Demony w Starym Testamencie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Czy demony występowały już w Starym Testamencie ?

 Tak, znajdziemy je w wersetach:

Trzecia Księga Mojżeszowa 17.7 "I nie będą już zarzynali swoich zwierząt na rzeźną ofiarę dla demonów, z którymi popełniają cudzołóstwo. Będzie to dla nich ustawą wieczną dla ich pokoleń."

Piąta Księga Mojżeszowa 32.17 "Składali ofiary demonom, które nie są bogami, Bogom, których ojcowie wasi nie znali, Nowym, które nie dawno się pojawiły."

Księga Psalmów 106.36-38 "Oddawali cześć ich bałwanom, Które stały się dla nich pułapką  Ofiarowali demonom Synów swych i córki swoje. Wylewali krew niewinną, Krew synów i córek swoich, Które ofiarowali bałwanom Kanaanu, I skalana była ziemia krwią."

Kult demonów istniał już za czasów Mojżesza, wśród ludzi którzy widzieli na własne oczy cuda naszego Stwórcy. Jak to możliwe, że można czcić demony będąc prowadzonym po pustyni przez samego Boga ? Widać tutaj potężną moc Szatana który wraz całym swoim zastępem demonów, potrafi bardzo sprytnie wpływać na nasze myśli. Warto zwrócić uwagę jak zrobił to z pierwszymi ludźmi:

Pierwsza Księga Mojżeszowa 3.1-5 "A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło."

Szatan nie atakuje nas wprost mówiąc, że jest tym złym. Robi to podstępem, tak dobrze że zwodzi prawie całą ludzkość. Na początku użył słów: "czy rzeczywiście". Próbuje w ten sposób wzbudzić wątpliwości, zrodzić pytania w naszej głowie, podważa wiarygodność Boga. Potem padają słowa: "na pewno nie umrzecie". Swoje zdanie stawia wyżej od Boga, twierdzi że to on mówi mówi prawdę, a Bóg nas oszukuje.

Działalność szatana przybiera na sile, coraz więcej ludzi wpada w jego sidła. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kult demonów nie był tak silny jak dzisiaj. Powstaje coraz więcej związków i zgromadzeń satanistycznych. Idolami stają się ludzie jawnie wyznający Szatana, którzy ciągną za sobą całą masę fanów. Satanizm staje się na tyle modny, że powstały firmy zajmujące się produkcją artykułów satanistycznych.

 

I chociaż Szatan jest potężnym przeciwnikiem, to w starciu z Bogiem nie ma najmniejszych szans. Tak Apokalipsa przedstawia koniec demonów:

Apokalipsa 20: "I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat. A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego."