Ilu Izraelitów żyło w Egipcie i wyszło do ziemi obiecanej

Pismo Święte podaje, że z Egiptu wyszło około 600.000 (Druga Księga Mojżeszowa 12.37 "Synowie izraelscy wyruszyli z Ramses do Sukkot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych oprócz dzieci.") mężczyzn plus dzieci i kobiety a wraz z nimi obcy lud i bydło. Przypuszcza się, że całkowita liczba przekraczała 2-3 mln osób. Wielu ludzi wątpi w taką ilość i tak jak ewolucjoniści twierdzą że wszechświat powstał od wielkiego wybuchu, człowiek od małpy, tak niektórzy i to ze szczerymi intencjami na siłę szukają argumentów które by podważały tekst z Pisma Świętego a tym samym niszczą wiarygodność Biblii choć nie to jest ich zamiarem.

Głowna teoria przecząca liczbie 600.000 jest taka, że słowo użyte jako tysiąc można przetłumaczyć jako klan, ród, oddział wojskowy itp. co diametralnie zmniejszy nam liczbę całkowitą.

Druga teoria głosi, że wspomniana liczba powinna być odczytywana jako symbolika, ideologia która miała pokazać ogrom wydarzenia.

Trzecia teoria głosi, że tak duża ilość Izraelitów w Delcie Nilu nie byłaby w stanie się wyżywić a samych Egipcjan żyło w tym okresie ok. 4-5 mln. Nie zakładają oni jednak, że Izraelici mogli być rozlokowani na większym terytorium a i samo jedzenie dostarczane rzeką Nil. O tym, że Żydzi mogli być rozsiani po całym kraju świadczyć mogą słowa z 2 Ks. Mojżeszowej 1.7,9 "A synowie izraelscy byli płodni i rozmnożyli się, i byli liczni, i coraz bardziej potężnieli, tak że było ich pełno w całym kraju ... Oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas"

Czwarta teoria mówi, że tak wielka liczba mężczyzn mogłaby z łatwością odeprzeć atak Egipcjan. Nie jest to jednak prawda, bo nieraz podczas toczonych wojen udowodniono, że dobrze uzbrojona armia była w stanie zniszczyć większą od siebie. Gdyby ilość a nie jakość miała znaczenie, to Polska nie przegrałaby 2 wojny światowej jak i wielu innych bitew średniowiecznych bo według tej teorii każdy zdolny do wojny stanąłby do walki. Możemy się również cofnąć do czasów Rzymskich lub Aleksandra Wielkiego, pokonującego ościenne kraje, które wielokrotnie przekraczały liczbą ludności wielkość jego armii.

Teorie te napotykają jednak trudności w późniejszych zapisach biblijnych, które je obalają, jak chociażby szczegółowy spis ludności w 4 Księdze Mojżeszowej w rozdziale 1 przeprowadzony w drugim miesiącu drugiego roku po wyjściu z Egiptu. ("A było wszystkich spisanych synów izraelskich, według ich rodów, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej w Izraelu, było tych wszystkich spisanych sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt.")

Jak więc jest możliwe by w przeciągu ok. 210 lat z ok. 50-55 mężczyzn powstał tak liczny naród. W 1 Księdze Mojżeszowej rozdziale 46 przeczytać możemy o rodzinie Izraela która wyruszyła do Egiptu. Na forum http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=1635 w ładny i czytelny sposób przedstawiono chronologię biblijną w a niej wejście i wyjście Żydów z Egiptu.

kolumny Egiptzdj. https://pixabay.com/pl/kolumny-egipt-karnak-nighttime-420749/

Na uwadze miejmy to, że w ówczesnych czasach normalnym było posiadanie więcej niż jednej żony oraz nałożnic a tym samym 5-10 dzieci pochodzących od jednego mężczyzny nie było niczym nadzwyczajnym. Poniższe obliczenia zakładają, że rozmnażanie Izraelitów zapoczątkowało 50 mężczyzn. Liczba końcowa choć zawiera sporą ilość chłopców nie mających więcej niż 20 lat (nie wliczali się do spisu) to nie ujmuje tych którzy mają więcej niż 30 lat, przez co suma mniej więcej powinna się równoważyć.

Wariant 1. 

