Biblia o istnieniu Asyrii i Niniwy

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Asyria i Niniwa w Piśmie Świętym

Biblia opisywała naród asyryjski oraz Niniwę - stolicę Asyrii. Wielu krytyków twierdziło, że Pismo Święte jest nierzetelnym źródłem historycznym bo niemożliwe jest aby nie świecie nie było żadnych wzmianek oraz odkryć potwierdzających istnienie tak potężnego narodu oraz miasta. Naśmiewano się tym bardziej, że miasto to jak jak głosi Biblia otoczone było piaskami pustyni, musiało tym samym leżeć oddalone od morza, więc niemożliwym by było aby ot tak sobie znikło z mapy świata. To tak jakby za 2000 lat nabijać się z tych co by twierdzili, że był taki kraj jak USA. Smutnym jest to, że do dzisiaj Biblię nie traktuje się jako źródła historycznego, a szkoda bo księga ta została dana nam przez Boga i jest jednocześnie najcenniejszym rzeczowym skarbem świata.

Dopiero w połowie XIX wieku krytycy musieli uznać wyższość Biblii nad ich głupimi twierdzeniami. Warto wspomnieć, że ostro krytykowano również Biblię za to, że przedstawia kraj Hetycki jak również króla Baltazara. Tak jak w przypadku Niniwy, odkrycia potwierdziły słuszność Pisma Świętego. Czy to, że człowiek czegoś nie odkrył a jest to opisane w Biblii oznacza, że jest ona fałszywa? Tak twierdzili ci co ją krytykowali i niestety do dzisiaj jest ona krytykowana bo opisuje wydarzenia w które większość nie wierzy.

Znamienne jest to, że Niniwa w Piśmie Świętym pierwszy raz wspomniana jest tuż po wydarzeniach po potopie. Wzmianka o tym znajduje się w Pierwszej Księdze Mojżeszowej 10.11. Księga Mojżeszowa pisana była około 1450-1410 lat przed Chrystusem. Sama Niniwa w Biblii występuje 22 razy w tym 3 razy w Nowym Testamencie jako słowa Jezusa Chrystusa. Gdy zaliczymy do tego apokryf Księgę Tobiasza liczba wzrasta do 41 razy.

zdj. https://www.flickr.com/photos/anthphoto/4887752590/in/photostream/

Proroctwa nawołujące do nawrócenia mieszkańców Niniwy znajdziemy w Księdze Jonasza. Księga ta przez wielu chrześcijan traktowana jest jako fantazja. Zważywszy na to, że Jezus cytował Jonasza, błędnym jest uznawać powyższy pogląd za prawdziwy bo tym samym neguje się słowa Jezusa. Jeśli wierzymy w Pana powinniśmy wierzyć, że Księga Jonasza jest mówi prawdę. Dziś wielkiej ryby która połknęła Jonasza z pewnością nie odnajdziemy, ale czy dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych?

Księga Mateusza 12.41 "Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz."

Ewangelia Łukasza 11.30, 32 "Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia." "Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz."

Proroctwa o zniszczeniu Niniwy znajdziemy w Księdze Nahuma oraz Sofoniasza. Z Księgi Jonasza dowiadujemy się, że miasto to zostało uratowane przed zniszczeniem bo mieszkańcy się opamiętali. Skrucha nie trwała jednak długo, bo jak wiemy stolica Asyrii została zniszczona.

Ciekawe artykuły o odkryciu Asyrii i Niniwie znajdziesz na stronach: