Rozdz. 12.21-28 Czy proroctwa biblijne się nie spełniają?

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Czy zapowiadane proroctwa nie nadchodzą

W Księdze Ezechiela rozdziale 12.21-28 czytamy:

"I doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy! Cóż to macie za przypowieść o ziemi izraelskiej, która brzmi: Wydłużają się dni, a żadne widzenie nie sprawdza się? Dlatego mów do nich: Tak mówi Wszechmocny Pan: Skończę z tą przypowieścią i już jej nie będą powtarzali w Izraelu. A raczej przemów do nich tak: Bliskie są dni, kiedy spełni się każde widzenie. Bo nie będzie już pośród domu izraelskiego żadnego fałszywego widzenia i żadnej złudnej wróżby. Gdyż Ja, Pan, wypowiem Słowo; a co Ja wypowiem, to się stanie i już się nie odwlecze. Zaiste, jeszcze za waszych dni, domu przekory, wypowiem Słowo i wykonam je - mówi Wszechmocny Pan. I doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy! Oto dom izraelski mówi: Widzenia, które ten ogląda, dotyczą późniejszych dni, i o dalszych czasach on prorokuje. Dlatego tak powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: żadne słowo, które Ja wypowiadam, już się nie odwlecze; słowo, które Ja wypowiadam, spełni się - mówi Wszechmocny Pan."

Ezechiel prorokował wśród Judejczyków którzy zostali uprowadzeni przez Babilończyków po ataku na Jerozolimę, było to około 11 lat przed kolejnym atakiem Babilonu który zrównał stolicę Judei z ziemią. Miejsce w którym prorokował to sztuczny kanał- Kebar, wychodzący z rzeki Eufrat po to by po 96 km do niej ponownie wpływać, jego celem było nawadnianie pól. Izraelici którzy zostali wtedy uprowadzeni oczekiwali rychłego powrotu do domu, natomiast proroctwa Ezechiela mówiły, że Jerozolima zostanie zburzona a jej mieszkańcy nim powrócą muszą odnowić swoje serca, co trwało ponad 70 lat i dopiero kolejne pokolenia zaczęły ponownie zaludniać zniszczone miasto.

Jak czytamy w powyższych wersetach lekceważono proroctwa boże uznając, że skoro minęło już tyle czasu to nie zostaną spełnione. Jak zatwardziały musiał być ten lud, skoro nawet na wygnaniu lekceważył boże przestrogi. Popularni w tym czasie byli fałszywi prorocy, wróżbici którzy za pieniądze przepowiadali pozytywne przepowiednie. Najczęściej stosowano w tym celu wnętrzności zwierząt składanych w ofierze, słuchanie głosów zmarłych czy wróżby astralnej. Wszystkie te plugawe praktyki były i są zakazane przez Boga. Jeśli chodzisz do wróżki lub wierzysz w horoskopy sprzeciwiasz się mądrości bożej, która ostrzega przed takim zwiedzeniem. Rozmowy ze zmarłymi to rozmowy z demonami, które udają zmarłych a wróżby nie są od Boga ale od demonów. Więcej na: Wróżby, czary co na to Pismo Święte

owce
zdj. https://www.flickr.com/photos/aerugo/2651172355

Zepsuty lud izraelski szydził z Ezechiela do tego stopnia, że ułożył nawet przypowieść, że proroctwa się nie sprawdzają oraz że dotyczą czasów odległych. Jeśliby Ezechiel miał kłamać, przeczyłby proroctwom Izajasza i Jeremiasza, które również zapowiadały zniszczenie Jerozolimy i uprowadzenie do Babilonu a w przypadku Izajasza zostały przepowiedziane ponad 210 lat przed wydarzeniami, więcej na: Proroctwo o CyrusieProroctwo o Babilonie.

Czy dzisiaj nie myślimy podobnie? Powszechnie uważa się, że proroctwa biblijne to stek bzdur, a nawet jak ktoś w nie wierzy to przeważnie traktuje jako coś odległego co nie wydarzy się za jego życia. Tak samo myśleli Izraelici ale się przeliczyli. Bóg zapowiedział, że przyjdzie ponownie na ziemię i jeśli w to nie wierzysz to znaczy, że nie wierzysz w to co mówił Jezus Chrystus. Dokładnego czasu nie znamy ale pomocny przy tym może być wiek ziemi który wskazuje, że ziemia ma od 5775 do 6000 lat a jak wiemy w Apokalipsie zapowiedziane jest 1000 lat ciemności, które nastąpi po przyjściu Jezusa. Więcej na temat wieku ziemi na: Ile lat ma ziemia. Wszystko układa się w jedną całość, 6 dni stwarzał Bóg świat a siódmego dnia odpoczął. Wskazówki są tak jasne, że nie sposób ich nie zauważyć.

Nim jednak nastąpi powrót Jezusa Chrystusa ziemię nawiedzą o niesamowitej sile kataklizmy, zniszczenia, wojny i plagi zabijając przy tym większą część ludności. Problem w tym, że kiedy to będzie następować może być już za późno na szczere nawrócenia a los takiej osoby jest tylko jeden: śmierć wieczna - utrata życia wiecznego.

Nie lekceważ proroctwa biblijnych i nie naśmiewaj się z nich, już niejedno się spełniło i niejeden się z nich śmiał i poległ.