1 List do Koryntian rozdział 2.1-16

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Pierwszy List do Koryntian
rozdział 2.1-16
komentarz, interpretacja

(1) Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. (2) Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. (3) I przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze, (4) a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc, (5) aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

Paweł już na wstępie okazuje skromność o czym pisze również w dalszej części listu. Błędem jest ignorowanie głosu ludzi z pozoru słabszych a wybieranie tych rzekomo mądrzejszych i wyniosłych. Nieraz słyszałem gdy dumny jak paw mówca wypowiadał słowa typu: "czy ty wiesz z kim rozmawiasz, czy wiesz jaką skończyłem szkołę, czy wiesz jakie mam tytuły". Pycha ludzka nie zna granic i wielokrotnie można ją zobaczyć podczas różnych wykładów i przemówień, bez względu na to w których kościele by się nie odbywały. Mowa chrześcijańska ma opierać się na Duchu Świętym a nie ludzkich mądrościach. Chwalenie się skończoną szkołą teologiczną bądź tytułami jest głupotą. Prawdziwych chrześcijan można spotkać w niemal każdej grupie społecznej i od nich może nauczyć się wiele. Paweł przestrzega nas byśmy nie zwracali uwagi na mówcę ale na Słowo Boże. Skończenie szkoły teologicznej bądź wieloletnie przebywanie w kościele nie powoduje automatycznie, że mamy w sobie moc Ducha, istotne jest nasze serce. Nie ignorujmy słów skierowanych do nas przez skromne osoby bo te mogą być prawdziwe, analizujmy je i nie bierzmy w ciemno wszystko to co mówi uznany przez na tzw. autorytet. Badajmy Pismo Święte i weryfikujmy czy to co usłyszeliśmy jest prawdą.

(6) My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy giną; (7) ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, (8) której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali.

Doskonałymi w tym przypadku określono ludzi spragnionych słowa bożego, wybierających tym samym doskonałe życie wieczne. Paweł ponownie krytykuje, mądrość tego świata i idealnie pasuje to do dzisiejszego świata. Naukowcy za wszelką cenę próbują nam wmówić, że nie ma Boga, że powstaliśmy z wielkiego wybuchu i ewolucji. Pseudo chrześcijanie którzy ukończyli uczelnie stają na mównicach, uznają siebie za najmądrzejszych i nieomylnych. Ile kościołów głosi, że jest tym najważniejszym i najbliższym prawdy? Mądrość ludzka jest bardzo często ślepa na prawdę bożą i staje się tym samym głupotą bo czy nie głupi jest ten który odrzuca życie wieczne na rzecz wygodnego życia w tym świecie a niejednokrotnie życie to wcale nie jest takie wygodne jakby tego chciał.

(9) Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. (10) Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. (11) Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży.

Bóg przygotował nam wspaniałe życie po naszej śmierci, warunek jest jednak jeden: umiłować Boga a Jezus obdarzy nas łaską zbawienia. Chrześcijanie obdarzeni Duchem czekają na nowe odrodzone życie. Powyższe wersety mogą odnosić się zarówno do życia wiecznego w którym dostaniemy odpowiedź na wiele pytań, poznamy wiele tajemnic, jak również do życia obecnego gdzie widzimy działania boże, podczas gdy ateiści tego nie widzą, dla nich są to zbiegi okoliczności lub niewytłumaczalne zjawiska, są ślepi na Boga. Jezus będąc na ziemie objawił nam wiele tajemnic a te przekazał apostołom. W Biblii przeczytamy również, że poznanie słowa bożego wzrośnie wraz z nastaniem końca świata, poznanie to jednak dotyczyć będzie chrześcijan bo dla niewierzących nauki te dalej będą zakryte.


zdj. https://www.flickr.com/photos/azrainman/2047910540

(12) A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. (13) Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. (14) Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. (15) Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. (16) Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.

Duch świata to inaczej pogoń za materializmem, przyjemnościami, władzą itp. Umysł takiej osoby zamknięty jest na Ducha Bożego, woli opierać się mądrości ludzkiej która jest ograniczona, nie uznaje świata duchowego, dla niej jest to głupstwo. Jak gorzko taka osoba zapłacze gdy Jezus ponownie zstąpi na ziemię. Człowiek duchowy nie podlega niczyjemu osądowi - słowa te odnoszą się do chrześcijan oskarżanych przez innych ludzi. W historii jak i obecnie nieraz pewnie byliśmy świadkami jak oczerniano daną osobę z powodu jej wyznania, często się słyszy że ktoś taki jest nawiedzony, uprawia fanatyzm religijny itp. Ludzie ci choć wydają niesprawiedliwe opinie lub wyroki nie są wstanie osądzi chrześcijanina ponad to co ludzkie, wiara danej osoby jest poza ich możliwościami. Wersety 14-15 mówią również o tym, że człowiek duchowy jest w stanie rozsądzić sprawy w sposób duchowy, bezbożnicy natomiast nie mają takiej możliwości bo tego nie dostrzegają. Myśl Chrystusowa to miłość do Boga oraz ludzi i zawsze stawianie Pana na pierwszym miejscu.