Drugie przykazanie / jedenaste przykazanie

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Drugie przykazanie (przez wielu nazywane tzw. 11 / jedenaste przykazanie), znajdziesz w Drugiej Księdze Mojżeszowej 20.4-6 oraz Piątej Księdze Mojżeszowej 5.8-10 a brzmi ono:

Biblia Tysiąclecia
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Biblia Warszawska
Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Biblia Warszawsko-Praska
Nie będziesz czynił żadnego obrazu i żadnego wyobrażenia ani tego, co na niebie, ani tego, co na ziemi, ani tego, co w wodzie, ani tego, co pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani nie będziesz im służył, gdyż Ja, Jahwe, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym i za występki ojców zsyłam kary na ich dzieci, aż do trzeciego i czwartego pokolenia tak będzie z tymi, którzy Mnie nienawidzą; natomiast aż po tysiączne pokolenie będę okazywał miłosierdzie tym, którzy Mnie miłują i zachowują moje przykazania.

Biblia Gdańska
Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy tych, które są na niebie wzgórę, i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani im będziesz służył; bom Ja Pan Bóg twój, Bóg zawistny w miłości, nawiedzający nieprawości ojców nad syny w trzeciem i w czwartem pokoleniu tych, którzy mię nienawidzą; A czyniący miłosierdzie nad tysiącami tych, którzy mię miłują, i strzegą przykazania mego.

Najstarsza polska biblia czyli Biblia Jakuba Wujka
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie uczynisz sobie ryciny, ani żadnego podobieństwa, które jest na niebie w górze, i które na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani służył: ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zapalczywy, nawiedzający nieprawość ojców nad synami, do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą: I czyniący miłosierdzie na tysiące tym, którzy mnie miłują i strzegą przykazania mego.

Niewiele osób wie, że zostało ono wymazane przez kościół rzymskokatolicki a jeszcze mniej zna jego treść. Nie dziwne wydaje się tobie 10 przykazanie z wersji katolickiej ? Kościół broni się przed tym, tłumacząc że jego pierwsze przykazanie jest jednocześnie pierwszym i drugim. Przy okazji warto wspomnieć, że przykazanie czwarte dotyczy święcenia dnia sobotniego a nie dnia świętego bez wskazywania jaki to dzień (w wersji katolickiej jest to przykazanie trzecie).

Z racji tego, że bardzo ciężko jest człowiekowi zmienić swoje wierzenia i jeśli już sobie utarł że dekalog katolicki jest prawdziwy, to choćbyś podawał wersję prawdziwą gotów jest uznać, że Biblia jest w błędzie a tradycja kościelna ją poprawiła. Absurd ale tak jest. Sam miałem rozmowę z katolikiem, który stanowczo stwierdził, że skoro kościół zrobił takie a nie inne przykazania, to znaczy że one są ważniejsze niż te biblijne. W ten sposób niepoprawna kopia zastąpiła oryginał. Smutne.

Kiedy i po co wykreślono drugie przykazanie ?
Drogi czytelniku wiedz, że zdecydowana większość niezgodności katolickich z Pismem Świętym wynika z tego, że kościół rzymskokatolicki wprowadzał je podczas panowania Rzymian oraz w czasach średniowiecza. W Rzymie szerzyło się pogaństwo, w celu przygarnięcia rzeszy kolejnych wyznawców do kościoła rzymskokatolickiego wprowadzono kulty pogańskie, w tym m.in. rzeźby, figury bóstw i świętych. Zrobiono to do czego dąży się dzisiaj czyli ekumenia. Zabija się czystą prawdziwą wiarę na rzecz miksu religijnego, który prawdziwy Bóg zawsze zakazywał i potępiał.

Sobór w Nicei w 787 dopuścił kult krzyża, relikwii i obrazów świętych, wtedy wywalono przykazanie drugie a dziesiąte podzielono na dwie części przez co do dzisiaj w kościołach na całym świecie mamy kult relikwii i obrazów, choć w 306 roku synod w Elwirze ustanowił, że nie należy czcić obrazów ani się przed nimi modlić. Jednak nie ma co się temu dziwić skoro w 595 papież Grzegorz I nakazał represje wobec tych chrześcijan którzy obchodzili sobotę jako dzień święty, a który to dzień wskazany jest w Piśmie Świętym.

Jak można wierzyć, że papieże którzy byli pod władzą cesarzy, a później sami mieli taką władzę że wzajemnie się truli, mordowali, uprawiali dzikie orgie, gwałcili i nie liczyli z ludźmi ale swoją pychą i rządzą władzy mogli ustanawiać właściwe prawdy wiary ? Był nawet okres w którym Biblia została przez nich wprowadzona na czarną listę, zakazane było jej czytanie, rzekomo w obronie wiary. O zgrozo są jeszcze ludzie na tym świecie, którzy dalej uważają, że Pismo Święte powinno być zabrane ludności a czytane tylko przez katolickie osoby duchowne. To co dzisiaj uważa się za tradycję i kulturę kościelną zostało ustanawiane przez zepsutych do cna ludzi. Skończ z tradycją i zacznij wyznawać prawdziwego Boga. Problem bierze się stad, że ludzie w ogóle nie czytają źródła jakim jest Pismo Święte, a jeśli już je przeczytają to wielu uznaje, że Stary Testament jest nieważny co jest straszną głupotą, gdyż Stary Testament zapowiada Nowy a Nowy stale cytuje Stary co czynił również Jezus. Więc skoro Jezus cytował Stary Testament i go uznawał, jak my prości ludzie mamy czelności twierdzić, że starsza część Biblii jest już nieważna. Jeśli tak twierdzisz, stawiasz Jezusa w roli kłamcy. Szczerze zachęcam do czytania Pisma Świętego, odkryjesz wtedy jak dużo jest nieprawidłowości w obecnych wyznaniach. 