Do obliczeń przyjmijmy, że od jednego mężczyzny w przeciągu 30 lat pochodzi 4 chłopców z których 3 przeżywa. Od każdego przeżytego dziecka w przeciągu 30 lat pochodzi kolejnych 4 chłopców, gdzie 3 przeżywa, itd.

po 30 latach: 150 mężczyzn
po 60 latach: 450 mężczyzn
po 90 latach: 1.350 mężczyzn
po 120 latach: 4.050 mężczyzn
po 150 latach: 12.150 mężczyzn
po 180 latach: 36.450  mężczyzn
po 210 latach: 109.350 mężczyzn

W tym przypadku do liczby 600.000 sporo nam zabrakło.

Wariant 2.

Do obliczeń przyjmijmy, że od jednego mężczyzny w przeciągu 30 lat pochodzi 5 chłopców z których 4 przeżywa. Od każdego przeżytego dziecka w przeciągu 30 lat pochodzi kolejnych 5 chłopców, gdzie 4 przeżywa, itd.

po 30 latach: 200 mężczyzn
po 60 latach: 800 mężczyzn
po 90 latach: 3.200 mężczyzn
po 120 latach: 12.800 mężczyzn
po 150 latach: 51.200 mężczyzn
po 180 latach: 204.800  mężczyzn
po 210 latach: 819.200 mężczyzn

W tym przypadku liczba 600.000 została przekroczona.

Wariant 3.

Do obliczeń przyjmijmy, że od jednego mężczyzny w przeciągu 30 lat pochodzi 4 chłopców z których średnio 3,5 przeżywa. Od każdego przeżytego dziecka w przeciągu 30 lat pochodzi kolejnych 4 chłopców, gdzie średnio 3,5 przeżywa, itd.

po 30 latach: 175 mężczyzn
po 60 latach: 613 mężczyzn
po 90 latach: 2.144 mężczyzn
po 120 latach: 7.503 mężczyzn
po 150 latach: 26.261 mężczyzn
po 180 latach: 91.913  mężczyzn
po 210 latach: 321.696 mężczyzn

W tym przypadku liczba 300.00 jest blisko.

Wariant 4.

Do obliczeń przyjmijmy, że od jednego mężczyzny w przeciągu 30 lat pochodzi 6 chłopców z których średnio 5 przeżywa. Od każdego przeżytego dziecka w przeciągu 30 lat pochodzi kolejnych 6 chłopców, gdzie średnio 5 przeżywa, itd.

po 30 latach: 250 mężczyzn
po 60 latach: 1.250 mężczyzn
po 90 latach: 6.250 mężczyzn
po 120 latach: 31.250 mężczyzn
po 150 latach: 156.250 mężczyzn
po 180 latach: 781.250 mężczyzn
po 210 latach: 3.906.250 mężczyzn

W tym przypadku liczba 300.00 jest mocno przekroczona a to zaledwie 2 chłopców więcej od wariantu 1.

Jak widać z powyższych przykładów 1 dziecko więcej w przeciągu 30 lat zmienić może ilość chłopców aż o ponad 700.000. Gdyby założyć, że przeżywa 5 dzieci, liczba końcowa sięgałaby prawie 4 mln. Udowodnienie, że z 50 osób w tak krótkim czasie mógł powstać tak liczny naród nie jest więc problemem. Bóg obiecał Abrahamowi, że będzie błogosławił Izraelitom w rozmnażaniu. Również sama Biblia podaje, że łączna ilość Izraelitów była pokaźnych rozmiarów. 2 Księga Mojżeszowa 1.7-9 "A synowie izraelscy byli płodni i rozmnożyli się, i byli liczni, i coraz bardziej potężnieli, tak że było ich pełno w całym kraju. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. Rzekł on do ludu swego: Oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas."

O dowodach przejścia Izraelitów przez morze możemy obejrzeć w filmie umieszczonym w artykule Dowody na wyjście Izraelitów z Egiptu i przejście przez morze.

O dowodach na temat podbicia Kanaanu przez Izraelitów możemy obejrzeć w wykładzie umieszczonym w artykule Dowody na podbój Kanaanu przez Izraelitów.

kolumny Egiptzdj. https://pixabay.com/pl/kolumny-egipt-karnak-nighttime-420749/

Ilu Żydów żyło i wyszło z Egiptu