Psalm 16 - interpretacja - znaczenie - komentarz - wyjaśnienie
Jezus przemawia słowami psalmisty

Dla lepszego zrozumienia zostały użyte dwa przekłady. Pierwsze wersety pochodzą z przekładu Biblii Warszawskiej, drugie z przekładu Biblii Tysiąclecia.

Wersety 8-11 zacytowane zostały w Dziejach Apostolskich 2.25-28 gdzie Piotr uznał, że słowa Dawida nie mówią o nim samym ale o Jezusie Chrystusie. Psalm ten więc ma dwa znaczenia. W pierwszej interpretacji słowa wypowiada Jezus Chrystus do Boga Ojca, druga zaś mówi o psalmiście radującym się Panem. Obie wersje są poprawne, ponieważ wiele tekstów biblijnych ma więcej niż jedno znaczenie.

(1) Miktam Dawidowy. Strzeż mię, Boże, bo w tobie szukam schronienia!
(1) Miktam. Dawidowy. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,

Tytuły niektórych psalmów wraz z nagłówkiem mogą wskazywać na rodzaj tonacji, melodii jaka miała być grana podczas śpiewania danego psalmu. Psalm Dawidowy to psalm którego autorstwo przypisuje się królowi Dawidowi.

Zarówno Jezus jak i Dawid uznawali, że Bóg Ojciec jest ich schronieniem i to od Niego oczekiwali pomocy.

(2) Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, Nie ma dla mnie dobra poza tobą.
(2) mówię Panu: Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą.

Stworzyciel jest najwyższą dobrocią, sensem naszego życia. Jezus który jest Bogiem, będąc na ziemi w Bogu Ojcu widział pełnię dobra.

Nie ma dla mnie dobra poza Tobą oznacza, że źródłem dobroci jest Bóg i to dzięki Jego miłości okazujemy dobroć innym ludziom. Bez miłości bożej ludzie kierowaliby się w życiu złem. Podczas buntu w niebie, miłością i mądrością bożą wzgardziła 1/3 aniołów, które dziś określane są demonami czyli upadłymi aniołami.

(3) Do świętych zaś, którzy są na ziemi: To są szlachetni, w nich mam całe upodobanie.
(3) Ku świętym, którzy są na Jego ziemi, wzbudził On we mnie miłość przedziwną!

Większość ludzi nie zna biblijnego znaczenia słowa święty, mylnie uznając że są to ci którzy wstąpili do nieba bo czynili dobro. W Biblii święty to osoba która wierzy w Boga i kieruje się w życiu Jego naukami, żyje i pomaga innym. Nie ma to nic wspólnego z kultem świętym jaki mamy obecnie w kościele katolickim.

Powinniśmy iść za Jezusem i tak jak on mieć upodobanie w osobach wierzących czyniących dobro, odrzucających grzech. Dla ludzi nie zawsze jest to łatwe, bo wielu udaje pobożnych by zwieść innych. W przeciwieństwie do Jezusa my nie znamy serca i zamysłów ludzi, dlatego powinniśmy porównywać to co mówią inni z tym co jest napisane w Piśmie Świętym. Pan nie miał z tym problemów bo zna nas na wylot.

(4) Rozmnożą się boleści tych, Którzy chodzą za cudzymi bogami; Nie złożę im ofiar z krwi I nie wezwę imion ich wargami swoimi.
(4) Ci, którzy idą za obcymi [bogami], pomnażają swoje boleści. Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich, imion ich nie wymawiam swoimi wargami.

W starożytności wielu Izraelitów opuściło Boga i pałała się pogańskimi kultami wśród których czczono baala i innych bożków. Podczas obchodów przelewano krew, na ofiarę składano również dzieci, zaś w świątyniach uprawiano prostytucję. W Ewangeliach możemy przeczytać wypowiedzieć Jezusa który mówił, że na sądzie ostatecznym nie przyzna się do tych którzy Go odrzucali. Zbawiciel nie uratuje również tych którzy tylko z pozoru w Niego wierzyli, a dowodem tego jest przypowieść o mądrych i głupich pannach gdzie panny głupie to osoby "niby wierzące" nie zaś jawni bezbożnicy.

(5) Pan jest działem moim i kielichem moim, Ty strzeżesz losu mojego. (6) Część moja przypadła w miejscach uroczych, Także dziedzictwo moje podoba mi się...
(5) Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego: To właśnie Ty mój los zabezpieczasz. (6) Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo.

