Trzy etapy życia Mojżesza

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Życie Mojżesza możemy podzielić na 3 etapy.

1 etap (40 lat) - narodzenie, dorastanie, życie na dworze faraona (pycha).

Samo urodzenie i jego dorastanie można nazwać cudem. W czasach gdy Egipcjanie zabijali nowo narodzonych Izraelitów (co przypomina nam o zamordowaniu dzieci w Betlejem i okolicach po narodzinach Jezusa), Mojżesz nie tylko przeżył, ale do czasu gdy podrósł był wychowywany przez własną matkę. Uznaje się, że Mojżesz przebywając tyle lat u Egipcjan, zasiadał na stanowisku dowódcy armii, jednakże bez względu na to czy możemy to potwierdzić czy nie, nie zmienia to faktu, że jako syn córki faraona miał duże przywileje. Życie prawie 40 lat w przepychu, będąc tak blisko władzy zmienia człowieka. Uległ temu też Mojżesz, jednak jak czytamy na późniejszych kartach biblijnych zachował on wiarę swych ojców. Jako Izraelita musiał znać proroctwo z Pierwszej Księgi Mojżeszowej 15.13 " I rzekł do Abrama: Wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez czterysta lat."

Dlaczego więc próbował po swojemu wyzwolić naród od niewolnictwa ? Problemem jest nasza chęć kontrolowania sytuacji bez słuchania głosu bożego. Prorok wiedział, że nie minęło jeszcze 400 lat a pomimo to zaczął działać. Uznał, że skoro ma wysoką pozycję wśród Egipcjan to może mu się udać coś zmienić. Prawda okazała się inna. Ile razy my próbujemy coś zrobić nie patrząc na to, że jest to niezgodne z wolą bożą ? Mojżesz widząc, że przeliczył się w swych zamiar, zmuszony został do ucieczki z kraju.

Mojżesza w tym okresie możemy przyrównać do osoby która woła do Boga: Patrz Panie, ja mam lepszy sposób na tą sytuację, postąpmy po mojemu. 

 

2 etap (40 lat) - życie na pustyni (uczenie się pokory).

Mojżesz przez swoją pychę przez 40 lat uczył się na pustyni pokory. Już na początku ucieczki, okazał pomoc i pomógł córkom Reguela. Widzimy tutaj, że prorok boży ponownie udziela pomocy, zasługuje to na szacunek, z tą różnicą że w Egipcie zamiarem jego była zamiana planów bożych, a to już zasługuje na potępienie. Aż 40 lat trwało uczenie proroka pokory, uznania że tylko Bóg może uratować Izraelitów z niewoli egipskiej a nie on sam. Czytamy o tym w Drugiej Księdze Mojżeszowej 3.11, "A Mojżesz rzekł do Boga: Kimże jestem, bym miał pójść do faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu?"  4.13 "Ale on rzekł: Proszę, Panie, poślij kogo innego!" jak również pozostałych wersetach, gdy Mojżesz wzbrania się przed misją jaką powierzył mu Bóg. Gdzie podziała się pycha, branie sprawy w swoje ręce ? Prorok nauczył się, że to co Bóg przepowiedział nie może zostać zmienione. Tak bardzo zaniżył swoje siły, że wydawać się może, nie wierzył nawet w to, że mu się powiedzie przy wsparciu bożym, uznawał że ktoś inny wykona to zadanie lepiej od niego. Jak ogromną musiał Mojżesz przejść przemianę by wypowiadać takie słowa.

Mojżesza w tym okresie możemy przyrównać do skromnej osoby, która woła do Boga: Panie Boże, jestem tak słaby, że nie będziesz miał ze mnie pożytku.

 

3 etap (40 lat) - prowadzenie Izraelitów na pustyni (skromność).

Po ponownym przyjściu do Egiptu, Mojżesz wypełnia polecenia boże, staje się doskonałym prorokiem i choć popełnił błąd przy skale z której wytrysnęła woda, to Bóg mówi o nim: Czwarta Księga Mojżeszowa 12.3 "Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi." Jak wspaniale czyta się takie słowa. Dziś ludzie okazują pychę, są żądni władzy, jak wiele nam brakuje do postawy jaką prezentował prorok boży. Mojżesz pomimo, że był przywódcą i rozmawiał z Bogiem, nie miał łatwego zadania. Izraelici byli bardzo trudnym ludem w prowadzeniu: Piąta Księga Mojżeszowa 9.6-7 "Wiedz tedy, że nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość daje ci Pan, Bóg twój, tę piękną ziemię w posiadanie, gdyż jesteś ludem twardego karku. Pamiętaj, a nie zapominaj, jak pobudzałeś do gniewu Pana, Boga twego, na pustyni; od dnia, którego wyszliście z ziemi egipskiej, aż do przyjścia waszego na to miejsce byliście krnąbrni wobec Pana."  

Mojżesza w tym okresie możemy przyrównać do człowieka, który wypełnia wolę bożą.

Prośmy Boga o to by zmieniał nasze serca, umysły tak jak pomógł zmienić mojżeszową pychę w pokorę.