Psalm 97 - Bóg Królem nieba i ziemi

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Psalm 97 - Pan Królem nieba i ziemi
komentarz, interpretacja

(1) Pan jest królem. Niech się raduje ziemia, Niech się weselą mnogie wyspy!

Bóg jest władcą tego świata, Jemu należy się cześć, wie o tym nawet przyroda. Czy ziemia jest mądrzejsza od społeczeństwa bezczeszczącego imię boże?

(2) Obłok i ciemność wokół niego, Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu jego.

Wiele ludzi negatywnie oceniając Pana ignoruje Jego sprawiedliwość będącą podstawą tronu. Co to oznacza? To, że jeśli nie wyznasz swoich grzechów, nie będziesz ich żałować spotka ciebie sprawiedliwość. Karą za grzech jest śmierć wieczna. Wierzymy, że w niebie nie ma bezprawia, nie można dowolnie grzeszyć i być bezkarnym. Prawo obowiązuje tak samo w niebie jak i na ziemi. Jest to jednak prawo miłości a nie odgórnie narzucony reżim. Jeśli kochasz Boga, przestrzeganie prawa miłości będzie dla ciebie czymś wspaniałym.

(3) Ogień idzie przed obliczem jego I pożera wokoło nieprzyjaciół jego.

Ogień to wykonanie sprawiedliwości. Nie jest to sprawiedliwość jaką znamy na ziemi bo gdybyśmy mieli postępować zgodnie z nią każdy by został skazany. Jezus obiecał nam, że zbawi nas od śmierci wiecznej jeśli będziemy tego pragnąć i zaufamy Zbawicielowi. Po Sądzie Ostatecznym ogień zniszczy wszystkie upadłe dusze.

Ogień wskazuje także na dzieje zapisane w Starym Testamencie gdy Bóg pomagał Izraelitom w walce. Ogniem bożym jest również spalenie Sodomy i Gomory.

(4) Błyskawice jego oświecają świat, Widzi to ziemia i drży. (5) Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, Przed Panem całej ziemi.

Ponowne odwołanie do przyrody. Bóg jest tak wszechpotężny iż nawet ziemia wie o tym. Nie oznacza to, że nasza planeta jest świadoma swojego i bożego istnienia. Autor psalmu w ten sposób chciał wywyższyć Stwórcę, ukazać że świat jest zależny od Pana, dać nam do zrozumienia jak potężny jest Bóg.

(6) Niebiosa głoszą sprawiedliwość jego, A wszystkie ludy widzą chwałę jego.

Bóg w Starym Testamencie objawił się Izraelitom ale czy chwała Jego była widziana wszędzie? Owszem, wystarczy spojrzeć jak zbudowany jest świat, np. z małej pestki potrafi wyrosnąć potężne drzewo. Pomocny temat: Obraz chwały bożej

Psalm 97 interpretowany jest również jako ponowne przyjście Jezusa a werset 6 mówi o chwale jaką będzie/jest otoczony Chrystus.

(7) Niech będą zawstydzeni wszyscy czciciele bożków, Którzy chlubią się bałwanami, Ukórzcie się przed nim wszyscy bogowie.

W Izraelu pełno było czcicieli demonów, magów, wyznawców pogańskich bogów, czy osób składających krwawe ofiary z ludzi przed kutymi posągami a wszystko to w imię pogańskich bożków. Bóg tego zabraniał a lud i tak to czynił. Jak lany posąg czy wykuty ze skały bądź drewna bożek, może równać się z Bogiem? Wydaje się to rzeczą niepojętą ale czy dziś jest odwrotnie? Na świecie szerzy się satanizm, ateizm pomimo tego, że zostaliśmy ostrzeżeni jak to się dla nas skończy. Ludzie nie zmienili swojego nastawienia do Boga, zmienił się tylko czas, bo ten pędzi do przodu aż nadejdzie dzień zstąpienia Jezusa na ziemię.

https://www.flickr.com/photos/neychurluvr/4875012490/

(8) Słyszy to Syjon i raduje się, I weselą się córki judzkie z powodu sądów twoich, Panie!

W Judei żyli również wyznawcy Pana i radowali się widząc jak Bóg dokonuje cudów bądź interweniuje w ich życiu codziennym.

(9) Ty bowiem, Panie, jesteś Najwyższy na całej ziemi, Bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów!

Tylko Pan jest Bogiem prawdziwym, cóż więc oznaczają bogowie? Są to bogowie pogańscy w których wówczas wierzono, tak jak Grecy wierzyli w Zeusa, Egipcjanie w Ra a Babilończycy w Baala. W tekście tym nazwano ich bogami bo część ludzi w nich wierzyła, nie znaczy to jednak że rzeczywiście nimi byli.

(10) Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło! On strzeże dusz świętych swoich, Z ręki bezbożnych wyrywa ich.

Czy nienawiść może być tuż obok miłości? Jeśli miłujesz miłość automatycznie nienawidzisz zła. Nie da się kochać zła i miłości jednocześnie, byłaby to sprzeczność. Nienawiść w tym przypadku nie jest nienawiścią ludzką, typu: zemsta, zrobić coś po złości. Jest to pewien sposób odniesienia się do zła, jeśli go nienawidzisz to nie będziesz go czynić. Temat o nienawiści do zła został poruszony w 4 części artykułu Psalm 139 - wszechobecność Boga i nienawiść Dawida do wrogów Pana

(11) Światłość wschodzi sprawiedliwemu I radość tym, którzy są prawego serca. (12) Radujcie się sprawiedliwi w Panu I wysławiajcie święte imię jego!

Osoba kierująca się miłością w życiu i wierząca w Boga zawsze będzie się radować tym, że Bóg jest obok nas. Przychodzą wprawdzie w życiu ciężkie chwile, ale osobom wierzącym jest o wiele łatwiej je znosić. Wiara w Boga dodaje nadzieję i wewnętrzną siłę pozwalająca przezwyciężyć okresowe słabości.