Wersety te są dość trudne w przetłumaczeniu, posłużmy się więc innymi przekładami.

Biblia Gdańska "Pan jest cząstką dziedzictwa mego, i kielicha mego, ty zatrzymujesz los mój. Sznury mi przypadły na miejscach wesołych, a dziedzictwo wdzięczne przyszło na mię. "
Biblia Warszawsko-Praska "Tyś, Panie, moim dziedzictwem i kielichem moim, a losy moje są w Twoich rękach. Na pięknej ziemi przypadła mi moja cząstka i bardzo ukochałem dziedzictwo moje."
Biblia Wujka Jakuba "Pan cząstka dziedzictwa mego i kielicha mego: tyś jest, który mi przywrócisz dziedzictwo moje. Sznury przypadły mi na osobliwych; albowiem dziedzictwo moje jest mi znamienite."

Bóg jest tym z którym wszystko dzielimy, zarówno dobre jak i złe chwile. Pan strzeże nas od urodzenia aż do śmierci, jest przy nas każdego dnia i nocy. Sznur mierniczy wyznaczał granice posiadłości. Będąc blisko Pana radujemy się tym tak, jakbyśmy żyli na wspaniałej i dobrej ziemi zaś naszym dziedzictwem będzie dobroć spływająca od Stworzyciela.

(7) Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje.
(7) Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo nawet nocami upomina mnie serce.

Doby chrześcijanin zawsze ma za co podziękować Bogu, który wpływa na nasze serce nawet podczas snu. Człowiek przesypia około 30% swojego życia. Dlaczego ? Bóg mógł przecież tak zbudować człowieka by ten nie musiał spać i mógł spokojnie funkcjonować całą dobę. Sen służy nie tylko odpoczynkowi fizycznemu ale również umysłowemu a tego byśmy nie mogli osiągnąć bez snu. Zagadką pozostaje to dlaczego mamy sny i co w tym czasie robi nasza dusza.

(8) Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się.
(8) Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy.

Jak już wspomniano na wstępie, wersety 8-11 zostały zacytowane przez Piotra w Dziejach Apostolskich 2.25-28 i odnoszą się one według ewangelisty w całości do Jezusa Chrystusa.

Jezus będąc na ziemi wielokrotnie mówił, że kto widział Jego to widział też Boga Ojca a mimo to, Boga Ojca uznawał za tego który Go będzie chronić. Stawanie po czyjejś prawicy podczas walki symbolizowało obronę danej osoby. Tak samo Bóg Ojciec stojący po prawicy Jezusa czy nas samych jest oznaką tego, że będzie chronił nas przed demonami pragnącymi naszego upadku.  Jezus mając świadomość tego, że Bóg jest przy nim, wiedział że Jego wiara się nie zachwieje.

(9) Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie, (10) Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, Nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób.
(9) Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością, (10) bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.

Każdy kto będzie w życiu kroczyć drogą bożą, może mieć pewność że jego dusza zostanie zbawiona.

Piotr w Dziejach Apostolskich w rozdziale 2 napisał, że grób Dawida jest aż po dzień dzisiejszy (w tamtych czasach) zaś ciało Jezusa nie zostanie skażone. Z ewangelii wiemy, że Chrystus zmartwychwstał a gdy objawiał się uczniom to Jego ciało nie było zniszczone, pozostały jedynie ślady po ukrzyżowaniu.

Szeol oznacza czas w którym dusza człowieka po śmierci przechodzi w stan oddzielenia od ciała, przebywa w stanie bez wiedzy, poczucia upływu czasu, nie wie co się z nią dzieje bo śpi i czeka na powtórne przyjście Pana lub Sąd Ostateczny. 

(11) Dasz mi poznać drogę życia, Obfitość radości w obliczu twoim, Rozkosz po prawicy twojej na wieki.
(11) Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy.

Każdy wierzący ma zapewnienie że Bóg wskaże mu drogę życia dającą radość na wieki. Kiedy taką radość osiągniemy ? Oczywiście nie za tego życia bo nie da się na tym świecie żyć szczęśliwie na wieki, mowa jest o niebu i nowej odrodzonej ziemi po 1000 letniej ciemności. Jezus będąc jednocześnie Bogiem radował się tym, że po zmartwychwstaniu będzie zasiadał po prawicy Boga Ojca.

 ziemia skała las
zdj. https://pixabay.com/pl/earth-charakter-światło-2279328/