Dziesięcina w Biblii

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Czy trzeba dawać dziesięcinę

Wszystko co mamy pochodzi od Boga. Również my żyjemy dzięki Jego łasce:

Psalm 24.1 "Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, Świat i ci, którzy na nim mieszkają."

Psalm 50.1,10-12 "Bóg, Wszechmocny Pan, przemówił ... Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, Tysiące zwierząt na górach. Znam wszelkie ptactwo gór I moje jest to, co rusza się na polach. Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym, Bo mój jest świat i to, co go napełnia."

Psalm 89.12 "Twoje są niebiosa, twoja też ziemia: Tyś ugruntował świat i to, co go wypełnia."

Pierwszy List Pawła do Koryntian 10.26 "Albowiem Pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia."

Dziesięcinę składano o wiele wcześniej nim Izraelici dostali przykazania od Boga:

Pierwsza Księga Mojżeszowa 28.20-22 " I złożył tam Jakub ślub, i powiedział: Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim, a kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym, i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę."

Dziesięcina nie jest prawem danym tylko Izraelitom, ale nam wszystkim. Bóg chce byśmy oddawali przynajmniej jedną dziesiątą tego co dostajemy. Z przykrością trzeba stwierdzić, ale zdecydowana większość z nas, utwardziła swoje serca przed tym pięknym darem Boga. Jak trudno jest nam oddać choć część tego co samemu się dostało/zarobiło. Powstały nawet książki i wykłady nawołujące do zniesienia dziesięciny, aby tylko zagłuszyć własne sumienie. Ludzie czują się wtedy szczęśliwi, że mają argumenty (błędne) przemawiające za tym, by nie oddawać część swoich dochodów, mogą dzięki temu, zachować wszystko dla siebie. Jak straszny jednak będzie czas Sądu Bożego, dla tych wszystkich którzy nie dzielili się tym co mają.

Czy żyjąc w ubóstwie tak jak chociażby według statystyk około 20% społeczeństwa w Polsce mamy prawo nie oddawać dziesięciny ? Co jeśli nie wystarcza nam na opłaty i z każdym miesiącem pogrążamy się jeszcze bardziej w długach, chodzimy głodni spać ? Czy trzeba trzymać się sztywno zasad i odliczać 1/10 dochodu ? Masz prawo nie dawać w ogóle, jesteś wolnym człowiekiem.

Warto jednak przytoczyć znane powszechnie wydarzenie zawarte w Nowym Testamencie:

Ewangelia Marka 12.41-44 "A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie."

Zwróć uwagę, że Jezus nie zanegował to, iż kobieta oddała pieniądze za które mogła kupić jedzenie. Wiedział, że dała wszystko co w tej chwili miała na swoje utrzymanie. Nie wiemy czy mieszkała z kimś kto się nią opiekował/utrzymywał. W zdaniach tych zawarta jest jednak inna ważna myśl. Ludzie którzy przekazują nawet duże ilości pieniędzy na pomoc dla potrzebujących, celach charytatywnych itp. a zostawiają sobie jeszcze więcej pieniędzy, nie dają więcej od serca niż ci co żyją w ubóstwie a dają zdecydowanie mniejsze kwoty.  Istotne jest to, jak to ile dajesz wpłynie na twoją sytuację materialną. Nie mając prawie niczego, nawet gdy przekażesz choć trochę dla innych, w oczach Boga uczynisz coś wspaniałego. Nie liczą się sumy, ale nasze serce, które każe się dzielić z potrzebującymi, samemu mając niewiele. Bóg dał nam życie, po to byśmy mogli pomagać i dzielić się miłością.

Jeśli nie stać ciebie, na to by oddawać dziesięcinę w pełnej wysokości niech pocieszą cie słowa Pawła, który pisze że Bóg patrzy na chęci i szczere dzielenie się z innym:

Drugi List Pawła do Koryntian 9.6-10 "A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, jak napisano: Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, Sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz, i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej; a tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu."

Większą wartość ma przekazanie choćby drobnej kwoty w sytuacji gdy sami cierpimy głód, niżby kilkadziesiąt milionów przekazane przez miliardera który opływa w luksusie. Biblia bardzo duży nacisk kładzie na pomaganie ludziom biednym, tak by ci którzy mają dużo dzielili się z tymi co mają mało. Szkoda, że prawie wszystkie osoby mające nadmiar pieniędzy nie chcą przyjąć tej pięknej nauki do swego zatwardziałego serca.

W Piśmie Świętym zamieszczone są piękne słowa Jezusa, mówiącego o trosce Boga. Nie zamartwiaj się tym, że nie będziesz miał co jeść oddając część nielicznych pieniędzy potrzebującym. Okażesz też dzięki temu, zaufanie jakim obdarzysz Pana i wiarę w Jego słowa:

Ewangelia Mateusza 6.25-34 "Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy."

Czy dziesięcinę trzeba koniecznie oddawać na cele kościelne ? Od ciebie zależy na co ją przeznaczysz, z pewnością wokół jest bardzo dużo ludzi, którzy potrzebują wsparcia, żyje im się w zdecydowanie gorszych warunkach nim księżom czy pastorom, jednakże Jezus znający zakłamanie i obłudę przełożonych Świątyni nie nawoływał do niepłacenia dziesięciny i wpłacania darów do skarbca. 

Ludzie wierzący, spotykający się w kościołach czy zborach powinni utrzymywać budynki w których się gromadzą jak i pastorów i księży, którzy zamiast normalnej 8 godzinnej pracy przeznaczają czas na zbliżanie ludzi do Boga. Sprawdź czy osoby które dostają pensję z kościoła do którego należysz, głoszą prawdę zgodną z Pismem Świętym. Jeśli wiesz, że nauczają błędnie odstąp od tego kościoła. Uczciwy kościół nie powinien zatajać swoich finansów, gdy nie możesz uzyskać informacji na co są przeznaczane pieniądze, nie wspieraj takiego kościoła finansowo.

Sprawdzaj również fundacje, którym chcesz wysyłać pieniądze. Każda z nich musi publikować sprawozdania finansowe, jeśli ich nie ma lub są w nich niekorzystne wydatki nie wspieraj takiej fundacji. Sprawdź wysokość poborów prezesów, wiele fundacji służy głównie dla stałej i wysokiej wypłaty założycielom.

Wspieraj nie tylko ludzi, ale także zwierzęta, one są niewinne. To my ludzie sprowadzając grzech na świat spowodowaliśmy, że teraz cierpią. Bóg stworzył świat bez grzechu i śmierci, zwierzęta żyły obok siebie w zgodzie, tak jak będzie to po ponownym przyjściu Jezusa Chrystusa (rozdział 11 Księgi Izajasza).