwany bogiem, co nie znaczy że był Bogiem Stwórcą. W roli owych bogów można, również wstawić tych którzy pociągnęli za sobą masę innych ludzi, jak np. samozwańczy mesjasze tak popularni w dzisiejszych czasach czy przywódcy religijni, którzy zamiast prowadzić drogą prawdy kierują się drogą upadku. Należy pamiętać, że każdy z nas ma wolną wolę i bezbożność tych tzw. bogów, nie jest usprawiedliwieniem do odrzucenia Boga.

(2) Jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie I stawać po stronie bezbożnych? Sela.

Bóg wypomina im niesprawiedliwość którą się kierowali. Każda łapówka jaką dajemy powoduje, że przyczyniamy się do szerzenia zła. Wolisz zaufać Bogu czy wzbogacać złodzieja ?

(3) Bierzcie w obronę biedaka i sierotę, Ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość!

Bóg nakazał by wyroki były wydawane sprawiedliwie bez względu na to czy dotyczy to biednego czy bogatego bądź naszych znajomych czy rodziny. W życiu zawsze mamy kierować się sprawiedliwością. Jak trudno jest nam osądzić znajomą czy bliską nam osobę na jego niekorzyść, gdy po drugiej stronie stoi ktoś nieznany bądź niedobry.

(4) Ratujcie biedaka i nędzarza, Wyrwijcie go z ręki bezbożnych!

Bóg pokazuje nam co powinniśmy czynić. Nie miejmy litości dla bezprawia i czynów bezbożnych, powinniśmy być stanowczy co nie zawsze jest łatwe jak np. kapłan Heli który choć był tak blisko Boga nie potrafił zrobił porządku ze swoimi synami, którzy bezcześcili powierzone im stanowisko. Można mieć Boga w sercu, rozmawiać z nim a mimo to nie mieć siły wewnętrznej by uczciwe postąpić z własną rodziną gdy to ona jest winna. Ci którzy w takich sytuacjach kierują się sprawiedliwością często są potem wytykani, nazywani zdrajcami i ignorowali przez członków rodziny ale to nie powinno nas zrazić przed tym by iść drogą którą wyznaczył nam Bóg.

(5) Lecz oni nic nie wiedzą i nic nie pojmują, W ciemności postępują, Chwieją się wszystkie posady ziemi.

Władza tak zaślepia zdrowy rozsądek że ów człowiek zamyka się na wołanie boże.

(6) Rzekłem: Wyście bogami I wy wszyscy jesteście synami Najwyższego,

Kolejny raz owi władcy ziemi nazwani zostali bogami. Nie posiadali oni boskiej natury, ale z powodu swojej pozycji i wpływu na innych zostali tak nazwani. Werset ten zacytował Jezus o czym czytamy w Ewangelii Jana 10.34 "Odpowiedział im Jezus: Czyż w zakonie waszym nie jest napisane: Ja rzekłem: Bogami jesteście ?"

(7) Lecz jak ludzie pomrzecie I upadniecie jak każdy książę.

Człowiek który ma taką władzę stoi często ponad prawem, wydaje mu się że jest bezkarny. I o ile na ziemi mógł postępować bezkarnie to na sądzie bożym zostanie osądzony uczciwie, jego końcem będzie śmierć.

(8) Powstań, Boże, osądź ziemię! Ty bowiem jesteś dziedzicznym panem wszystkich narodów. 

Psalmista prosi Boga by Ten osądził ziemię. Kiedy to nastanie ? Podczas ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa. Żydzi już w dawnych czasach wierzyli, że odbędzie się sąd na którym zostaną osądzenie wszyscy mieszkańcy, na którym zło zostanie zniszczone.