1 List do Koryntian rozdział 6.1-20

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Pierwszy List do Koryntian rozdział 6.1-20

Procesy między chrześcijanami

(1) Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi, zamiast przed świętymi? (2) Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? (3) Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? (4) Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? (5) Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? (6) Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi! (7) W ogóle, już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? (8) Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom.

Świętymi w Piśmie Świętym są wszyscy ci co mają Boga w sercu, wierzą w Niego i starają się żyć zgodnie z Jego naukami. Biblia nie określa świętych jako nielicznych ale mówi, że święte są całe grupy osób i w tym przypadku jest to zbór Koryncki, któremu Paweł wiele zarzucał a mimo to użył takiego sformułowania. Chrześcijanie gdy wiodą między sobą spór, nie powinni go wynosić poza okrąg wierzących i szukać sprawiedliwości u niewierzących. Paweł idzie jeszcze dalej i stwierdza, że w ogóle nie powinniśmy się procesować nawet gdyby sprawa miała zostać roztrzygnięta pomiędzy wierzącymi. Spory o jakich mowa, dotyczą spraw materialnych bo jak czytamy m.in. w rozdziale 5 należy potępiać niechrześcijańskie zachowania a nawet wydalać takiego człowieka ze zboru.

Nie wiemy jak dokładnie będzie przebiegać sądzenie świata i upadłych aniołów przez ludzi zbawionych, którzy dostąpią życia wiecznego i zostaną zabrani do nieba na 1000 lat podczas których na ziemi zapanuje ciemność. W Apokalipsie czytamy, że po tym okresie z nieba na ziemię powrócą święci wraz z aniołami i Jezusem a upadłe anioły oraz niezbawieni zaatakują Święte Miasto Jeruzalem. Życie demonów oraz grzeszników dobiegnie wówczas końca.

Niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą

(9) Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, (10) ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. (11) A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.

Ci co będą brnąć w grzechu, nie będą żałować swoich czynów i starać się ich zwalczać znajdą się poza łaską zbawienia. Nadzieją dla każdego z nas jest to, że jakkolwiek wielki grzech byśmy nie popełnili to Bóg i tak jest nam w stanie wszystko wybaczyć poza grzechem niewybaczalnym czyli grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu popełnili wszyscy ci co widzieli cuda Jezusa a mimo to dla zachowania władzy, skazali Go na ukrzyżowanie jak również twierdzili że cuda te czynił siłą demonów a nie bożą, innymi słowy jest to odrzucanie Zbawiciela i stawienie Go w miejscu demona.

sąd
zdj. https://www.flickr.com/photos/romanboed/15340722341

(12) Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. (13) Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów; ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała.

Bóg dał nam wolną wolę oraz rozum który mówi nam, że postępujemy źle, dajemy się świadomie zniewolić grzechowi a ten przejmuje nad nami kontrolę np. obżarstwo, pijaństwo, wszelakie uzależnienia. Po naszej śmierci zarówno nasze ciało fizyczne jak i uzależnienia ulegną zniszczeniu. Bóg jednak stworzył nas nie po to byśmy ulegali pokusom i ciało przeznaczali na zaspakajanie pożądliwości.

Słowa "ciało ... dla Pana a Pan dla ciała" pokazuję, że zostaliśmy stworzenie dla Boga a Bóg istnieje dla nas, tym samym tworzymy z Bogiem rodzinę. Co w takim razie z tymi co nie zostaną zbawieni skoro są rodziną? Ci świadomie zerwali więzi, odrzucili miłość bożą, wyrzekli się Stworzyciela i wybrali życie ziemskie. Odpowiedzi na trudne pytanie znajdziesz w dziele: Trudne tematy.

(14) A Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc swoją. (15) Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy! (16) Albo czy nie wiecie, że, kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem, mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. (17) Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. (18) Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. (19) Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? (20) Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.

Paweł kolejny raz nawołuje nas byśmy szanowali swoje ciało bo jest ono świątynią Ducha Świętego. O tym czym jest wszeteczeństwo można przeczytać na stronie http://www.zajezusem.com/index.php?num=5625