Biblijna wieża Babel - czy rzeczywiście została zbudowana

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dowody na istnienie wieży Babel

Opis budowy wieży znajdziemy w Pierwszej Księdze Mojżeszowej rozdziale 11: "Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego: Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi! Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego! I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi."

Na wstępie powiedzmy sobie wprost: na dzień dzisiejszy poza Biblią nie znajdziemy fizycznych 100% dowód jednoznacznie wskazujących na istnienie wieży Babel. Powodem jest chociażby rzeka Eufrat. która zmieniała swój poziom niszcząc niższe warstwy archeologiczne, dlatego też prace wykopaliskowe sięgają nie dalej niż 2.000 lat przed Chrystusem.

W 2017r. rozeszła się po świecie informacja, że dowodem na istnienie wieży Babel jest tabliczka przetłumaczona przez dr Andrew George, pracownika Wydziału Językoznawstwa i Kulturoznawstwa Środkowego i Bliskiego Wschodu na Uniwersytecie w Londynie. Twierdzi on, że treść tabliczki jest prawie taka sama jak ta zamieszczona w Piśmie Świętym. Datuje on jednak, że wiek znaleziska wynosi ok. 600 lat przed Chrystusem i wskazuje na Nabuchodonozora II. Zgodnie z Biblią, budowa wieży została rozpoczęta wiele setek lat wcześniej. Nie można więc powiedzieć, że tabliczka ta potwierdza budowę biblijnej wieży Babel. Nabuchodonozor II znany był z ogromnej rozbudowy kraju, uważa się że za jego czasów powstała Brama Isztar, E-Sagila, wiszące ogrody, E-temanka oraz inne budowle. Znaleziona tabliczka, opisuje więc prawdopodobnie budowlę E-temanki lub innej wielkiej budowli.

W Biblii przeczytać możemy o tym, jak Nabuchodonozor II został upokorzony przez swoją pychę dzięki czemu poznał Boga. Z pewnością równie wielki wpływ na Nabuchodonozora II miał biblijny prorok Daniel który wraz z innymi Izraelitami został uprowadzony do Babilonu z tą różnicą, że Daniel żył na dworze króla i miał z nim bezpośredni kontakt. Król znając więc opowieść o wieży Babel, mając jednocześnie manię wielkości, mógł postanowić odtworzyć biblijną wieżę lub zamiast niej postawić E-tamankę. Znaleziona tabliczka może więc niejako wskazywać na biblijną wieżę Babel ale w kontekście próby odbudowy jej przez Nabuchodonozor II a nie tak jak zostało to powszechnie zinterpretowane celem wywołania sensacji.

Warto również zwrócić uwagę na to, że w sumeryjskim eposie mowa jest o ludziach którzy mówili wspólnym językiem i oddawali cześć bogu Enlil. Mowa jest również o twierdzy która została zburzona a ludzie rozproszeni.

Największym dowodem na istnienie biblijnej wieży Babel jest sama Biblia, która wielokrotnie była wyśmiewana przez naukowców i ludzi niewierzących bo jako jedyna opisywała istnienie np: Niniwy, Asyrii, narodu Hetyckiego czy króla Baltazara.

Niniwa i Asyria -  na kartach Pisma Świętego przeczytać możemy o potężnym narodzie asyryjskim, Asyrii oraz stolicy Niniwy. Wielu krytyków twierdziło, że Pismo Święte jest nierzetelnym źródłem historycznym bo niemożliwe jest aby na świecie nie było żadnych wzmianek oraz odkryć potwierdzających istnienie tak potężnego narodu oraz miasta a miasto tak po prostu znikło. 

Hetyci - tak jak naśmiewano się z Niniwy i Asyrii, równie mocno nabijano się z opisów przedstawiających Hetytów. Dopiero w połowie XIX wieku kryty musieli uznać wyższość Biblii nad ich głupimi twierdzeniami, że Hetyci nie mogli istnieć bo tylko Biblia o nich wspomina.

Baltazar - niewierzący nabijali się z Pisma Świętego twierdząc, że nie istniał ktoś taki jak Baltazar i jest tylko wymysłem pisarzy biblijnych. Usta niewierzących w tym przypadku zamknęły się dopiero wtedy gdy archeolodzy odnaleźli dowody wskazujące na to, że Baltazar przebywał w tym czasie w Babilonii która została zdobyta przez Persów.

Zobacz również:

wieża Babel czy istniała