Psalm 32 - Odpuszczenie grzechów

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Psalm 32 - komentarz, interpretacja
Odpuszczenie grzechów

(1) Dawidowy. Pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, Którego grzech został zakryty! (2) Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, A w duchu jego nie ma obłudy!

Paweł w Liście do Rzymian w rozdziale 4 cytuje Psalm 32 w nawiązaniu do odpuszczenia grzechów z wiary a nie z uczynków. Przy okazji warto zauważyć, że jest to kolejny z niezliczonych dowodów na to, że Stary Testament obowiązuje do dzisiaj i błędem jest mówienie, że powinniśmy skupić się tylko na Nowym Testamencie. Jeśliby Stary był nieważny to po co Jezus i apostołowie stale go cytowali.

Odpuszczenie grzechów przez Boga następuje wtedy gdy szczerze je wyznajemy, przed Bogiem nic nie ukryjemy. Pocieszające jest to, że nieważne jak wiele byśmy w swym życiu nabroili to gdy tylko będziemy tego żałować i w naszym sercu nie będzie obłudy, Bóg nam przebaczy! Z tego też powodu panuje błędne przekonanie, że za młodu można się wyszumieć a na starość uduchowić. Tak chytre podejście kończy się przeważnie tragedią duchową, powierzchowne nawrócenie jest gorsze od bycia ateistom (A tak, żeś letni ... wypluję cię z ust moich), poza tym Boga nie da się oszukać, nie warto więc z nim grać w cwaniaka.

 (3) Gdy milczałem, schły kości moje Od błagalnego wołania przez cały dzień.

Dawid stawiany jest często za wzór człowieka wierzącego. Jego wiara w Boga była ogromna choć nie zawsze szło to parze z postępowaniem, jak chociażby cudzołóstwo z Batszebą czy uśmiercenie Uriasza. Jakkolwiek by nie postępował, potrafił się później opamiętać, przyjąć z pokorą świadomość grzechu i błagać Boga o przebaczenie. To właśnie jego stałe dążenie do bliskości z Panem pomimo grzechów godne jest podziwu. Dawid będąc królem nie popadł w pychę jak czyniło i dalej czyni wielu władców, prezydentów itp.

Z wersetu trzeciego możemy wyczytać że Dawid milczał. Milczeniem tym niewątpliwie mógł być niewyznany grzech, np. cudzołóstwo z Batszebą. Błagał Boga o pomoc ale nie wyznawał grzechu. 

(4) Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka twoja, Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Sela.

Niewyznanie grzechu bardzo mocno na nim ciążyło, innymi słowy sumienie nie dawało mu spokoju.


zdj. https://www.flickr.com/photos/john-spade/9031973095

(5) Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Sela.

W końcu następuje wyznanie wszystkich grzechów i wówczas są one Dawidowi odpuszczone. Wystarczyło tak niewiele! Nie trzeba się samobiczować ani zadawać innych czynności umartwiających, Bóg nie ma w tym upodobania. Radość boża jest wtedy gdy przychodzimy do Niego z pokorą, wyznajemy swoje grzechy i prosimy o przebaczenie.

(6) Niech modli się do ciebie każdy pobożny w czasie niedoli, Gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. (7) Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, Otaczasz mnie radością wybawienia. Sela.

Zachęta do modlitwy. Bóg jest tarczą duchową każdego kto szczerze Go o to poprosi. Ochrona przed uciskiem nie musi wskazywać tylko na ucisk fizyczny bo jak wiemy niejeden wierzący został stracony. Uciskiem tym może być również ucisk duchowy, czyli zwątpienie w Boga, utrata wiary itp. Jakkolwiek byśmy nie wybrali warto modlić się do Boga o ochronę przed złymi ludźmi i niepowodzeniami jak również o pomoc duchową.

(8) Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść; Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. (9) Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, Które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały.

Słowa te można zinterpretować na dwa sposoby:

Wypowiada je Dawid: Raduje się wybaczeniem grzechów, poczuł jak miłość boża na nim spoczęła i chce dzielić się tą nowiną z innymi. Gdy czujemy jak Bóg nam pomaga, często chcemy pomagać innym, mówić o swoich doświadczeniach.

Wypowiada je Bóg: Wielokrotnie spotkamy w Biblii rozdziały w których wypowiedzi boże są wpisywane między słowa wypowiadane przez ludzi i tak też może być w tym przypadku. Bóg widząc skruszone serce obiecuje, że będzie prowadził taką osobę i służył jej radą, będzie strzec go przed zgubą.

Koń i muł by wykonywał polecenia człowieka musi mieć zakładane wędzidła. Chrześcijanina idącego drogą zbawienia nie ma potrzeby wzywać do opamiętania.

(10) Bezbożny ma mnóstwo cierpień, Kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. (11) Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi! Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca!

Cierpienia bezbożnika to nie tylko cierpienia fizyczne ale również psychiczne. Wydawać może nam się, że źli ludzi są szczęśliwi ale czy oby na pewno? Stałe myślenie o tym jak okraść innych, jak nie być okradzionym, czy zostaną złapani, pogoń za łatwymi pieniędzmi, zabrudzone sumienie wpływa na ich kondycję psychiczną. Chrześcijanin powinien swoje myśli skupić na Panu by w Nim odnaleźć radość życia. Gdy masz depresję i złe myśli, dobrym pomysłem jest wybiegać myślami w przyszłość i przywoływać na myśl życie przyszłe na odrodzonej ziemi na której już nie będzie zła a miłość boża będzie na stałe mieszkać w zbawionych sercach. Obraz nowej ziemi znajdziesz m.in. w Objawieniu św. Jana 21-22 oraz Izajasza 65-66