Dlaczego jest to ważne ?
Bóg naucza nas, że jest wszędzie, nie potrzebujesz do tego żadnych rzeźb czy obrazów. Wiedział, że ludzie upadną tak nisko, że nie będą potrafić modlić się do Niego bez tzw. wspomagaczy a jeszcze inni będą modlić bezpośrednio do figur (kawałków drewna, gliny bądź plastiku). O ile część ludzi używa obrazów czy figur w celu skupienia to inna ich część modli się bezpośrednio do tych rzeczy, tym samym zastępując Boga na rzecz kawałka drewna czy gliny. Modląc się do figurek spychasz Boga na dalszy plan, a to On jest Stworzycielem nieba i ziemi. Nie módl się do wytworu ludzkich rąk ale do Boga.

Czy przykazanie to dotyczy bogów ?
Obrońcy kultu relikwii i obrazów twierdzą, że przykazanie to dotyczyło tworzenia innych bogów. Po części jest to prawda ale nie do końca. Twierdzą oni, że w Świątyni nad Arką umieszczone były cheruby oraz Mojżesz posiadał miedzianego węża. Wąż w pewien sposób wskazywał na śmierć Jezusa. Zauważ jednak, że nie służyły one do modlitwy, nikt przed nimi nie klękał, modlono się do Boga a nie przedmiotów. Gdy Izraelici z miedzianego węża uczynili kult został on zniszczony przez Hiskiasza; Druga Księga Królewska 18.4 "On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz; do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nechusztan. Na Panu, Bogu Izraela, polegał, tak że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników.Nie bał się on, zniszczyć węża, którego kazał stworzyć Bóg podczas plagi jaka dosięgła Izraelitów. Ludzie noszą w portfelach słoniki bo wierzą, że dzięki temu nie zaznają biedy. Modlą się do figur wierząc, że dzięki temu Bóg ich lepiej wysłucha. Czy nie ma Boga między nami, że trzeba czynić przedmioty i darzyć je czcią ? Boga w sercu swym wywyższaj a produkty odstaw w zapomnienie.


Szok w kościele bo upadła rzeźba, która nie ma żadnej mocy.
To tylko i wyłącznie rzecz do której nie należy się modlić.

W następnym temacie rozwinę myśl i skomentuję Księgę Izajasza rozdział 44 oraz częściowo 46 gdzie wśród nich znajdziesz jedne z bardzo wielu tekstów mówiących o tym, by nie robić sobie rzeźb i się im kłaniać.

Edycja: zapowiadany temat >> Rozdz. 44.9-20 figury i rzeźby do których się modlono zakazane przez Boga

Księga Izajasza 44.10-20 "Któż wytwarza bóstwo i odlewa bałwana, który na nic się nie zda? Oto wszyscy jego towarzysze narażają się na wstyd, a rzemieślnicy - wszak to tylko ludzie; niech się zbiorą wszyscy i staną, a przelękną się i wszyscy się zawstydzą. Kowal wytwarza je pracując przy żarze węgla, nadaje mu kształt uderzeniami młota i robi go za pomocą swojego ramienia; gdy jest głodny, traci siłę, gdy nie pije wody, omdlewa. Snycerz rozciąga sznur, kreśli zarysy czerwonym ołówkiem, wycina go dłutem, wymierza go cyrklem i wykonuje go na podobieństwo człowieka, jako piękną postać ludzką, która ma być ustawiona w domu, narąbie sobie cedrów lub bierze cyprys albo dąb i czeka, aż wyrośnie najsilniejsze pośród drzew leśnych, sadzi jodłę, która rośnie dzięki deszczom. Te służą człowiekowi na opał, bierze je, aby się ogrzać, roznieca także ogień, aby napiec chleba. Nadto robi sobie boga i oddaje mu pokłon, czyni z niego bałwana i pada przed nim na kolana. Połowę jego spala w ogniu, przy drugiej jego połowie spożywa mięso, piecze pieczeń i je do syta, nadto ogrzewa się przy tym i mówi: Ej, rozgrzałem się, poczułem ciepło!  A z reszty czyni sobie boga, swojego bałwana, przed którym klęka i któremu oddaje pokłon, i do którego się modli, mówiąc: Ratuj mnie, gdyż jesteś moim bogiem! Nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy, tak że nie widzą, a serca zatwardziałe, tak że nie rozumieją. A nikt tego nie rozważa i nikt nie ma tyle poznania i rozumu, aby rzec: Jedną jego połowę spaliłem w ogniu i na jego węglach napiekłem chleba, upiekłem też mięso i najadłem się, a z reszty zrobię ohydę i będę klękał przed drewnianym klocem? Kto się zadaje z popiołem, tego zwodzi omamione serce, tak że nie uratuje swojej duszy ani też nie powie: Czy to nie złuda, czego się trzymam?"

Księga Izajasza
46.7-9 "Wysypują złoto z worka, a srebro ważą na szalach, wynajmują złotnika, aby z tego zrobił bożka, przed którym się pochylają i któremu pokłon oddają. Biorą go na ramiona, noszą go i stawiają na swoim miejscu, gdzie stoi i skąd się nie rusza, a gdy się woła do niego, nie odpowiada, nikogo nie może wyrwać z jego niedoli. Pamiętajcie o tym i przyznajcie się do winy, weźcie to do serca, wy odstępcy! Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja."