Psalm 24 - interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie

Dla lepszego zrozumienia zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

Psalm ten jest radosną pieśnią o powtórnym przyjściu Zbawiciela na ziemię.

(1) Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, Świat i ci, którzy na nim mieszkają.
(1) Dawidowy. Psalm. Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy.

Tytuły niektórych psalmów wraz z nagłówkiem mogą wskazywać na rodzaj tonacji, melodii jaka miała być grana podczas śpiewania danego psalmu. Psalm Dawidowy to psalm którego autorstwo przypisuje się królowi Dawidowi.

Zgodnie z pierwszymi wersetami Pierwszej Księgi Mojżeszowej oraz wieloma innymi w tym opisywanym Psalmem 24, ziemia, rośliny, zwierzęta oraz ludzie zostali stworzeni przez Boga, co wyraźnie koliduje to z teorią wielkiego wybuchu oraz ewolucji. Jeśli więc wierzysz w ewolucję to znaczy, że nie wierzysz w Pismo Święte. Ziemia na której mieszkamy jest darem od Boga, a to oznacza, że to nie my jesteśmy jej właścicielami ale Stworzyciel.

Czy ludzie są własnością Pana ? Odpowiedzieć by można, że TAK i po części NIE.

Odpowiemy TAK jeśli spojrzymy na Pana jako władcę wszystkiego co nas otacza, jako Tego który może z nami zrobić wszystko. W porównaniu z Bogiem nie mamy nawet cienia szansy by Mu dorównać, jesteśmy jak źdźbło trawy targane wiatrem. Po naszej śmierci to Jezus będzie decydował kto ma zostać zbawiony. Ci którzy nie ukorzyli się przed Panem i żyli niegodnie nie otrzymają zbawienia, innymi słowy zostaną na zawsze unicestwieni. Możemy więc śmiało powiedzieć, że jesteśmy własnością Boga.

Odpowiemy po części NIE, jeśli spojrzymy na to, że Bóg dał nam wolną wolę. Ogólnie możemy robić co tylko chcemy. Otrzymaliśmy tak wielką wolność, że możemy nawet nie myśleć o Bogu oraz zaprzeczać Jego istnieniu w tym mordować Jego wyznawców. Prześladowania i wojny jakie są na świecie są naszym wytworem a nie Boga, sami siebie ograniczamy w tym co robimy, Pan dał nam wolność, pytanie brzmi czy dobrze z niej korzystamy.

(2) On bowiem założył ją na morzach I utwierdził ją na rzekach.
(2) Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami.

Około 70% powierzchni naszej ziemi pokrywają wody. Artykuły o stworzeniu świata znajdują się w rozdziale Stworzenie Świata.

(3) Któż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na jego świętym miejscu?
(3) Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu?

Góra Pana w tym przypadku oznacza miejsce do którego udadzą się ludzie zbawieni. Po ponownym przyjściu Jezusa, na 1000 lat zostaniemy zabrani do niebios by po później zstąpić z Panem na odnowioną ziemię.

(4) Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie,
(4) Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie.

Czyste dłonie wskazywać mogą na uczciwe życie, brak brania i dawania łapówek, brak okradania, niszczenia mienia innych, itp.

Niewinne serce wskazuje na czyste szczere intencje, dawania czegoś od siebie bez oczekiwania odwzajemnienia.

Próżność to dążenie do bycia bogatym, stawiania świata ziemskiego przed bożym.

Obłuda to fałszywe postępowanie, oszukiwanie innych.

(5) Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana I sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego.
(5) Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego.

Czytając powyższe wersety można zadać sobie pytanie: kto w takim razie może zostać zbawiony skoro niemal każdy z nas w okresie swojego życia postępował niezgodnie ze standardami bożymi ? Biblia daje nam nadzieję i obietnicę, że gdy będziemy żałować naszych złych uczynków, poprosimy Boga o przebaczenie i uwierzymy w Niego, to Jezus oczyści nas z grzechu, da nam światłość dzięki której już nie będziemy tak postępować.

(6) Takie jest pokolenie tych, co go szukają, Tych, którzy szukają oblicza twego, Boże Jakuba. Sela.
(6) Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, co szukają oblicza Boga Jakubowego.

Odrodzone życie, spowoduje że staniemy się czyści, ubierzemy święte szaty zbawienia.

Izraelici w stosunku do Pana często używali sformułowania Boże Jakuba, Boga Jakubowego itp. Jest to nawiązanie do ich przodka Jakuba, który podczas walki z Bogiem zrozumiał, że wiara w Pana jest silniejsza i cenniejsza od najpotężniejszej siły ziemskiej. Tego dnia Jakub został nawrócony i nazywać miał się Izrael. Opis jego zmagań został przedstawiony w Pierwszej Księdze Mojżeszowej rozdziale 32. 

Słowo Sela występuje w Psalmach dość często ale nie mamy 100% pewności co ono oznacza. Uznaje się, że ma to związek z wykonywaniem utworu na instrumentach lub podczas śpiewania danego psalmu. Sela może więc oznaczać podniesienie głosu lub pauzę choć są również teorie, że może ono oznaczać pochylenie ciała na znak oddania czci.

(7) Podnieście, bramy, wierzchy wasze, I podnieście się, bramy prastare, Aby wszedł Król chwały! (8) Któż jest tym Królem chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju.
(9) Podnieście, bramy, wierzchy wasze I podnieście się, bramy prastare, Aby wszedł Król chwały! (10) Któż jest tym Królem chwały? Pan Zastępów! On jest Królem chwały! Sela.
(7) Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. 
(8) Któż jest tym Królem chwały? Pan, dzielny i potężny, Pan, potężny w boju.
(9) Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały! (10) Któż jest tym Królem chwały? To Pan Zastępów: On sam Królem chwały.

Powyższe wersety przedstawiają Zbawiciela Jezusa Chrystusa wraz ze zbawionymi. Obraz ten możemy przedstawić na wiele sposobów, np. mieszkańcy ziemi po ponad 2000 lat widzą zbliżającą się postać wraz z aniołami które wołają by otworzyć bramę prowadzącą do naszej planety. Strażnicy ziemscy pytają się kim jest Król chwały ? W odpowiedzi słyszymy, że jest to Pan silny i potężny. Aniołowie ponownie wołają by bramy zostały otwarte. Strażnicy chcą się upewnić czy padnie ta sama odpowiedź. Ponownie pada odpowiedź, że przyszedł do nich Zbawiciel.

Równie dobrze bramą, może być nasze serce i niepewność czy to oby na pewno przychodzi Zbawiciel, gdyż Pismo Święte zapowiada, że Szatan będzie próbował podrobić przyjście Jezusa.

Zdublowanie wersetów 7-9 oraz 8-10 może wskazywać na więcej niż jedno znaczenie, oto one:

  • psalmy były przez Izraelitów śpiewane, a powtórzone wiersze wskazują jak ważne jest to wydarzenie
  • pierwsze podniesienie bram to przyjście Jezusa na ziemię po ludzi którzy będą żyli w tym okresie, drugie zaś to przyjście do tych którzy umarli przed Jego przyjściem
  • pierwsze podniesienie bram to przyjście Jezusa na ziemię i udanie się ze zbawionymi na 1000 lat do nieba, drugie podniesienie bram to powrót do odrodzonej ziemi
  • podwójne wersety mają ostrzec nas przed tym, że Szatan będzie starał się podrobić przyjście Jezusa i wielu ludzi w to uwierzy. Apokalipsa Jana ostrzega nas przed tym zwiedzeniem, a ten kto czyta i studiuje Biblię powinien być przygotowany na odróżnienie fałszu od prawdy 


zdj. https://pixabay.com/pl/sky-i-wieżowiec-powietrza-sun-1712829/